ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 37,682 รายการ

           ช่วงนี้เป็นที่นิยมในการบวชพระใหม่ บวชช่วงเวลาก่อนเข้าพรรษา หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี จึงจัดกิจกรรม "พับเหรียญโปรยทาน โปรยสุข"  ในโครงการ Kidsเรียนรู้ @หอสมุดแห่งชาติฯ กาญจนบุรี ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. ผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรมได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ และไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 3451 3926 หรือทางเฟสบุ๊ก เพจ : หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี  https://www.facebook.com/nlkanhanaburi


            อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม ประกาศรับสมัครนักโบราณคดี 1 ตำแหน่ง เข้าปฏิบัติงาน ณ อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม ไม่จำกัดเพศ วุฒิการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาโบราณคดี อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน เวลาทำงาน 08.00 น. – 17.00 น. ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์              หน้าที่รับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ             1. ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยนักโบราณคดีเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทาง วิชาการ ด้านประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดีหรือแหล่งวัฒนธรรม             2. ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยนักโบราณคดีในการร่วมสํารวจ ขุดค้นแหล่งโบราณคดี หรือ แหล่งวัฒนธรรมสมัยต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการอนุรักษ์ บูรณะและปกป้องคุ้มครองมรดกทางศิลปวัฒนธรรม             3. จัดทําเอกสารรายงาน บันทึกข้อมูลโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ จากแหล่ง โบราณคดี และโบราณสถาน เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการศึกษาทางโบราณคดี             4. เป็นวิทยากรเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการของหน่วยงาน และให้บริการทางการศึกษา แก่นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป             5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย               ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครเข้ามาที่ เฟซบุ๊กเพจ อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม สระแก้ว https://www.facebook.com/Sadokkokthom.hp  ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกสามารถยื่นเอกสารสมัครงานพร้อมสัมภาษณ์ในวันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 3755 0454 หรือสอบถามเพิ่มเติม เฟซบุ๊คเพจ อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม 


ประเพณีตักบาตรเที่ยงคืน หรือวันเป็งปุ๊ด เป็นประเพณีของทางภาคเหนือ ซึ่งในทุกๆ วันพุธที่ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ โดยในแต่ละปีอาจจะมีเพียงครั้งเดียว มากกว่าหนึ่งครั้ง หรือไม่มีเลยก็เป็นได้ อย่างเช่นในวันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นอกจากเป็นวันวิสาขบูชาแล้วยังถือว่าเป็นวันเป็งปุ๊ดอีกด้วย ทางภาคเหนือจึงมีความเชื่อว่า พระอุปคุตจะออกบิณฑบาตโดยแปลงกายในร่างของสามเณรโปรดสัตว์ ถ้าหากผู้ใดได้ใส่บาตรแล้วถือว่าได้ใส่บาตรกับพระอุปคุต อันจะทำให้ประสบแต่ความสุข มีทรัพย์สินเงินทอง และได้รับอานิสงส์เป็นบุญอย่างมาก ชาวล้านนาจึงถือว่า วันเป็งปุ๊ด เป็นวันสำคัญ โดยเตรียมข้าวสารอาหารแห้งไว้เพื่อคอยใส่บาตรในเวลาเที่ยงคืน เรียบเรียงโดย : นายธีรบูลย์ มิตรมโนชัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม


ประเพณีตักบาตรเที่ยงคืน หรือวันเป็งปุ๊ด เป็นประเพณีของทางภาคเหนือ ซึ่งในทุกๆ วันพุธที่ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ โดยในแต่ละปีอาจจะมีเพียงครั้งเดียว มากกว่าหนึ่งครั้ง หรือไม่มีเลยก็เป็นได้ อย่างเช่นในวันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นอกจากเป็นวันวิสาขบูชาแล้วยังถือว่าเป็นวันเป็งปุ๊ดอีกด้วย ทางภาคเหนือจึงมีความเชื่อว่า พระอุปคุตจะออกบิณฑบาตโดยแปลงกายในร่างของสามเณรโปรดสัตว์ ถ้าหากผู้ใดได้ใส่บาตรแล้วถือว่าได้ใส่บาตรกับพระอุปคุต อันจะทำให้ประสบแต่ความสุข มีทรัพย์สินเงินทอง และได้รับอานิสงส์เป็นบุญอย่างมาก ชาวล้านนาจึงถือว่า วันเป็งปุ๊ด เป็นวันสำคัญ โดยเตรียมข้าวสารอาหารแห้งไว้เพื่อคอยใส่บาตรในเวลาเที่ยงคืน เรียบเรียงโดย : นายธีรบูลย์ มิตรมโนชัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม


วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางสาวปุณณภา สุขสาคร ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระพิฆเนศ ณ สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่


วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. กลุ่ม Shan Youth Power ร่วมกับหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ จัดกิจกรรมแนะนำโครงการทุนการศึกษาเพื่อลูกหลานแรงงานและเด็กไร้สัญชาติ โดยนางสาวปุณณภา สุขสาคร ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๘๐ คน ณ ห้องโสตทัศนวัสดุ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่15 พฤษภาคม 2567 สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ (ICOM Thailand) จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์สากลประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาและวิจัย”ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพื่อเน้นย้ำบทบาทสำคัญของพิพิธภัณฑ์ในฐานะสถาบันที่สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ผลักดันให้เกิดโลกที่มีจิตสำนึก ความยั่งยืน และมีส่วนร่วมมากขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่าร้อยคนจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ไทยมากกว่า 30 สถาบัน และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจรับชมได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายและเสวนา โดยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งคอนเทนต์ครีเอเตอร์ ผู้มีส่วนสนับสนุนการศึกษาพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เบื้องหลังแนวทางการสร้างสรรค์กิจกรรมทางการศึกษาของพิพิธภัณฑ์ที่หลากหลาย รวมทั้งการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าอาร์ตทอย โดยใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมจากพิพิธภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้นำมารังสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับยุคสมัย ผู้ที่สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook และ Youtube: Office of National Museums, Thailandวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายวีระชาติ พงค์ชนะ นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา เป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการจัดอบรมให้ความรู้ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง ประวัติความเป็นมาแหล่งโบราณคดีวัดโนนภาษี ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม


กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา ลงพื้นที่ดำเนินงานสำรวจเขียนแบบเพื่อการขุดแต่งโบราณสถาน ปราสาทกู่ศิลาขันธ์ ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายนุกูล ดงสันเทียะ นายช่างโยธาชำนาญงาน และคณะ


Messenger