To Top

พิพิธภัณฑ์แร่และหิน จังหวัดระยอง

RECOVER TOGETHER STEP FORWARD
 

พิพิธภัณฑ์แร่และหิน ภายใต้การกำกับดูแลของ ศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหิน จังหวัดระยอง กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรธรณี ได้ดำเนินการจัดให้ศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหิน จังหวัดระยอง เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรแร่ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม ธรณีพิบัติภัย สำหรับ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ โดยจัดการแสดงออกเป็น 2 โซน คือ

 

 

1.ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์แร่และหิน
    - เรื่องเกี่ยวกับการกำเนิดโลก โครงสร้างของโลก การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก
    - การกำเนิดหิน วัฏจักรของหิน ชนิดของหิน ประโยชน์ของหิน ชนิดของหินตามอายุกาลทางธรณีวิทยา
    - การเกิดแร่ คุณสมบัติของแร่ ชนิดของแร่ ประโยชน์ของแร่ การสำรวจแร่ น้ำบาดาล ปิโตรเลียม ถ่านหิน
    - ซากดึกดำบรรพ์
    - แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและพิบัติภัย

 

 

2. สวนหินกลางแจ้ง
    - แบบจำลองไดโนเสาร์ขนาดเท่าของจริง
    - ตัวอย่างหินประเภทต่าง ๆ
    - ตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหิน จังหวัดระยอง ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง 21160
Facebook: ศูนย์วิจัยฯแร่และหิน จ.ระยอง
Facebook Fanpage: พิพิธภัณฑ์แร่และหิน จ.ระยอง
YouTube: พิพิธภัณฑ์แร่และหิน จ.ระยอง
Instagram: @rayongmuseum_dmr
โทร. +66 (0)38 647569, (0)38 647 476, (0)98 351 2694