ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 27,897 รายการ

จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ.  คำแปลมนุษยธรรม 4 ประการ.  พระนคร: โรงพิมพ์เชียงเฮง, 2478.


ภาพยนตร์สารคดีสร้างโดยสองนักสร้างภาพยนตร์ คือ มีเรียน ซี. คูเปอร์ (Merian C. Cooper) และเออร์เนส บี โชคแส็ค (Ernest B Chocksaek) มีผลงานภาพยนตร์สารคดีเรื่องแรก คือเรื่อง Grass สร้างในปีพ.ศ. ๒๔๖๘ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชนเผ่าบัคเทียรี (Bakhtiari) กับประเพณีการเดินทางสำรวจฝ่าเส้นทางอันตรายใกล้เขตช่องเขา Zardeh Kuh เทือกเขาซากรอส (Zagros) อยู่ในภาคตะวันตกของแคว้นเปอร์เซีย (Persia) ประเทศอิหร่าน ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๗๐ มีผลงาน เรื่องช้าง (Chang: A Drama of the Wilderness) ซึ่งเป็นภาพยนตร์สารคดีเรื่องแรกที่ได้ถ่ายทำในประเทศสยาม (ในขณะนั้น) โดยเริ่มถ่ายทำในสยาม เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๘ และได้รับการสนับสนุนจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และนายเซียวซองอ๊วน สีบุญเรือน (เจ้าของบริษัท พยนต์พัฒนากร ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น บริษัท ภาพยนตร์พัฒนากร จำกัด และมีโรงภาพยนตร์พัฒนากรเป็นของตัวเอง) ภาพยนตร์เรื่องนี้ ผลิตโดย บริษัท พาราเมาท์ พิกเจอส์ จำกัด ใช้เวลาถ่ายทำเกือบสองปี ใช้เงินงบประมาณ ๙๕,๐๐๐ เหรียญ หรือประมาณสองแสนบาทไทย (ในขณะนั้น) เป็นภาพยนตร์เงียบขาว-ดำ ความยาวประมาณ ๖๕ นาที ถ่ายทำในพื้นที่ป่าภาคเหนือตอนบนของประเทศสยามเป็นส่วนใหญ่ โดยเล่าถึงเรื่องราวของชีวิตครอบครัวของนายครู ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวที่อยู่ป่าในสยามที่ต้องการบุกเบิกผืนป่าเพื่อทำนา และต้องอยู่ร่วมกับสัตว์ป่า ส่วนลูกสัตว์ป่าบางตัวก็นำมาเป็นสัตว์เลี้ยงและไว้ใช้งาน เช่น ลิ่นหรือนิ่ม, หมี, เสือโคร่ง, ตัวเงินตัวทอง, เสือดาว, ช้าง, แพะ, ควาย และชะนี เป็นต้น… ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ออกฉายครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๔๗๐ ที่โรงภาพยนตร์ในนครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ปรากฏว่าเมื่อออกฉายก็ได้รับความสนใจและสามารถสร้างชื่อเสียงของประเทศสยามให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก จนได้รับรางวัลออสการ์ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ค.ศ. ๑๙๒๗ ในสาขาการสร้างที่พิเศษและมีศิลปะยอดเยี่ยม (Unique and Artistic Production) และออกฉายครั้งแรกในประเทศสยาม เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๑ จึงเป็นภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งในดินแดนสยามและเป็นเรื่องแรก อาจไม่ทำให้ตื่นเต้นเร้าใจเหมือนภาพยนตร์ในยุคปัจจุบัน แต่หากพิจารณาจริงๆ แล้วในตอนนั้น ยังมีป่า สัตว์ป่า ผู้คนอาศัยอยู่ในป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง รวมถึงเรื่องราว วิถีชีวิต หรือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ซึ่งในสมัยนั้นการทำร้ายสัตว์ป่า เพียงเพื่อการดำรงชีวิตและเพื่อความอยู่รอดของคนที่อยู่อาศัยอยู่ในผืนป่า และในอดีตนั้นยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าไว้อย่างนั่นเอง นอกจากนี้เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๓๓ (พ.ศ. ๒๔๗๖) สองผู้กำกับดังกล่าวร่วมงานกันสร้างภาพยนตร์เรื่อง คิงคอง (King Kong) ถือว่าเป็นภาพยนตร์คลาสสิคและเป็นยุคฟิล์ม ๘ ม.ม. โดยเล่าถึงเรื่องราวเกี่ยวกับ ทีมนักสร้างภาพยนตร์คณะหนึ่งเดินทางไปถ่ายทำภาพยนตร์ ยังเกาะหัวกะโหลกอันห่างไกลแสนลี้ลับแห่งหนึ่ง และมีการเล่าขานถึงตำนานว่าเป็นถิ่นที่อยู่ของเจ้าลิงยักษ์ขนาดใหญ่ จนได้พบเจอเจ้าลิงยักษ์แล้วต้องการจับตัวมันกลับมาแสดงโชว์ที่นครนิวยอร์ก แต่เจ้าลิงยักษ์ดันตกหลุมรักดาราสาวผมทองที่แสดงเป็นตัวเอกในภาพยนตร์ของเรื่องจนมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก... ผู้รวบรวมและเรียบเรียง : นายธีรบูลย์ มิตรมโนชัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ แหล่งอ้างอิง : ณ.คอน ลับแล.  Chang: A Drama of the Wilderness (1927).  [ออนไลน์].  สืบค้นเมื่อ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖,          จาก: https://raremeat.blog/chang-a-drama-of-the-wilderness-1927/, ๒๕๖๐. ณ.คอน ลับแล.  Grass (1925).  [ออนไลน์].  สืบค้นเมื่อ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖, จาก: https://raremeat.blog/grass-1925/, ๒๕๖๓. สมาคมผู้พิทักษ์ป่า Thai Ranger Association.  ช้าง (Chang: A Drama of the Wilderness) เป็นภาพยนตร์สารคดี เรื่องแรกที่เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทย.  [ออนไลน์].         สืบค้นเมื่อ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖, จาก: https://www.facebook.com/thairanger/videos/ช้าง-chang-a-drama-of-the-wilderness-        เป็นภาพยนตร์สารคดี-เรื่องแรกที่เข้ามาถ่ายทำ/320621345666703/, ๒๕๖๓. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน).  ช้าง (CHANG).  [ออนไลน์].  สืบค้นเมื่อ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖, จาก:         https://www.facebook.com/ThaiFilmArchivePage/photos/ช้าง-changความยาว-65-นาที-ขาวดำเงียบปีที่สร้าง-2470ปี-2468-มีเรียน-ซี-คูเปอร์-แล/2481124521937733/, ๒๕๖๒. The Internet Movie Database.  [ออนไลน์].  สืบค้นเมื่อ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖, จาก: https://www.imdb.com/.


