ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 34,643 รายการ


  หมวด 000 วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และความรู้ทั่วไป รายงานการวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบบริการสารสนเทศแบบเน้นผู้ใช้บริการของหอสมุดแห่งชาติ. กรุงเทพฯ: สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2566.      (025.52 ศ528ร)   หมวด 100 ปรัชญา จิตวิทยา การ์ตูน.  ก้าวหน้า ถ้าคิดเป็น.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ: วาย เอ็ม ครีเอทีฟ, 2558. (158 ก453ก) สเนล, แดนซ์ซิ่ง.  ไม่ได้ขี้เกียจ แค่กำลังชาร์จพลัง.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ: สปริงบุ๊กส์, 2563. (158.1 ส217ม)   หมวด 200 ศาสนา เทียมจิตร์ พ่วงสมจิตร.  วัดพระรูปเมืองสุพรรณ : รวมข้อเขียนว่าด้วย เรื่องเล่า คน ข้าวของ จากพิพิธภัณฑ์วัดสู่แหล่งเรียนรู้.  กรุงเทพฯ: สถาบันไทยคดีศึกษา      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565. (294.31 ว416 ฉ.1-2) นิตยา ธัญญพาณิชย์.  โคสกกุมารกับนิทานท้าวอุเทน : นิทานไทยจากชาดกกถาธรรม.  สงขลา: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2565.      (294.31883 น577ค)   หมวด 300 สังคมศาสตร์ คดีเกี่ยวกับคำขอให้ตีความคำพิพากษาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 1962 ในคดีเกี่ยวกับปราสาทพระวิหาร (ระหว่างกัมพูชากับไทย) (ระหว่างไทยกับกัมพูชา) :      คำตอบของราชอาณาจักรกัมพูชา เล่ม 1 : 8 มีนาคม ค.ศ. 2012.  กรุงเทพฯ: กระทรวงการต่างประเทศ, 2564. (341.42 ศ365ค ฉ.2) คำขอให้ตีความคำพิพากษาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 1962 ในคดีเกี่ยวกับปราสาทพระวิหาร (ระหว่างกัมพูชากับไทย) (ระหว่างไทยกับกัมพูชา) : ข้อสังเกตเป็น     ลายลักษณ์อักษรของราชอาณาจักรไทย 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2011. กรุงเทพฯ: กระทรวงการต่างประเทศ, 2564. (341.42 ศ365ค ฉ.2) คำขอให้ตีความคำพิพากษาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 1962 ในคดีเกี่ยวกับปราสาทพระวิหาร (ระหว่างกัมพูชากับไทย) (ระหว่างไทยกับกัมพูชา) : คำร้องเริ่มคดี และ      คำขอเพื่อการกำหนดมาตรการชั่วคราวของราชอาณาจักรกัมพูชา 28 เมษายน ค.ศ. 2013. กรุงเทพฯ: กระทรวงการต่างประเทศ, 2564. (341.42 ศ365ค ฉ.2) คำขอให้ตีความคำพิพากษาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 1962 ในคดีเกี่ยวกับปราสาทพระวิหาร (ระหว่างกัมพูชากับไทย) (ระหว่างไทยกับกัมพูชา) : คำอธิบายเพิ่มเติม     เป็นลายลักษณ์อักษรของราชอาณาจักรไทย 21 มิถุนายน ค.ศ. 2012. กรุงเทพฯ: กระทรวงการต่างประเทศ, 2564. (341.42 ศ365ค ฉ.2) วันมงคล ทิวงษา.   ติวเข้มผ่านฉลุย เตรียมสอบ ป.6 วิชาภาษาไทยกับครูปอนด์.  กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์, 2564. (372.076 ว435ต) อิเกะดะ, เคียวโกะ.  ทำไงดี! อยากมีตังค์เก็บเยอะๆ.  พิมพ์ครั้งที่ 7.  กรุงเทพฯ: อินสปายร์, 2553. (332.024 อ419ท) Ryu Soo Hyoung.  