...
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567)
จำนวนผู้เข้าชม 29
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567)
จำนวนผู้เข้าชม 27
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567)
จำนวนผู้เข้าชม 71
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันอังคารที่ 09 มกราคม 2567)
จำนวนผู้เข้าชม 170
ความรู้ทั่วไป
พระพุทธไวโรจนะ ศิลปะศรีวิชัย พุทธศตวรรษที่ ๑๔ - ๑๕ สัมฤทธิ์ สูง ๓๒ เซนติเมตร
รายละเอียดเพิ่มเติม >
พระพุทธไวโรจนะ ศิลปะศรีวิชัย พุทธศตวรรษที่ ๑๔ - ๑๕
รายละเอียดเพิ่มเติม >
พระพุทธรูปนาคปรกปางมารวิชัย ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษที่ ๑๕ - ๑๖
รายละเอียดเพิ่มเติม >
เอกสารดาวน์โหลด
Messenger