ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 35,914 รายการ

ชื่อเรื่อง : ที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนิน เยี่ยมราษฎร และถวายผ้าพระกฐิน ณ จังหวัดกาญจนบุรี ชื่อผู้แต่ง : - ปีที่พิมพ์ : 2506 สถานที่พิมพ์ : พระนคร สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์ภักดีประดิษฐ์ จำนวนหน้า : 314 หน้า สาระสังเขป : หนังสือที่ระลึกในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร และถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเทวสังฆาราม จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 26 ตุลาคม 2506 กล่าวถึงประวัติศาสตร์และเกร็ดตำนานของจังหวัดกาญจนบุรี ประมวลงานของหน่วยงานต่างๆ การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และสถานที่สำคัญของจังหวัดฯ อาทิ พระแท่นดงรัง พระเจดีย์สามองค์ โบราณสถานพงตึก น้ำตกเขาพัง วัดขุนแผน วัดนางพิม และเมืองสิงห์ เป็นต้น


1. ตำรายาเกร็ด เช่น ยาแก้กระหายน้ำ, ยาเขียวหอมเขียวหอม, ยาบิด, แก้ตกมูกเลือด, ยาแก้สะอึก, แก้ตานซาง, ยาเหลืองใหญ่, ยาอำมฤคอาทิด, ยามหาคงคา, ยาปราบหงสา, ยาแก้สเลด ฯลฯ 2. ยันต์ต่างๆ สำหรับลงหมอน


