To Top

THAILAND MUSEUM
EXPO 2021About Us Our Work

About

Thailand Museums Expo 2021

COVID คำนี้กลายเป็นคำที่คุ้นหูคนทั้งโลกโดยไม่เลือกเชื้อชาติและภาษา องค์กรต่าง ๆ รวมทั้งพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกต้องรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) กันอย่างเลี่ยงมิได้ ในสถานการณ์ที่บีบคั้น พิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยมีการปรับตัว ก่อให้เกิดแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการนำเสนอความเป็นตัวตนของพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนากิจการพิพิธภัณฑสถานของกลุ่มเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร จึงจัดมหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทยขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ห่างหายไปถึงสองปี โดยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์นี้เป็นเวทีในการสื่อสารกับพิพิธภัณฑ์เครือข่ายและบุคคลผู้สนใจให้สามารถเข้าถึงข้อความ (Message) ที่พิพิธภัณฑ์ต้องการสื่อสารได้อย่างไร้ข้อจำกัดในรูปแบบที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงพิพิธภัณฑ์ได้อย่างเสรี

museums expo

Museums Expo Projects

โดยความร่วมมือจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ไทยหลากหลายประเภทกว่า 20 แห่ง ทั้งพิพิธภัณฑ์ประเภทประวัติศาสตร์ ศิลปะ วิถีชีวิตภูมิปัญญา รวมถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาร่วมจัดแสดงและนำเสนอผลงานแบบออนไลน์ ที่ทุกท่านสามารถเข้าถึงพวกเราได้เพียงคลิก ซึ่งสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งนี้จะเป็นการช่วยสร้างการรับรู้ และเป็นแรงกระตุ้นให้ท่านได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในสถานที่จริงในโอกาสต่อไปParticipants
Participants

MUSEUMS STREAMING

Creating for all

การเสวนาระหว่างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ ประจำปีพุทธศักราช 2564 ภายใต้แนวคิด MUSEUMS STREAMING เป็นเวทีพูดคุยระหว่างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ โดยหัวข้อที่หยิบยกมาเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับสภาวะทางสังคมซึ่งมีผลต่อการดำเนินกิจการพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยในด้านต่าง ๆ ผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเสวนาน่าจะมีส่วนในการต่อยอดการดำเนินงานของภาคีพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยให้มีความยั่งยืน พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในสภาวการณ์ต่าง ๆ ทางสังคมอย่างมั่นคงยิ่งขึ้นRole of Museum During Pandemic

: UNESCO ได้รายงานว่าจากสถานการณ์ Covid-19 ในปี 2563 พิพิธภัณฑ์ทั่วโลกต้องปิดให้บริการเฉลี่ย 155 วัน ส่งผลให้จำนวนผู้เข้าชมลดลง 70% และรายได้ลดลง 40-60% เมื่อเทียบกับปี 2562 พิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยได้รับผลกระทบและรับมือได้อย่างไร? ร่วมแลกเปลี่ยนและเรียนรู้การปรับตัวขององค์กรในช่วงเวลาวิกฤตที่ผ่านมา และการรับมือกับการอยู่ร่วมกับสถานการณ์ที่ไม่ปกตินี้อย่างมีคุณภาพได้ ณ ที่นี้

Digital Tools in Museums

: คนไทยใช้อินเตอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ 11 ชั่วโมง จึงไม่น่าแปลกใจที่สื่อออนไลน์จะเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของคนไทยเป็นอย่างมาก พิพิธภัณฑ์หลายแห่งเริ่มใช้โซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อดึงดูดผู้ชมให้เข้ามามีส่วนร่วมกับเนื้อหาที่ต้องการสื่อสาร ลองมาค้นหาไอเดียที่พิพิธภัณฑ์ใช้ประโยชน์จากพลังของดิจิทัลเพื่อขยายประสบการณ์ของผู้เข้าชมสู่โลกของพิพิธภัณฑ์

Museum without Walls

: เมื่อเทคโนโลยีสามารถนำพาพิพิธภัณฑ์เข้ามาสู่สายตาผู้คนได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส เมื่อกิจกรรมพื้น ๆ ของชุมชนเป็นประกายอันเรืองรองเสมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต เมื่อพิพิธภัณฑ์สามารถเคลื่อนเข้าไปหาคุณได้อย่างทั่วถึง เมื่อนั้นพิพิธภัณฑ์จะไม่เป็นเพียงแค่อาคารที่รอคนเข้ามาชม แต่จะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ไร้กำแพงและเข้าถึงทุกคนได้มากกว่าที่คิด Museum without Walls

Schedule

Role of Museum During Pandemic

19 กันยายน 2564

 • "การบริหารจัดการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในยุคโควิด"
 • โดย นายประทีป เพ็งตะโก
 • (อธิบดีกรมศิลปากร)
 • "การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในยุคโควิด"
 • โดย นางสาวสุขุมาล ผดุงศิลป์
 • (ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ)
 • "การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติในยุคโควิด"
 • โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รวิน ระวิวงศ์
 • (ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ)

ดำเนินรายการโดย นางสาวศรินยา ปาทา
(ภัณฑารักษ์ชำนาญการ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ)

Digital Tools in Museums

20 กันยายน 2564

 • การเสวนาหัวข้อ Digital Tools in Museums
 • "Museum Delivery: พิพิธภัณฑ์พร้อมเสริฟ"
 • โดย นางสาวนิตยา กนกมงคล
 • (ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ)
 • "Museum Event 0n Digital Platform"
 • โดย นางกาญจนา ศรีปัดถา
 • (ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว)
 • "Museum Marketing"
 • โดย Mr. Toby Lu
 • (Sales and Exhibition Manager, River City Bangkok)

ดำเนินรายการโดย นายดิษพงศ์ เนตรล้อมวงค์
(ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ)

Museum without Walls

21 กันยายน 2564

 • การเสวนาหัวข้อ Museum without Walls
 • "รถวิวิตชาติพันธุ์"
 • โดย ดร.พธู คูศรีพิทักษ์
 • (สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดล)
 • "พิพิธภัณฑ์ พุ่มพวง ดวงจันทร์"
 • โดย นายจิรภัทร ชนะสิทธิ์
 • (ผู้ก่อตั้งแฟนเพจเฟสบุ๊ก พิพิธภัณฑ์ พุ่มพวง ดวงจันทร์)
 • "พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต จังหวัดบึงกาฬ"
 • โดย นายสุทธิพงษ์ สุริยะ
 • (ผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต จังหวัดบึงกาฬ)

ดำเนินรายการโดย นางสาวสิรินทร์ ย้วนใยดี
(ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก)

Contact

Keep In Touch

เบอร์โทรศัพท์: (02) 164-2511

nationalmuseumthailand@gmail.com
www.finearts.go.th/thailandmuseum