ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์

img_cover

วัดวงศมูลวิหาร
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

แหล่งเรือจมทุเรียง
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

๑ สหัสวรรษ "จารึกพระศรีสูริยลักษมี"
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ถ้ำหมอเขียว แหล่งโบราณคดีที่พบโครงกระดูกมนุษย์โฮโมเปียนส์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

โบราณสถานหมายเลข ๐๓๙๖ และ หมายเลข ๑๐๐๗ ในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

องค์ประกอบสถาปัตยกรรมเรือนลาวโซ่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

เอกมุขลึงค์จากโบราณสถานคอกช้างดินหมายเลข ๕ เมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

เหรียญรูปสังข์บรรจุภายในภาชนะดินเผา จากโบราณสถานคอกช้างดินหมายเลข ๑๘ เมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พระพุทธรูปปูนปั้นภายในวิหารพระนอน วัดดงหวาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

รูปพระสุภูติมหาเถร สมัยอยุธยา พุทธศตวรรษที่ ๒๓-๒๔
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พระพิมพ์ลีลาสมัยสุโขทัย จากกรุที่มุมกำแพงแก้ว วิหารพระอัฏฐารส โบราณสถานวัดสะพานหิน
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พระพิมพ์รูปพระโพธิ์สัตว์ (นางตารา) สมัยพุกาม
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ประติมากรรมรูปพุทธประวัติ ตอน มารวิชัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

จี้ทองคำเลียนแบบเหรียญโรมัน
รายละเอียดเพิ่มเติม