กรมศิลปากร. ตำราม้าของเก่าและตำราม้าคำโคลง. พระนคร : กรมศิลปากร, 2508.               ตำราม้าของเก่าและตำราม้าคำโคลง นี้ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกกล่าวถึงตำราม้าของเก่า มีเนื้อหาว่าด้วยลักษณะม้าต่างๆ วิธีขับขี่ม้า และตำรายาม้า ในส่วนที่สองกล่าวถึงตำราม้าคำโคลง พร้อมด้วยภาพประกอบสี มีเนื้อหาว่าด้วยเรื่องลักษณะของม้ามงคล ม้าโทษ ม้าร้าย อธิบายถึงลักษณะขวัญม้า ตำราหัดม้า และมีตำราเพลงทวนบนหลังม้า เขียนเป็นรูปเส้นทางสำหรับชักม้ารวมอยู่ด้วย
กาพย์ปู่สอนหลาน แลกาพย์หลานสอนปู่. พระนคร: โรงพิมพ์กิมหลีหงวน, 2469.
องค์ความรู้ เรื่อง ภาพถ่ายเก่าเมืองร้อยเอ็ด ตอน ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดหลังที่ ๒ จัดทำโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด          เนื่องด้วยวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๓ ถือเป็นวันที่คณะรัฐมนตรี ในรัฐบาลสมัยพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้มีการพิจารณารับรองให้ "เสื้อชุดไทย" หรือ "เสื้อไทยพระราชทาน" เป็นเครื่องแบบข้าราชการและสามารถใช้แทนเสื้อสากลได้ เพื่อเป็นการประหยัดและเพื่อความเหมาะสมกับภาวะอากาศของประเทศไทย           นอกจากนั้นให้ถือเป็นเครื่องแต่งกายที่สุภาพเสมอด้วยเครื่องแต่งกายสากล มีผลให้สมาชิกเนติบัณฑิตสภาใช้แต่งกายในเวลาปฏิบัติหน้าที่ในศาล รวมทั้งข้าราชการก็แต่งมาทำงานได้           ชุดพระราชทาน หรือ เสื้อพระราชทาน เป็นเครื่องแต่งกายของบุรุษ ลักษณะเป็นเสื้อคอตั้ง ผ่าหน้า กระดุม ๕ เม็ด ส่วนใหญ่ใช้ผ้าไทยตัดเย็บ ใส่คู่กับกางเกงสีสุภาพ หรือสีเดียวกับเสื้อ ถือเป็นชุดประจำชาติที่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ริเริ่มขึ้นขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในรัฐบาลพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรี            ในช่วงที่พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มีโอกาสเดินทางไปเยือนต่างประเทศแล้วพบว่าผู้แทนประเทศอื่นๆ ต่างมีชุดประจำชาติกันหลายประเทศ แต่ไทยเป็นประเทศเก่าแก่กลับไม่มีชุดประจำชาติ จึงนำความกราบบังคมทูลปรึกษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการนี้พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานชุดพระราชทานให้แก่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ดังจะเห็นได้จากคำกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณไว้ในปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความเป็นไทยด้วยจิตวิญญาณ” เมื่อพ.ศ. ๒๕๔๗ ว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานชุดไทย สำหรับสุภาพบุรุษที่นิยมเรียกกันว่า ชุดพระราชทาน ผมรับแบบชุดไทยจากพระหัตถ์ของพระองค์ท่านเอง”            จากนั้นพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้สวมชุดพระราชทานนี้ครั้งแรกในโอกาสเป็นประธานเปิดงานฉลองครบ ๖๐ ปี วงเวียน ๒๒ กรกฎาคม เมื่อพ.ศ. ๒๕๒๒ และยังได้สวมชุดดังกล่าวเข้าประชุมสภาในปีเดียวกันด้วย ทำให้บรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตื่นตาตื่นใจ สื่อมวลชนต่างลงข่าวเกี่ยวกับแบบเสื้อใหม่กันแทบทุกฉบับ และเสื้อพระราชทานกลายเป็นสัญลักษณ์ของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ไปในที่สุด            ต่อมาขณะท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๓ มีมติรับรองให้เสื้อไทยพระราชทาน เป็นเครื่องแบบข้าราชการและใช้แทนเสื้อสากลได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการประหยัดและเหมาะสมกับสภาพอากาศของประเทศไทย นอกจากนั้นให้ถือเป็นเครื่องแต่งกายที่สุภาพเช่นเดียวกับเครื่องแต่งกายแบบสากลนิยมและมอบให้กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ร่วมกันพิจารณากำหนดรายละเอียดในเรื่องสีของผ้าและการประดับเครื่องหมายของทางราชการ ซึ่งได้ตกลงให้ชื่อเสื้อไทยพระราชทานนี้ว่า “เสื้อชุดไทย” ชนิดของผ้า ควรเป็นผ้าที่ทำในประเทศไทย มี ๓ แบบ คือ แบบแขนสั้น แบบแขนยาว และแบบแขนยาวคาดเอว ใช้ในโอกาสต่าง ๆ ดังนี้            ๑. ชุดไทยแขนสั้น ใช้สีอ่อนหรือมีลวดลายสุภาพ สวมใส่ในโอกาสธรรมดาทั่วไปหรือในการปฏิบัติงาน หรือในงานพิธีการกลางวัน และอาจใช้สีเข้มได้ ในพิธีการเวลากลางคืน            ๒. ชุดไทยแขนยาว ใช้สีอ่อนหรือมีลวดลายสุภาพ ในโอกาสพิธีการเวลากลางวัน และอาจใช้สีเข้มในโอกาสพิธีเวลากลางคืน //๓. ชุดไทยแขนยาวคาดเอว ใช้ในโอกาสพิธีการที่สำคัญ ถือเป็นแบบเต็มยศ ------------------------------------------------จัดทำข้อมูล : หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์-----------------------------------------------เอกสารอ้างอิง กระทรวงวัฒนธรรม. (๒๕๖๒). จารึกไว้ในแผ่นดิน พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ. กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์(๑๙๗๗). หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี. ภ นรม ๑/๖๘ ภาพกิจกรรมหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ภาพพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เดินทางมาเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๔๕ หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี. ภ นรม ๑.๑.๑.๓/๓๖ ภาพกองงานโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ภาพพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ ประจำปี ๒๕๒๔ หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี. ภ นรม ๑.๑.๑.๓/๘๕ ภาพกองงานโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ภาพพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานรักเมืองไทย ที่จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ค. ๒๕๒๖ หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี. ภ นรม ๑.๑.๑.๓/๑๙๘ ภาพกองงานโฆษก สำนักเลขาธิกานายกรัฐมนตรี ภาพพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี ให้การรับรองเจ้านโรดมสีหนุ ประธานาธิบดีแห่งประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยกัมพูชาในโอกาสที่เข้าเยี่ยมคารวะ ที่บ้านพักสี่เสาเทเวศร์ เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค. ๒๕๒๖ -


