To Top

พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่

RECOVER TOGETHER STEP FORWARD
 

พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์ภายใต้การกำกับดูแลของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

ปัจจุบันเป็นอาคารราชพัสดุ ซึ่งเคยเป็นบ้านของเจ้าทิพวรรณ ณ เชียงตุง กระทั่งปี พ.ศ. 2538 กรมธนารักษ์ได้ปรับเปลี่ยนให้เป็น “ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่” เพื่อจัดแสดงนิทรรศการสำหรับเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเงินตราไทย

 

 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 มีการปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคาร โดยมุ่งเน้นจัดแสดงเผยแพร่ความรู้​เกี่ยวกับเงินตราโบราณ ​และเหรียญกษาปณ์ประเภท​ต่าง ๆ ​ ทั้งยังได้เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ และจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงปรับภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเงินตราที่ทันสมัย พร้อมให้บริการจำหน่ายเหรียญ​และผลิตภัณฑ์​เหรียญ​ ภายใต้ชื่อ “พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่”

อาคารบ้านทิพวรรณ อาคารทรงโมเดิร์นสะดุดตา ยุค 2490 ภายในจัดแสดงนิทรรศการวิวัฒนาการเงินตราไทย ซึ่งรวบรวมเงินตราโบราณหาชมยากจากหลายยุคสมัย ทั้งเหรียญอาทิตย์อุทัย-ศรีวัตสะ สมัยอาณาจักรฟูนัน-ทวารวดี เงินเจียง สมัยอาณาจักรล้านนา เงินพดด้วงสมัยสุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์ ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์สมัยรัชกาลที่ 6 จนถึงรัชกาลที่ 9 รวมถึงเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมัยรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10

 

 

อาคารอเนกประสงค์ โซนนิทรรศการใหม่ที่จัดแสดงเรื่องราวความสำคัญของเหรียญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ผ่านสื่อมัลติมีเดียทันสมัยหลากหลายรูปแบบ พร้อมด้วยห้องแสดงนิทรรศการหมุนเวียนและห้องสมุดที่รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับเงินตราล้านนา

 

ช่องทางการติดต่อ
โทร. 053 224 237
Website: http://trdmuseumchiangmai.treasury.go.th Email: treasurymuseum.cnx@gmail.com
Facebook: พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่
Instagram : https://www.instagram.com/trdmuseumcm