ครอบครัวตึ๋งหนืด ตอน เศรษฐศาสตร์ง่ายนิดเดียว.  กรุงเทพ: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2551. (330 ช350ค ล.6)   หมวด 600 เทคโนโลยี จิราวรรณ.  ใหลตาย.  กรุงเทพฯ: คลื่นอักษร, 2557. (616.129 จ541ห) จุ๊บุ.  เจ้าตัวเล็ก.  กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561. (649.12 จ685จ) ประไพศรี ศิริจักรวาล.  อาหารเพื่อลูกน้อย.  กรุงเทพฯ: เรือนปัญญา, 2551. (641.5622 ป335อ) อนุพงศ์ ชิตวรากร.  คู่มือเวชปฏิบัติ : โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์.  พิมพ์ครั้งที่ 6.  กรุงเทพฯ: ศูนย์การพิมพ์อาคเนย์, 2537. (616.951 อ193ค) เอมอร ตรีภิญโญยศ.  DETOX ช่วยชีวิต กินล้างพิษ อายุยืน.  กรุงเทพฯ: D ดี, 2550. (613.2 อ911ด ฉ.2)   หมวด 800 วรรณกรรม กรมวิชาการ.  เรื่องสั้นสำนวนไทย เล่ม 3.  กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2542. (895.91301 ว546ร) กิมหลั่น.  เจ๊กบ้านนอก.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  นนทบุรี: โป๊ยเซียน, 2537. (895.913 ก679จ) กิมหลั่น.  ลูกสาวเจ๊กบ้านนอก.  กรุงเทพฯ: โป๊ยเซียน, 2538. (895.913 ก679ล) คาร์ลสัน, เมโลดี้.  ลิขิตรักจากฟากฟ้า = Angels in the Snow.  กรุงเทพฯ: วันเวิลด์, 2546. (813.54 ค339ล) คาราน.  วิหารแห่งดวงดาว.  กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า, 2541. (813.54 ค341ว) คาวางุจิ, โทชิคาซึ.  เพียงชั่วเวลากาแฟยังอุ่น ตราบชั่วเวลาของคำโกหก.  กรุงเทพฯ: แพรวสำนักพิมพ์, 2565. (895.63 ค342พ) จุลลดา ภักดีภูมินทร์.  ปราสาทมืด.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ: รวมสาส์น, 2537. (895.913 จ667ป) ชา ซึง ว็อน.  สถานีผีสิง.  นนทบุรี: Devil, 2550. (895.73 ช454ส) ชิงชิว.  เจ็ดอาถรรพ์ = Seven Rings.  กรุงเทพฯ: ไครม์แอนด์ทิสทรี, 2559. (895.13 ช541จ) ชินไค, มาโคโตะ.  Your Name: เธอคือ... พิมพ์ครั้งที่ 4.  กรุงเทพฯ: Phoenix, 2560. (895.63 ช563ย) ซอลเลดา.  อย่าให้ใจเราเจ็บ = Don't Get My Heart Hurt.  กรุงเทพฯ: สปริงบุ๊กส์, 2562. (895.914 ซ119อ) เทรซีย์, พี.เจ.  ฆาตกรรมออนไลน์.  กรุงเทพฯ: เพิร์ล พับลิชชิ่ง, 2548. (810 ท638ฆ) นันท์ชญา มหาขันธ์.  บทสนทนากับฤดูกาลจากวันที่ ซากุระบาน ถึงวันที่เกล็ดหิมะละลาย.  นนทบุรี: องศาสบายดี, 2555. (895.916 น366บ) นายทิวา. รวมบทกวี “โคลงบ้านโคลงเมือง”. กรุงเทพฯ: ออน อาร์ต, 2556. (895.911 น472ร) นายทิวา.  รวมบทกวี “เงาไม่มีเงา”.  กรุงเทพฯ: พริ้นท์ ซิตี้, 2558. (895.911 น472ร) นายทิวา.  รวมเรื่องสั้น “ที่เห็นและหายไป”.  พิมพ์ครั้งที่2.  กรุงเทพฯ: ออนอาร์ตครีเอชั่น, 2554. (895.91301 น472ร) นายทิวา.  รวมบทกวี “ในนามเราทั้งผอง?”.  กรุงเทพฯ: ออน อาร์ต, 2560. (895.911 น472ร) นายทิวา.  รวมบทกวี “บันทึกรอยเท้ารายทาง”.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ: พริ้นท์ ซิตี้, 2555. (895.911 น472ร) นายทิวา.  รวมบทกวี “บ็อนเตียเสร็ย-บันทายสรี” ด้วยแรงแห่งรักจำหลักใจ ยิ่งเล็กยิ่งใหญ่ในความจริง.  กรุงเทพฯ: ออนอาร์ต ครีเอชั่น, 2559. (895.911 น472ร) นายทิวา.  