ผู้แต่ง : - ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 2 สถานที่พิมพ์ : พระนคร สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร ปีที่พิมพ์ : 2473 หมายเหตุ : พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ มหาเสวกตรี พระยาอาทรธุรศิล์ป (ม.ล. ช่วง กุญชร) ทจ, ทม, ตช, รัตน ว ป ร 3, ร จ พ ฯลฯ เมื่อปีมะเมีย พ.ศ. 2473               ประกอบด้วยจดหมายของมองเซนเยอร์ เดอซิเซ กล่างถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ในกรุงศรีอยุธยา ความต้องการให้ฝรั่งเศสเข้ามาค้าขายในเมืองไทย ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฮอลันดาและอังกฤษ


ปริวรรต/เรียบเรียง :  นางสาวเอกสุดา ไชยวงศ์คต และ นายพจนวราภรณ์ เขจรเนตรห้องจัดเก็บ : กรมศิลปากรประเภทสื่อ : สิ่งพิมพ์ - หนังสือISBN/ISSN : 978-616-283-524-7ผู้จัดทำ : หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนมหมวดหมู่ : พุทธศาสนาปีที่จัดทำ : 2563ลักษณะวัสดุ :  140 หน้า  : ภาพประกอบ ; 25.5 ซม. ชื่อชุด : ฉบับหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนมหัวเรื่อง : สังฮอมธาตุ--ว่าด้วยความเป็นไปของพระพุทธศาสนาในอนาคตกาลเบื้องหน้า            สังฮอมธาตุ--คัมภีร์ใบลาน            วรรณกรรมพุทธศาสนาบทคัดย่อ : สังฮอมธาตุ ฉบับหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม นี้แปลปริวรรตจากเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลานฉบับลานดิบทะเบียนเลขที่ นพ.บ.1039/1-5 ของหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม จำนวน 1 ผูก 88 หน้าลาน จารด้วยอักษรธรรมอีสาน สำนวนร้อยแก้ว คัดลอกโดยพระภิกษุจันทร์ เมื่อพุทธศักราช 2465 สังฮอมธาตุ จัดอยู่ในประเภทวรรณกรรมตำนานเนื้อหากล่าวถึงเหตุแห่งความเสื่อมสูญไปของพระพุทธศาสนา ความเสื่อมสูญของแนวทางการปฏิบัติตนของพุทธศาสนิกชนและการอันตรธานไปของพระบรมสารีรักธาตุ ในเวลาที่พระพุทธศาสนามีอายุครบ 5,000 ปี เนื้อหามีลักษณะเดียวกันกับที่พบในจังหวัดต่างๆ ในภาคอีสาน เพื่อให้ได้อานิสงส์จากการทำบุญ แต่ไม่สามารถระบุผู้แต่งที่แน่ชัดได้ชื่อเรื่อง                           เตภูกถา (ไตรภูมิวินิจฉัย)สพ.บ.                                  107/1ประเภทวัสดุมีเดีย                    คัมภีร์ใบลานหมวดหมู่                               พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ                           54 หน้า กว้าง 5 ซ.ม. ยาว 55.5 ซ.ม. หัวเรื่อง                                 พุทธศาสนา                                           บทสวดมนต์บทคัดย่อ/บันทึกเป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรขอม เส้นจาร ฉบับทองทึบ ได้รับบริจาคมาจาก วัดประสพสุข   ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี