ข่าวสารประชาสัมพันธ์


Card image cap
วีดิทัศน์ศิลปวิทยาการจากสาส์นสมเด็จ ตอนพิเศษ ๑๕๘ ปี : วันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (ตอนที่ ๒)

วันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (ตอนที่ ๒) เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (๒๑ มิถุนายน ๒๔๐๕) วิทยากร นายดิษพงศ์ เนตรล้อมวงศ์ ภัณฑารักษ์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง “ศิลปวิทยาการจากสาส์นสมเด็จ” จัดแสดง ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยจะเปิดให้เข้าชม เร็วๆนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ PageFacebook : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร Website : สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากรวิทยากร

จำนวนผู้เข้าชม 16