ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 33,536 รายการ

ชื่อผู้แต่ง         อบ ไชยวสุ.ชื่อเรื่อง           สะกดให้ถูกตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานครั้งที่พิมพ์       พิมพ์ครั้งที่ ๖สถานที่พิมพ์     กรุงเทพฯสำนักพิมพ์       สำนักงาน หอสมุดกลาง๐๙ปีที่พิมพ์          ๒๕๒๒จำนวนหน้า      ๖๗๙ หน้ารายละเอียด สะกดให้ถูกตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน มีเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย คำศัพท์เฉพาะที่สะกดยาก ชวนให้ไขว้เขวผิดได้ง่าย พร้อมทั้งให้ความหมายตามแบบพจนานุกรม มีคำที่มักสะกดผิด ซึ่งประมวลจากบัญชีที่สถาบันการศึกษาต่างๆรวบรวมขึ้นไว้ คำพ้องรูป พ้องเสียง พ้องความ และที่มีความหมายคล้ายกัน และการใช้วรรณยุกต์ตรีทับศัพท์คำต่างประเทศ


#องค์ความรู้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่านเรื่อง "อาณาจักรหลักคำ" กฎหมายเมืองน่านการผลิตสื่อเพื่อสื่อความหมายทางวัฒนธรรมจัดทำโดย นางสาวเมธินี จิตระตรีนิสิตฝึกสหกิจ คณะสังคมศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


เลขทะเบียน : นพ.บ.409/1ห้องจัดเก็บ : ศรีโคตรบูรณ์ประเภทสื่อ : เอกสารโบราณหมวดหมู่ : พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ : 42 หน้า ; 4 x 51 ซ.ม. : ชาดทึบ-รักทึบ-ล่องชาด-ล่องรัก ; ไม่มีไม้ประกับชื่อชุด : มัดที่ 146  (58-70) ผูก 1 (2566)หัวเรื่อง : ทสชาติ--เอกสารโบราณ            คัมภีร์ใบลาน            พุทธศาสนาอักษร : ธรรมอีสานภาษา : ธรรมอีสานบทคัดย่อ : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม


เลขทะเบียน : นพ.บ.538/12ห้องจัดเก็บ : ศรีโคตรบูรณ์ประเภทสื่อ : เอกสารโบราณหมวดหมู่ : พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ : 36 หน้า ; 4 x 49 ซ.ม. : ล่องรัก-รักทึบ ; ไม้ประกับธรรมดาชื่อชุด : มัดที่ 180  (292-302) ผูก 12 (2566)หัวเรื่อง : ตำนานพระธาตุตะโก้ง--เอกสารโบราณ            คัมภีร์ใบลาน            พุทธศาสนาอักษร : ธรรมอีสานภาษา : ธรรมอีสานบทคัดย่อ : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม


