ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์

img_cover

รายการโบราณวัตถุนิทรรศการพระพุทธรูปสำคัญ
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ชิ้นส่วนประติมากรรมมือซ้าย
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

เรือโบราณ ๑,๐๐๐ ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ถาดตาชั่งโลหะ พร้อมลูกตุ้มน้ำหนัก จากแหล่งเรือจมบางกะไชย 2
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

เรือจมบ้านขอม
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พระโพธิสัตว์จุนทา ๖ กร
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

เมืองโบราณยะรัง EP.5 : การศึกษาตำแหน่งที่ตั้งโบราณสถานด้วยเทคโนโลยีไลดาร์ (Li-DAR)
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

เมืองโบราณยะรัง EP.3 "เมืองโบราณยะรัง : การดำเนินงานทางโบราณคดี”
รายละเอียดเพิ่มเติม