ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์

img_cover
เหรียญอาหรับสมัยราชวงศ์อับบาสิยะฮ์จากเมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 249
ตุ๊กตาดินเผาจากแหล่งโบราณคดีคลองคูเมืองเดิม(คลองบ้านขมิ้น) เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 210
img_cover
img_cover
ปี้ เบี้ยบ่อน
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 181
เล่าเรื่องประติมานวิทยา: กากะ (Kāka)
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 165
img_cover
img_cover
จารึกภาษามอญโบราณ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 185
สะพานติณสูลานนท์
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 166
img_cover
img_cover
ปูนขาวจากระบวนการศึกษาทางด้านโบราณคดี ตอน การขุดค้นแหล่งโบราณคดีเตาเผาปูนขาวบ้านภูเขาทอง จ.หนองคาย
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 154
กู่โพนระฆัง จังหวัดร้อยเอ็ด
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 159
img_cover
img_cover
เล่าเรื่องประติมามานวิทยา: ธัตตูระ/ธตูระ/ทาตุระ (Dhattūra/Dhatūra/Dātura)
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 148
การค้าขายและเงินตราที่ใช้ในล้านนา ตอน เงินพดด้วง
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 453
img_cover
img_cover
วัดช้างรอบ โบราณสถานเมืองกำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 293
คลองสำคัญในประวัติศาสตร์ปัตตานี
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 622
img_cover