ชื่อเรื่อง : จดหมายเหตุพระราชกิจรายวันในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปีเถาะ จุลศักราช 1241 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระบรมราชานุญาตให้เจ้าภาพตีพิมพ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพพระปฏิเวทย์วิศิษฎ์ (สาย เลขยานนท์) ณ เมรุวัดธาตุทอง วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 ชื่อผู้แต่ง : จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จปีที่พิมพ์ : 2513สถานที่พิมพ์ : พระนครสำนักพิมพ์ : แสงทองการพิมพ์ จำนวนหน้า : 234 หน้า สาระสังเขป : เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ได้รวมรวม พระราชกรณียกิจประจำวันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่วันอาทิตย์ ขึ้นค่ำ 1 เดือน 5 ปีเถาะ ยังเป็นสัมฤทธิศก จุลศักราช 1240 (วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2421) ถึงวันพุธ แรม 15 ค่ำ เดือน 4 ปีเถาะ เอกศก จุลศักราช 1241 (วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2422 ) เป็นฉบับที่ขาดไป ซึ่งทางหอสมุดแห่งชาติมีการจัดพิมพ์ไปแล้ว 24 ภาคนั้น ได้ขาดปีเถาะ เอกศก จุลศักราช 1241 และท้ายเล่มได้รวบรวมประวัติของพระปฏิเวทย์วิศิษฎ์ (สาย เลขยานนท์) ตำแหน่งที่ได้รับ ราชการพิเศษ ยศและบรรดาศักดิ์ เครื่องราชอิศริยาภรณ์ รวมทั้งคำไว้อาลัย
"เรือโบราณ ๑,๐๐๐ ปี" ในบรรดาเรือโบราณที่สำรวจพบโดยกรมศิลปากรนั้น มีอยู่หลายลำที่เมื่อพิเคราะห์ทั้งจากลักษณะทางกายภาพ หลักฐานที่พบร่วม หรือแม้กระทั้งการกำหนดอายุทางวิทยาศาสตร์ มีอายุมากกว่า ๑,๐๐๐ ปี โดยในหลาย ๆ โพสต์ก่อนหน้าเราได้เคยนำเสนอแหล่งเรือที่พบใหม่ในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งเรือโบราณพนมสุรินทร์ จ.สมุทรสาคร (๑,๒๐๐ ปีมาแล้ว) เรือโบราณหาดปากคลองกล้วย จ.ระนอง(๒,๓๐๐ ปีมาแล้ว) เรือโบราณคลองท่อม จ.กระบี่ (๑,๘๐๐ ปีมาแล้ว) และเรือโบราณบ้านคลองยวน จ.สุราษฎร์ธานี (๑,๒๐๐) ปีมาแล้ว ในโพสต์นี้เราจะพาผู้ติดตามเข้าไปในคลังจดหมายเหตุของกองโบราณคดีใต้น้ำ เพื่อสำรวจดูข้อมูลเก่า ๆ ไปดูกันว่าที่ผ่านมาเคยมีการค้นพบเรือโบราณอายุกว่าพันปีบ้างหรือไม่ เชิญติดตามกันเลย...ชื่อเรื่อง                         ธมฺมบทวณฺณนา ธมฺมบทฏฺฐกถา (ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา) อย.บ.                            327/4 หมวดหมู่                       พุทธศาสนา ลักษณะวัสดุ                  54 หน้า กว้าง 5 ซม. ยาว 53 ซม. หัวเรื่อง                         พระธรรมเทศนา                                                                       บทคัดย่อ/บันทึก           เป็นคัมภีร์ใบลาน ฉบับล่องชาด ไม้ประกับธรรมดา


องค์ความรู้ ส่งเสริมการอ่านผ่านออนไลน์ เรื่อง “วันวิสาขบูชา” วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในเดือนพฤษภาคมนี้ คือ วันวิสาขบูชา ที่ปกติตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ในปี พ.ศ.2566 เป็นปีอธิกมาศ คือ เดือน 8 มี 2 ครั้ง วันวิสาขบูชาจึงตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 วันวิสาขบูชา เป็นวันที่แสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้า ซึ่งมีชื่อเต็มว่า “วิสาขปุรณมีบูชา” แปลว่า การบูชาพระในวันเพ็ญเดือน 6 ในวันนี้ตรงกับวันประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ที่เวียนมาบรรจบในวันและเดือนเดียวกัน คือวันเพ็ญเดือนวิสาขะ หลักธรรมสำคัญในวันวิสาขบูชาอันเกี่ยวเนื่องจากการประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพาน คือ ความกตัญญู อริยสัจ 4 และความไม่ประมาท ความกตัญญู คือ รู้บุญคุณ คู่กับความกตเวที คือตอบแทนผู้มีพระคุณ อริยสัจ 4 คือ ความจริงอันประเสริฐ หมายถึง ความจริงที่ไม่ผันแปร เกิดมีขึ้นได้แก่ทุกคนมี 4 ประการ คือ ทุกข์ (ปัญหาของชีวิต) สมุทัย (เหตุแห่งปัญหา) นิโรธ (การแก้ปัญหาได้) มรรค (ทางหรือวิธีแก้ปัญหา มรรคมีองค์ ส่วนความไม่ประมาท คือ การมีสติทั้งขณะทำ ขณะพูดและขณะคิด สติ คือการระลึกรู้ทันที่คิด พูดและทำ กล่าวคือ ระลึกรู้ทันทั้งในขณะ ยืน เดิน นั่ง นอน รวมทั้งระลึกรู้ทันในขณะพูดขณะคิด และขณะทำงานต่างๆ พระพุทธเจ้าประสูติ ณ สวนลุมพินีวัน อยู่ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับกรุงเทวทหะ แคว้นสักกะ (ปัจจุบันอยู่ในเมืองลุมมินเด ประเทศเนปาล) เช้าวันศุกร์ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีจอ ก่อนพุทธศักราช 80 ปี ต่อมาพระองค์ได้เสด็จออกผนวชและทรงบำเพ็ญเพียรอย่างหนัก จนได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ณ ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม แคว้นมคธ (ปัจจุบันอยู่ในเขตเมืองพุทธคยา แคว้นพิหาร ประเทศอินเดีย) เช้ามืดวันพุธ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีระกา ก่อนพุทธศักราช 45 ปี หลังจากตรัสรู้แล้ว พระองค์ทรงบำเพ็ญพุทธกิจโปรดผู้ที่ควรแนะนำสั่งสอนใหได้บรรลุมรรคผลจนนับไม่ถ้วน และเสด็จดับขันธปรินิพพาน วันอังคาร ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเส็ง ณ สาลวโนทยานของมัลลกษัตริย์ เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ (ปัจจุบันอยู่ในเขตเมืองกุสีนคระ) แคว้นอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย สิริรวมพระชนมายุได้ 80 พรรษา การจัดงานวันวิสาขบูชาได้เริ่มมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย มาอยุธยา จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 2 ได้ทรงฟื้นฟูพิธีวิสาขบูชา ให้เป็นแบบแผนขึ้น และกระทำสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ต่อมาองค์การสหประชาชาติได้เล็งเห็นความสำคัญของวันนี้ จึงประกาศให้เป็น “วันสำคัญสากลโลก” (Vesak Day) อ้างอิง : ประชิด สกุณะพัฒน์, อุดม เชยกีวงศ์. วันสำคัญ. กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา, 2549. บุญเติม แสงดิษฐ์. วันสำคัญ. กรุงเทพฯ : พัชรการพิมพ์. 2541. ผู้เรียบเรียง : นายประพนธ์ รอบรู้ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี


