ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 34,716 รายการ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ เปิดให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมนิทรรศการ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น ๑,๖๘๑ คน


วันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาที่ ๓ โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ ตำบลสมุด อำเภอปราสาท จังหวัสุรินทร์ จำนวน ๘๓ คน คุณครู ๑๑ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยมีนางสาวอภิญญา สุขใหญ่ พนักงานประจำห้อง ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม


วันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ ๑-๒ โรงเรียนบ้านสวาย ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑๗๐ คน คุณครู ๑๕ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยมีนางถนอม หลวงกลาง นางศรีสุดา ศรีสด นายแก่นแก้ว หอมนวล พนักงานประจำห้อง ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม


วันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๓๐ น. นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาที่ ๓ โรงเรียนบ้านทมอเดื่อราษฎร์บำรุง ตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๖๖ คน คุณครู ๑๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยมีนางสาวอภิญญา สุขใหญ่ นางศรีสุดา ศรีสด พนักงานประจำห้อง ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม


           กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน เรียนรู้เรื่องราว “กรมพระยาดำรงราชานุภาพ” ผ่านงานพระนิพนธ์  วิทยากร นางสาวเปรมา สัตยาวุฒิพงศ์ นักอักษรศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ผู้ดำเนินรายการ นางกมลชนก พรภาสกร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น. ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Live : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ Facebook Live : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์


           กรมศิลปากร โดยสำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี ขอเชิญเที่ยวชมโบราณสถานยามค่ำคืน ณ โบราณสถานพระปรางค์สามยอด และโบราณสถานบ้านหลวงรับราชทูต (บ้านวิชาเยนทร์) เปิดทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 16.30 - 20.30 น.  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี  โทร. 0 3641 2510 ต่อ 112


            พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี เชิญชมนิทรรศการหมุนเวียน "Object of the Month" วัตถุจากคลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี ประจำเดือน "ธันวาคม" เชิญพบกับ "โถพร้อมฝา" (CELADON)              โบราณวัตถุที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ ได้แก่ "โถพร้อมฝา" (CELADON) โถดินเผาเคลือบ ศิลปะสุโขทัย พุทธศตวรรษที่ ๒๑ จากแหล่งเตาบ้านเกาะน้อย เมืองศรีสัชนาลัย มีลักษณะเป็นโถปากกว้าง ตัวกลมป่อง ก้นมน มีขอบก้น ใต้ก้นแบนเรียบ ฝาทรงโค้ง มีจุกฝาเป็นเม็ดทรงดอกบัวตูม ผิวภาชนะตกแต่งลายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน เคลือบสีเขียวไข่กา ภายในบรรจุกระดูกมนุษย์เผาไฟ พบจากการขุดแต่งโบราณสถานวัดเขาใหญ่ ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๑             ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ "โถพร้อมฝา" (CELADON) ได้ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ เปิดวันพุธ - วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ปิดวันจันทร์ - วันอังคาร  ณ ห้องโถงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๕๕๓ ๕๓๓๐ หรือเฟสบุ๊ก: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี


           อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ยลโฉมความงามของโบราณสถานยามค่ำคืน ในงาน "ราตรีนี้...ที่วัดไชยวัฒนาราม Ayutthaya Sundown" โดยเปิดให้เข้าชมวัดไชยวัฒนาราม ผ่าน แสง สี จากการประดับไฟ ตั้งแต่เวลา 18.00 - 22.00 น. ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และเทศกาลสำคัญ ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566           กิจกรรมประจำสัปดาห์นี้ วันที่ 8 - 11 ธันวาคม 2566 มีดังนี้           - วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 กิจกรรมล้อมวงเล่า Sundown Talk "(เขาเล่าว่า?...ข้อเท็จจริงหลังเหตุการณ์กรุวัดราชบูรณะแตก (ตอนที่ 2)" โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา           - วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคมน 2566 การขับร้องและบรรเลงดนตรีไทย โดยโรงเรียนเซนต์แมรี่ อ.บางปะอิน           - วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566  การแสดงอังกะลุง จากกลุ่มอนุรักษ์อังกะลุง พระนครศรีอยุธยา และกิจกรรม ราตรีนี้...ที่วัดไชยฯ PODCAST EP.7 การดำเนินงานด้านโบราณคดีของวัดไชยวัฒนาราม ตอนที่ 1   - วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566 การแสดงดนตรี ชุด "ออเจ้าเล่าขานผ่านบทเพลง โดย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ถึงเวลา 21.00 น.  อัตราค่าธรรมเนียมเข้าชม ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 50 บาท            สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล เทศบาลเมืองสตูล และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดสตูล ขอเชิญร่วมงานท่องเที่ยวโบราณสถานยามค่ำคืน ณ คฤหาสน์กูเด็น Kuden Night @ The Museum พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล ในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เวลา 16.00 - 20.00 น. ตั้งแต่วันที่ 8 - 31 ธันวาคม 2566 โดยจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย             - ชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล            - ฟังดนตรีจากวงกัวลาบารา            - ชมชุดการแสดงศิลปวัฒนธรรมพิธีเปิดงาน ชุดโนรีดัดตน จากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล            - ชมชุดการแสดงศิลปวัฒนธรรมพิธีเปิดงาน ปักษ์ใต้บ้านเรา จากโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)            - ชมชุดการแสดงลิเกฮูลู จากโรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ            - ชมนิทรรศการ - จำหน่ายกาแฟโบราณ โกปี้ จังหวัดสตูล            - ชมการบรรเลงเพลงไทยภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล จากโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)            - ชมสินค้าตลาดกูเด็นไนท์มิวเซียม มีการเปิดจำหน่ายสินค้า ทุกวันศุกร์ เริ่มวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป เวลา 15.00 - 21.00 น.            สอบถามเพิ่มเติมที่สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล โทร 0 7472 3140


เริ่มแล้ววันนี้ !! กิจกรรมพิเศษให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรมศิลปากร (Thailand Winter Festival) ท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถานและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติยามค่ำคืน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 สะสมบัตรเข้าชมที่มีตราประทับกิจกรรมไม่น้อยกว่า 5 สถานที่ (ตราประทับอยู่ด้านหลังบัตรเข้าชม) 1 สถานที่ สะสมได้ 1 ครั้งเท่านั้น นำมารับของที่ระลึก จำนวนจำกัดเพียง 100 ชุด ได้ที่อาคารกรมศิลปากร (เทเวศร์) ชั้น 3 ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2567 เป็นต้นไป (วันและเวลาราชการ) จนกว่าของที่ระลึกจะหมด   (รับตราประทับได้ที่วัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ,อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร , อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จังหวัดนครราชสีมา , อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย , งานแอ่วกุมกามยามแลง ณ โบราณสถานเวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2566) , พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร , พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา)           กรมศิลปากรมอบของขวัญปีใหม่จากใจกรมศิลปากร ๒๕๖๗ เปิดอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และปราสาทเมืองต่ำ จังหวัดบุรีรัมย์ ให้ชมฟรี งดเก็บค่าธรรมเนียม ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง ๕ มกราคม ๒๕๖๗ โดยอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และปราสาทเมืองต่ำ เปิดบริการทุกวัน ไม่มีวันหยุด ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.            ผู้เข้าชมสามารถจอดรถบริเวณลานจอดรถประตู ๓ (หลังปราสาทพนมรุ้ง) มีค่าธรรมเนียมบัตรจอดรถ ๕๐ บาท ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร : ๐ ๔๔๖๖ ๖๒๕๑ หรือ INBOX : อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง บุรีรัมย์ Phanom Rung Historical Park


           อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ขอเชิญชวนแต่งชุดไทย มาดูไฟโบราณสถานยามค่ำคืน ในกิจกรรม "ซุโขทัย Light up" ทุกศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เวลา 18.00 - 21.00 น. เริ่มวันที่ 8 ธันวาคม 2566 - 31 มกราคม 2567 พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้            - เปิดไฟส่องสว่างโบราณสถาน            - ครั้งแรก ! กับการเดินชมวัดมหาธาตุ ยามค่ำคืน            - ฟังวิทยากรบรรยายนำชมวัดมหาธาตุ วันละ 2 รอบ (18.30/19.30)            - การแสดงจากนักเรียน โรงเรียนบ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์" และโรงเรียนลิไทพิทยาคม            - นั่งรถรางชมความงามโบราณสถานยามค่ำคืน            - อิ่ม อร่อย กับอาหาร ที่ตลาดท่าน้ำรับเสด็จ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โทร 0 5569 7241 Email: sukhothai_his@hotmail.com Facebook: อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย