ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์

img_cover
ชาวมุสลิมดาวูดี โบห์รา (Dawoodi Bohra) กับพื้นที่ย่านตึกขาว เขตคลองสาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 29
วี.ไอ.พี. ยุคก่อนประวัติศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 38
img_cover
img_cover
หินลับ จากหลุมขุดค้นถ้ำเบื้องแบบ
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 35
วัดบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 30
img_cover
img_cover
เล่าเรื่องประติมานวิทยา: กลศะ (Kalaśa)
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 38
ลูกปัดแบบอินโด-แปซิฟิค (Indo-Pacific Beads)
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 38
img_cover
img_cover
พระเหวัชระ ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 29
“พระพิมพ์ดินเผา แสดงภาพพุทธประวัติ ตอนมหาปาฏิหาริย์” ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 28
img_cover
img_cover
ป้อมรูปดาว (Star Fort) สมัยกรุงศรีอยุธยาที่เขาชัยบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 31
"จารึก" บนฐานพระคเณศสำริด พบที่โบราณสถานโบสถ์พราหมณ์ จ.นครศรีธรรมราช
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 30
img_cover
img_cover
พุทธลักษณะหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 19
โบราณสถานวัดสรศักดิ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 22
img_cover