To Top

วังสวนผักกาด

RECOVER TOGETHER STEP FORWARD
 

วังสวนผักกาด เคยเป็นที่ประทับของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต หรือ เสด็จในกรมฯ พระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) และ ม.ร.ว.พันธุ์ทิพย์ บริพัตร หรือคุณท่าน ชายา ตั้งอยู่บนที่ดินจำนวน 6 ไร่ ติดถนนศรีอยุธยา ซึ่งเดิมที่ดินผืนนี้เป็นสวนผักกาดของชาวจีน เมื่อสร้างตำหนักและย้ายเรือนไทยที่เป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษมาปลูกที่นี่แล้ว จึงได้ประทานชื่อวังแห่งนี้ว่า “วังสวนผักกาด”

 

 

และด้วยความสนพระทัยในโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ ของผู้เป็นเจ้าของวัง​ ทำให้ปัจจุบัน​ “วังสวนผักกาด” กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีโบราณวัตถุและศิลปวัตถุจัดแสดงอยู่เป็นจำนวนมาก ตลอดจนมีสถาปัตยกรรมไทยที่เก่าแก่น่าสนใจ​ ​อย่างหอเขียนลายรดน้ำ​ และหมู่เรือนไทย​ซึ่งเป็นอาคารจัดแสดงหลัก โดยเปิดให้บุคคลภายนอกเข้าชมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495 เป็นต้นมา​ และยังคงบรรยากาศเหมือนครั้งเจ้านายทั้งสองยังคงประทับอยู่

ช่องทางการติดต่อ
วันและเวลาทำการ ทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น.
โทรศัพท์. 0-2246-1775-6 ext. 226,0-2245-4934
Email: museum@nailertgroup.com
Facebook: พิพิธภัณฑ์​วัง​สวนผัก​กาด​ : Suan Pakkad Palace Museum Website: http://www.suanpakkad.com/
ค่าเข้าชม คนไทย 50 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท