To Top

บ้านปาร์คนายเลิศ

RECOVER TOGETHER STEP FORWARD
 

หลังจากที่นายเลิศได้ซื้อที่ดินริมคลองแสนแสบ เรือนไม้สักหลักใหญ่ก็ได้ถูกสร้างขึ้นท่ามกลางหมู่แมกไม้ที่นับเป็นสวนหย่อนใจหรือ “ปาร์ค” เพื่อใช้เป็นเรือนพักผ่อนของครอบครัวและมิตรสหายในวันสุดสัปดาห์ อีกทั้งยังได้เปิดให้คนทั่วไปเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงเปิดให้ลูกเสือเข้ามาพักแรม คนทั่วไปจึงเรียกว่า “ปาร์คนายเลิศ” ส่วนเรือนไม้สักหลังงามที่ริมสวน ก็ถูกเรียกว่า “บ้านปาร์ค” อาจกล่าวได้ว่า ปาร์คนายเลิศ เป็นปาร์คแบบฝรั่งแห่งแรกของคนไทย

 

 

โดยสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2458 ซึ่งมีมาก่อนสวนลุมพินีอันเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของประเทศสยาม บ้านปาร์คนายเลิศ มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและเหนือกาลเวลาด้วยความแตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ โดยมีลักษณะเป็นเรือนไม้สักชั้นเดียวแบบจตุรมุข ยกพื้นใต้ถุนโล่ง หลังคาจั่วซ้อน 3 ชั้น มุงกระเบื้องดินเผาเคลือบ พื้นบ้านเป็นชิ้นไม้สักที่เรียงแนบกัน ซึ่งไม้สักที่นำมาใช้สร้างบ้านนั้นมาจากโรงเลื่อยสำหรับธุรกิจอู่ต่อเรือเดินสมุทรของนายเลิศเอง

 

 

บ้านปาร์คนายเลิศ มิได้เป็นเพียงชื่อเรือนไม้สักหลังใหญ่อายุกว่า 100 ปีบนผืนดินอันร่มรื่นใจกลางกรุงเทพมหานคร แต่บ้านปาร์คนายเลิศ ยังหมายถึงวิถีชีวิตและวิธีคิดที่ผสมผสานทั้งเก่าและใหม่ จนเกิดเป็นเอกลักษณ์ในการดำเนินชีวิตร่วมสมัย ซึ่งได้สืบทอดมาสู่ทายาทรุ่นหลานและเหลนของนายเลิศในปัจจุบัน ทุกวันนี้บ้านปาร์คนายเลิศผ่านการบูรณะและปรับปรุงรักษา เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์กลางสวนที่ร่มรื่นและเปิดให้บุคคลภายนอกเข้ามาเยี่ยมชมบ้านทุกวันพุธ - วันอาทิตย์ วันละ 4 รอบ (9.30 น. 11.30 น. 14.30 น. และ 16.30 น.)

 

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อจองรอบเข้าชมหรือสอบถามได้ที่
โทร. +66 (0)253 0123
Email: museum@nailertgroup.com
Facebook: Nai Lert Park Heritage Homeพิพิธภัณฑ์คัดสรร

ของดี ของเด่น ของดัง ของสำคัญและเรื่องราว ที่พิพิธภัณฑ์คัดสรรมานำเสนอ