ภาพยนตร์สารคดีสร้างโดยสองนักสร้างภาพยนตร์ คือ มีเรียน ซี. คูเปอร์ (Merian C. Cooper) และเออร์เนส บี โชคแส็ค (Ernest B Chocksaek) มีผลงานภาพยนตร์สารคดีเรื่องแรก คือเรื่อง Grass สร้างในปีพ.ศ. ๒๔๖๘ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชนเผ่าบัคเทียรี (Bakhtiari) กับประเพณีการเดินทางสำรวจฝ่าเส้นทางอันตรายใกล้เขตช่องเขา Zardeh Kuh เทือกเขาซากรอส (Zagros) อยู่ในภาคตะวันตกของแคว้นเปอร์เซีย (Persia) ประเทศอิหร่าน ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๗๐ มีผลงาน เรื่องช้าง (Chang: A Drama of the Wilderness) ซึ่งเป็นภาพยนตร์สารคดีเรื่องแรกที่ได้ถ่ายทำในประเทศสยาม (ในขณะนั้น) โดยเริ่มถ่ายทำในสยาม เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๘ และได้รับการสนับสนุนจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และนายเซียวซองอ๊วน สีบุญเรือน (เจ้าของบริษัท พยนต์พัฒนากร ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น บริษัท ภาพยนตร์พัฒนากร จำกัด และมีโรงภาพยนตร์พัฒนากรเป็นของตัวเอง) ภาพยนตร์เรื่องนี้ ผลิตโดย บริษัท พาราเมาท์ พิกเจอส์ จำกัด ใช้เวลาถ่ายทำเกือบสองปี ใช้เงินงบประมาณ ๙๕,๐๐๐ เหรียญ หรือประมาณสองแสนบาทไทย (ในขณะนั้น) เป็นภาพยนตร์เงียบขาว-ดำ ความยาวประมาณ ๖๕ นาที ถ่ายทำในพื้นที่ป่าภาคเหนือตอนบนของประเทศสยามเป็นส่วนใหญ่ โดยเล่าถึงเรื่องราวของชีวิตครอบครัวของนายครู ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวที่อยู่ป่าในสยามที่ต้องการบุกเบิกผืนป่าเพื่อทำนา และต้องอยู่ร่วมกับสัตว์ป่า ส่วนลูกสัตว์ป่าบางตัวก็นำมาเป็นสัตว์เลี้ยงและไว้ใช้งาน เช่น ลิ่นหรือนิ่ม, หมี, เสือโคร่ง, ตัวเงินตัวทอง, เสือดาว, ช้าง, แพะ, ควาย และชะนี เป็นต้น… ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ออกฉายครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๔๗๐ ที่โรงภาพยนตร์ในนครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ปรากฏว่าเมื่อออกฉายก็ได้รับความสนใจและสามารถสร้างชื่อเสียงของประเทศสยามให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก จนได้รับรางวัลออสการ์ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ค.ศ. ๑๙๒๗ ในสาขาการสร้างที่พิเศษและมีศิลปะยอดเยี่ยม (Unique and Artistic Production) และออกฉายครั้งแรกในประเทศสยาม เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๑ จึงเป็นภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งในดินแดนสยามและเป็นเรื่องแรก อาจไม่ทำให้ตื่นเต้นเร้าใจเหมือนภาพยนตร์ในยุคปัจจุบัน แต่หากพิจารณาจริงๆ แล้วในตอนนั้น ยังมีป่า สัตว์ป่า ผู้คนอาศัยอยู่ในป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง รวมถึงเรื่องราว วิถีชีวิต หรือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ซึ่งในสมัยนั้นการทำร้ายสัตว์ป่า เพียงเพื่อการดำรงชีวิตและเพื่อความอยู่รอดของคนที่อยู่อาศัยอยู่ในผืนป่า และในอดีตนั้นยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าไว้อย่างนั่นเอง นอกจากนี้เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๓๓ (พ.