          หนังสือ : นิศากรตอนย่ำค่ำ           ผู้เขียน  : ปราณธร           เมื่อเห็นชื่อแปลกๆ ของนิยายเรื่องนี้ ผู้อ่านคงจะคาดเดาไปต่างๆ นานาว่า นิศากรตอนย่ำค่ำ เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร หลายคนเดาว่าเป็นเรื่องผี แม้พระเอกจะได้ฉายาจากเพื่อนร่วมสถาบันว่าเป็น "สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำรุ่น" และเป็น "เสาอากาศเหนี่ยวนำผี" แต่การคาดเดานั้นก็ไม่ถูกเสียทีเดียว เพราะจุดเด่นของนิยายเรื่องนี้อยู่ที่ความสัมพันธ์ของพระเอก-นางเอกต่างหาก โดยเฉพาะนางเอกของเรื่องที่เป็นสายจีบ พร้อมจะหวานใส่พระเอกทุกเวลาที่สบโอกาส ตลอดเรื่องจึงมีฉากรถอ้อยคว่ำอยู่เป็นพักๆ จึงควรกล่าวได้ว่า นิศากรตอนย่ำค่ำ เป็นนิยายรักโรแมนติกที่มีผี มีปมลึกลับให้ลุ้นประปราย พร้อมกับได้ยิ้มเขินกับฉากเกี้ยวพานของคู่พระนางไปในเวลาเดียวกัน             ห้องบริการ 1 หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ           เลขหมู่ :  895.913 ป444น


ชื่อเรื่อง                         ปริวารปาลิ(ปริวาร)อย.บ.                            297/13หมวดหมู่                       พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ                  72 หน้า กว้าง 4.5 ซม. ยาว 55 ซม.หัวเรื่อง                         พระไตรปิฏก                                                        บทคัดย่อ/บันทึก          เป็นคัมภีร์ใบลาน ฉบับล่องชาด ไม้ประกับธรรมดา


๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ รายการปันฝันปันยิ้ม ออกอากาศทางช่อง ๕ ได้บันทึกรายการที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี โดยมีนางสุมลฑริกาญจณ์ มายะรังษี หัวหน้าหน่วยงาน เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้แก่เด็ก ๆ ที่ร่วมรายการ


    สมาคมอิโคโมสไทย ขอเชิญร่วมการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ "(หยุด) รื้อ โบราณสถาน ศาลฎีกา (....)" โดยวิทยากร ประกอบด้วย นายสหวัฒน์ แน่นหนา อธิบดีกรมศิลปากร นายบวรเวท รุ่งรุจี ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางภารนี สวัสดิรักษ์ สมาคมนักผังเมืองไทย นางปองขวัญ สุขวัฒนา ลาซูส สมาคมสถาปนิกสยามฯ นางสาวมาลีภรณ์ คุ้มเกษม หัวหน้ากลุ่มนิติการ กรมศิลปากร ผศ.ดร.พีรศรี โพวาทอง คณะสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมฟังได้ ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายเลขานุการ สมาคมอิโคโสไทย โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๑๗๗๐