To Top

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี

RECOVER TOGETHER STEP FORWARD
 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี สังกัด กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จ พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เพื่อให้พิพิธภัณฑ์ดังกล่าวเป็นสถานที่อนุรักษ์ แหล่งข้อมูลอ้างอิงและตัวอย่างที่สำคัญทางธรณีวิทยา ให้แก่ประชาชนทุกคนสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้านธรณีวิทยา และทรัพยากรธรณี

 

 

มีส่วนจัดแสดงในอาคารทั้งหมด 4 ชั้น จัดแสดงเรื่องราวตั้งแต่การกำเนิดโลก วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ธรณีวิทยาของประเทศไทย ตลอดจนการนำความรู้ธรณีวิทยาไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ อาทิ ธรณีพิบัติภัย ปิโตรเลียม การทำเหมืองแร่ เป็นต้น

 

 

จุดเด่นที่น่าสนใจ บริเวณสวนดึกดำบรรพ์ที่จะได้พบกับไดโนเสาร์เคลื่อนไหวได้ราวกับมีชีวิตด้วยรูปแบบการจัดแสดงที่ประกอบไปด้วยแสงสีเสียงที่น่าตื่นตาตื่นใจ สำหรับนิทรรศการด้านนอก จัดแสดงสวนหินธรณีวิทยาและรูปปั้นไดโนเสาร์สายพันธุ์ไทยขนาดใหญ่
นอกจากนี้ ยังเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งเดียวในภาคกลางที่จัดแสดงซากดึกดำบรรพ์ของจริงที่ค้นพบในประเทศไทย

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0-2902-7661, 0-2902-7681
โทรสาร. 0-2902-7661, 0-2902-7681
Email: ngm.dmr3@dmr.mail.go.th และ ngm.dmr3@gmail.com
Facebook: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ-พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ปทุมธานี Website: http://www.dmr.go.th/museum_pathum