ศ. ๒๔๗๖) สองผู้กำกับดังกล่าวร่วมงานกันสร้างภาพยนตร์เรื่อง คิงคอง (King Kong) ถือว่าเป็นภาพยนตร์คลาสสิคและเป็นยุคฟิล์ม ๘ ม.ม. โดยเล่าถึงเรื่องราวเกี่ยวกับ ทีมนักสร้างภาพยนตร์คณะหนึ่งเดินทางไปถ่ายทำภาพยนตร์ ยังเกาะหัวกะโหลกอันห่างไกลแสนลี้ลับแห่งหนึ่ง และมีการเล่าขานถึงตำนานว่าเป็นถิ่นที่อยู่ของเจ้าลิงยักษ์ขนาดใหญ่ จนได้พบเจอเจ้าลิงยักษ์แล้วต้องการจับตัวมันกลับมาแสดงโชว์ที่นครนิวยอร์ก แต่เจ้าลิงยักษ์ดันตกหลุมรักดาราสาวผมทองที่แสดงเป็นตัวเอกในภาพยนตร์ของเรื่องจนมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก... ผู้รวบรวมและเรียบเรียง : นายธีรบูลย์ มิตรมโนชัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ แหล่งอ้างอิง : ณ.คอน ลับแล.  Chang: A Drama of the Wilderness (1927).  [ออนไลน์].  สืบค้นเมื่อ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖,          จาก: https://raremeat.blog/chang-a-drama-of-the-wilderness-1927/, ๒๕๖๐. ณ.คอน ลับแล.  Grass (1925).  [ออนไลน์].  สืบค้นเมื่อ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖, จาก: https://raremeat.blog/grass-1925/, ๒๕๖๓. สมาคมผู้พิทักษ์ป่า Thai Ranger Association.  ช้าง (Chang: A Drama of the Wilderness) เป็นภาพยนตร์สารคดี เรื่องแรกที่เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทย.  [ออนไลน์].         สืบค้นเมื่อ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖, จาก: https://www.facebook.com/thairanger/videos/ช้าง-chang-a-drama-of-the-wilderness-        เป็นภาพยนตร์สารคดี-เรื่องแรกที่เข้ามาถ่ายทำ/320621345666703/, ๒๕๖๓. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน).  ช้าง (CHANG).  [ออนไลน์].  สืบค้นเมื่อ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖, จาก:        https://www.facebook.com/ThaiFilmArchivePage/photos/ช้าง-changความยาว-65-นาที-ขาวดำเงียบปีที่สร้าง-2470ปี-2468-มีเรียน-ซี-คูเปอร์-แล/2481124521937733/, ๒๕๖๒. The Internet Movie Database.  [ออนไลน์].  สืบค้นเมื่อ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖, จาก: https://www.imdb.com/.วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายธนภัทร จิตสุทธิผล ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๙ อุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานโครงการบูรณะปรับปรุงโบราณสถานอุโบสถ(สิม) วัดศิริพุทธาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ งวดสุดท้าย)


วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายธนภัทร จิตสุทธิผล ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๙ อุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสาวอุไรวรรณ ดอกดวง นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน และนางสาวสุภาพร ฉานศรี นายช่างเขียนแบบ ติดตามการดำเนินงานโครงการบูรณะปรับปรุงโบราณสถานอุโบสถ(สิม) วัดมาลาภิรมย์ ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธนภัทร จิตสุทธิผล ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๙ อุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสาวอุไรวรรณ ดอกดวง นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน และนางสาวสุภาพร ฉานศรี นายช่างเขียนแบบ ติดตามการดำเนินงานโครงการบูรณะปรับปรุงโบราณสถานอุโบสถ(สิม) วัดศิริพุทธาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


เมื่อวันที่ ๑๘-๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน สำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี ได้เข้าสำรวจหอไตร วัดประศาสน์โสภณ (วัดบางกรูด) จ.ฉะเชิงเทรา หอไตร วัดประศาสน์โสภณ (วัดบางกรูด) จ.ฉะเชิงเทรา หลังนี้เป็นอาคารไม้ มีงานแกะสลักไม้เป็นส่วนประกอบทั้งบานประตู เชิงชาย และหน้าบัน เป็นรูปแบบศิลปกรรมสมัยรัตนโกสินทร์                             +9     ความรู้สึกทั้งหมด 2525      


วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ นายวิเชียร เหลืองอ่อน (ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา) จ.ปราจีนบุรี นำนายมณเฑียร กังศศิเทียม (อดีตรองอธิบดีกรมชลประทาน) และคณะ จำนวน ๕ ท่าน เข้าชมโบราณสถานวัดแก้วพิจิตร จ.ปราจีนบุรี โดยมีประธานอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี (อส.มศ.) และเจ้าหน้าที่สำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรนำชม


วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาววัชรี ชมภู ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมจิตอาสา ชาวพช. ปราจีนบุรี ทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมถวายปัจจัยและภัตตาหารพระสงฆ์ที่บรรพชาอุปสมบท ๑๐๒ รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี


วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ มีเด็กและผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๒๙๙ คน กิจกรรมที่ดำเนินการประกอบด้วย ๑.เรียนรู้ประวัติศาสตร์ โบราณคดีภาคตะวันออก ผ่านใบงานชุดความรู้ “๕ สหายผจญภัย ท่องวัฒนธรรมภาคตะวันออก” ๒.พิพิธภัณฑ์หรรษามินิวอล์คแรลลี่ ๓.ต่อจิ๊กซอว์ภาพโบราณวัตถุ ๔.วาดภาพ ระบายสี พร้อมกันนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ได้นำของขวัญ ของรางวัลและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-๑๙ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี ขอขอบพระคุณ ผู้ใหญ่ใจดีที่ได้สนับสนุนของขวัญ ของรางวัล สำหรับเด็ก ๆ ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๖ และขอบคุณน้อง ๆ ผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ แล้วพบกันใหม่ปีหน้า


วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. จังหวัดจันทบุรี โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม และอำเภอมะขาม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีพระสงฆ์ร่วมบิณฑบาตร จำนวน ๑๐๔ รูป โดยหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทั้งนี้ นายอดิศร สุพรธรรม หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว


วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวัดทรงธรรม จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑๐๐ คน เข้าศึกษาเรียนรู้ชมนิทรรศการ “ศาลาว่าการมณฑลจันทบุรี ๒๔๕๙ จากเอกสารจดหมายเหตุ” ณ ห้องนิทรรศการหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี และเรียนรู้วิธีการใช้บริการสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุออนไลน์ ณ ห้องบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์มณฑลจันทบุรีแก่ประชาชนผู้สนใจทุกท่านค่ะ *************************************************** วันและเวลาทำการ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี • ห้องบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ และสำนักงาน : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. • ห้องนิทรรศการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. หยุดทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ *************************************************** ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ๑. โทร. ๐๓๙ - ๓๒๔๖๘๕ ๒. Facebook : ChanthaburiArchives


วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ บรรยากาศผู้เข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งและปราสาทเมืองต่ำ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกัน ควบคุม และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙  - ลงทะเบียน ณ จุดคัดกรอง - ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย - ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ - โปรดสวมหน้ากากอนามัย เมื่อเข้าชมภายในอาคารและพิจารณาตามความเหมาะสมเมื่ออยู่กลางแจ้ง - โปรดรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล  - เจ้าหน้าที่หมั่นเช็ดทำความสะอาดราวจับหรือจุดสัมผัสอย่างสม่ำเสมอ