รวมบทกวี ลมหายใจไม่รู้จบ.  กรุงเทพฯ: ออน อาร์ต, 2566. (895.911 น472ร) นายทิวา.  รวมบทกวี “โลกเสมือนรู้สึกสมัย”.  กรุงเทพฯ: พรินท์ ซิตี้, 2557. (895.911 น472ร) นายทิวา.  หมายเหตุกวีนิพนธ์.  กรุงเทพฯ: ออน อาร์ต, 2562. (895.911 น472ห) นิตยา ธัญญพาณิชย์.  โคลงสี่สุภาพและโคลงกลบทศิริวิบุลกิติ์ ฉันท์สังเวยกลองวินิจฉัยเภรี ทรัพย์ที่พระพุทธเจ้าพระราชทานแก่พระราหุล.  สงขลา: สำนักศิลปะและ     วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2565. (895.9113 น577ค) ประภัสสร เสวิกุล.  ช่อปาริชาติ.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า, 2531. (895.913 ป338ช) ฟลุค, โจแอนน์.  ยอดนักสืบบลูเบอร์รี่ = Blueberry Muffin Murder.  กรุงเทพฯ: เพิร์ล, 2547. (813 ฟ147ย ฉ.2) มิยูกิ, มิยาเบะ.  เหตุที่ฆ่า.  กรุงเทพฯ: เนชั่นบุ๊คส์, 2549. (895.63 ม581ห) รินศรัทธา กาญจนวดี.  ดวงตากวี : รินศรัทธา กาญจนวดี.  กรุงเทพฯ: ออน อาร์ต, 2564. (895.913 ร479ด) วิญญู ไชยวรรณ.  รักแท้ไร้สาระ.  กรุงเทพฯ: ออน อาร์ต ครีเอชั่น, 2560. (895.9108 ว569ร) วิญญู ไชยวรรณ.  วันวานอันไร้สาระ.  กรุงเทพฯ: ออนอาร์ตครีเอชั่น, 2560. (895.9108 ว569ว) วินทร์ เลียววาริน.  รวมเรื่องสั้น สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน.  กรุงเทพฯ: 113, 2542. (895.91301 ว617ร) วีรพร นิติประภา.  ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ: มติชน, 2558. (895.913 ว829ส) สกุล บุณยทัต.  รวมบทกวี นิพพานข้างถนน.  กรุงเทพฯ: ออน อาร์ต, 2558. (895.911081 ส127ร) สุปาณี พัดทอง.  รวมบทกวี เก็จแก้วกรองกานท์.  กรุงเทพฯ: ออน อาร์ต ครีเอชั่น, 2560. (895.9112 ส825ร)  สุปาณี พัดทอง.  รวมบทกวี ดอกสร้อยวรรณศิลป์.  กรุงเทพฯ: ออน อาร์ต, 2562. (895.9112 ส825ร) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์.  วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2560.  กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560.      (895.91301 ว242) หนุ่มเมืองจันท์.  มองโลกง่ายง่าย สบายดี (ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ 3).  กรุงเทพฯ: มติชน, 2545. (895.917 ห159ม) โอทซึอิจิ.  Zoo.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ: เนชั่นบุ๊คส์, 2549. (895.63 อ972ซ)   หมวด 900 ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ กองทุนศรีบูรพา.  ที่ระลึก 100 ปี ชาตกาล “รพีพร” : สุวัฒน์ วรดิลก.  กรุงเทพฯ: ออน อาร์ต, 2566. (928.95911 ก351ท) เกียรติ กิจเจริญ.  นี่แหละเกียรติ...นี่แหละกิ๊ก.  กรุงเทพฯ: เค. เค. พับลิชชิ่ง, 2547. (927.91 ก851น)
• ประกาศสำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี • เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบสัมภาษณ์คัดเลือกได้ เพื่อการจ้างบุคคลภายนอก (จ้างเหมาบริการ) ปฏิบัติงานด้านธุรการ ☆ ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวและเข้ารับการปฏิบัติงาน ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี


ขอเชิญชมการแสดงดนตรี "เพลงพ่อของแผ่นดิน" เพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 9สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร ขอเชิญชมการแสดงดนตรี "เพลงพ่อของแผ่นดิน" เพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร บรรเลงเพลงโดย วงดุริยางค์สากล สำนักการสังคีต กรมศิลปากร และขับร้องโดย ศิลปินจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องจัดแสดง ชั้น 2 หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติ เขตดุสิต กรุงเทพมหานครพบกับศิลปินนักร้อง ได้แก่ ดวงดาว เถาว์หิรัญ สุรพัฒน์ โสภณวิมลรุจน์ มานิต ธุวะเศรษฐกุล ณัฐธิกา เอี่ยมท่าไม้ อิสรพงศ์ ดอกยอ ถิรวัฒน์ ศรีสุรางค์ โฉมวิลัย ยูฮันเงาะ ธนิษฐา นิลบุตร และรัฐพงศ์ ปิติชาญ ควบคุมวงโดย นายธนู รักษาราษฎร์ชมฟรี! รับบัตรที่นั่งในวันงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร 0 2280 9856 และสามารถรับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมผ่านทาง Facebook Live: National Library of Thailand


วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายทศพร ศรีสมาน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา พร้อมด้วยนายชำนาญ กฤษณสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการบูรณะศาลาการเปรียญวัดโพธาราม ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมีนายชัยณรงค์ ทองยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง บุคลากรเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม


รายการไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน เปิดบ้าน “หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่” คลังปัญญาแห่งเมืองเหนือ วิทยากร นางสาวปุณณภา สุขสาคร ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่, นางวรรณภา ปะวิโน บรรณารักษ์ชำนาญการ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ผู้ดำเนินรายการ นายสิทธิพร บุปผา นักวิชาการเผยแพร่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์


กันยาบดี.  พระนางเรือล่ม อัครมเหสีผู้เป็นที่อาลัยรักยิ่งของพระพุทธเจ้าหลวง.  นนทบุรี: บันทึกสยาม, 2539.  144 หน้า.  ภาพประกอบ.  120 บาท.  ให้ข้อมูลพระราชประวัติของสมเด็จพระนางเรือล่ม หรือสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ทรงเป็นปฐมบรมราชินีคู่บัลลังก์ในสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงและทรงเป็นพระอัครมเหสีที่พระพุทธเจ้าหลวงทรงสนิทเสน่หาด้วย  เพราะทรงงดงามหมดจดทั้งพระรูปโฉม และพระอัธยาศัยเรียบร้อย  มีพระปรีชาสามารถในการช่วยราชกิจสนองพระเดชพระคุณใต้เบื้องพระยุคลบาทเสมอมา 929.709593 ก392พ             ( ห้องศาสตร์พระราชา )


สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  เศรษฐกิจพอเพียง..นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ: ยูเนียนอุลตร้าไว            โอเร็ต, 2552.  197 หน้า.  ภาพประกอบ.  ในเล่มเนื้อหาเป็นภาพการ์ตูนที่น่าติดตามอ่าน  ด้วยเรื่อง บนเส้นทางต่างวิถี  อุ่นไอในพอเพียง  วัยใสหัวใจพอเพียง  โรงเรียนทอฝันชุมชนเป็นสุข ชีวิตที่เลือกได้    ออมทรัพย์ชุมชน  จังหวะก้าวที่พอเหมาะ  จุดเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ในใจฉัน  พอเพียงนำทางสู่มวลชน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้         923.1593         ภ671ศ          ( ห้องศาสตร์พระราชา )  


นายทศพร ศรีสมาน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน กลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักฯ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมศิลปากร ครั้งที่๒/งป.๒๕๖๗ (สัญจร) พร้อมระบบ zoom และตรวจพื้นที่หน่วยงานที่รับผิดชอบของสำนักศิลปากรที่ ๙ อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมประดับพลอย โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด


สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ วัดบูรพาภิราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดกฤตภาคข่าวท้องถิ่น เรื่อง ทม.ศรีราชาเปิดสะพานลอยน้ำเกาะลอย


กฤตภาคข่าวท้องถิ่น เรื่อง ชุดเฉพาะกิจกรมการปกครองรวบพ่อค้าปืนออนไลน์