ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์

img_cover

ตามหาร่องรอย "เมืองพิมาย" ในนิทรรศการพิเศษ "เอกสารล้ำค่าจารึกสยาม"
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

องค์ความรู้ เรื่อง เส้นทางวัดและโบราณสถานสำคัญในอดีต ที่ยังเหลือความทรงจำ
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

แนะนำฐานข้อมูล GALE PRIMARY SOURCES
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ภาชนะดินเผาเขียนสีรูปสัตว์ 2
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ตราประทับดินเผา
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ภาชนะดินเผาเขียนสีรูปสัตว์ 1
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ตุ๊กตารูปสัตว์
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ภาชนะดินเผาเขียนสีรูปสัตว์
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ภาชนะดินเผาทรงบาตร
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ภาชนะดินเผาทรงเป็ด
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

นาคทัณฑ์ - คันทวย
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

จารึกวัดข่วงชุมแก้ว พ.ศ. ๒๐๓๒
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

แมวขูดมะพร้าว
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พระพุทธรูปไม้ : หน้อยขัตติยะสามเณรสร้าง
รายละเอียดเพิ่มเติม