ค้นหา


กท.๒๗๑  ตู้เท้าคู้  (เลขที่เดิม ๒๖๕)กท.๒๗๑  ตู้เท้าคู้  (เลขที่เดิม ๒๖๕) ฝีมือช่าง  สมัยรัตนโกสินทร์ ประวัติ  สมบัติเดิมของหอสมุดแห่งชาติ ลักษณะลาย   ตู้ลายรดน้ำ กนกเปลวเครือเถา ครุฑคาบ นาคคาบ ออกเถา หัวครุฑ หัวนาค เคล้าภาพสัตว์ นก กระรอก ลิง เป็นต้น ภาพจับ และภาพเล่าเรื่อง มโหสถชาดก   ด้านหลัง เป็นประตูตู้ทำด้วยกระจก ซึ่งทำขึ้นใหม่ในสมัยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เพื่อใช้เปิดปิดแทนด้านหน้า เป็นการป้องกันมิให้ภาพลายทองหมอง ส่วนอื่น ๆ ของตู้ ได้แก่ เสาขอบตู้ ขอบบน ขอบล่าง ท้องไม้ และเชิงตู้ ทั้งหมด ลงรักดำทึบเสาขอบตู้ ๓ ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านข้าง ขวา ซ้าย ตกแต่งด้วยลายรักร้อยพุ่มข้าวบิณฑ์ใบเทศ มีลายกรวยเชิงเป็นที่สุด ตอนบน และตอนล่างขอบบน ขอบล่าง ๓ ด้าน ตกแต่งด้วยลายหมอนทองเหนือลายบัวรวนท้องไม้ ๓ ด้าน ประทับกระจกสีขาว สลับเขียว ลายดอกซีกดอกซ้อนเชิงตู้ ทำเป็นรูปปากสิงห์ สืบต่อลงไปเป็นขาตู้ ซึ่งทำเป็นรูปเท้าคู้ ตกแต่งด้วยลายก้านขดดอกพุดตานตลอดเต็มเนื้อที่ มีรูปหน้าสิงห์ อยู่ที่มุมขาตู้ ๓ ด้าน ตู้พระธรรม เป็นตู้เท้าคู้ เขียนลายกนกเปลว เครือเถา ครุฑคาบ นาคคาบ ออกเถาหัวครุฑ หัวนาค เคล้าภาพสัตว์ นก กระรอก ลิง เป็นต้น ภาพจับ และภาพเล่าเรื่อง มโหสถชาดก (กท.๒๗๑) ศิลปะ รัตนโกสินทร์ ไม้ ลายรดน้ำ สูง ๑๕๙ ซม. กว้าง ๙๕ ซม. สมบัติเดิมของหอสมุดแห่งชาติ Manuscript Cabinet on bent-legged stand with a one to-one fighting scene and scenes from the Mahosatha jataka, garuda's and naga's heads biting the stems, garuda's head, naga's head and figures of animals, birds, squirrels, monkeys and a trellis of flame motif and scrolling vine patterns (BK.271, 265] Rattanakosin style Lacquered and gilded wood and The decorative technique called Lai Rot Nam (splashed water pattern) (Thai: Lai Rot Nam) H. 159 cm. W. 95 cm. Custodian: National Library, Bangkok


ฝีมือช่าง :           สมัยอยุธยา ประวัติ :              เดิมอยู่วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร ลักษณะลาย :     ตู้ลายกำมะลอ ใช้สีเทา สีแดงคล้ำ และสีทองบนพื้นรักดำ ตกแต่งภาพเล่าเรื่องในชาดกและภาพทิวทัศน์              ด้านหน้าขวาซ้าย  เขียนภาพเล่าเรื่องมหาชนกชาดกสืบเนื่องกันแบ่งเป็น ๒ ตอนบนและตอนล่าง   มีเส้นแบ่งภาพเป็นริ้วคล้ายเกลียวคลื่น ตอนล่างขวาซ้ายเป็นภาพท้องสมุทร ด้านขวามีภาพเรือสำเภาใหญ่กำลังจะจมน้ำ ในน้ำมีภาพคนที่หนีจากเรือแตกว่ายน้ำอยู่ มีปลาลักษณะต่าง ๆ ขบกัด มีภาพนางเงือกและอมนุษย์ชื่อนรปักษีเหราครึ่งบนเป็นคนครึ่งล่างเป็นจรเข้มีปีก นรปักษีมัจฉาครึ่งบนเป็นคนมีปีกครึ่งล่างเป็นปลา ทั้งหมดแหวกว่ายในสายธารด้วยอากัปกิริยาที่แตกต่างกัน เคล้าคู่กันบ้าง โดดเดี่ยวบ้าง ขบกัดคนบ้าง ตอนกลางริมขวามีภาพพระชนกกำลัง   แหวกว่ายอยู่ในท้องสมุทร มีนางเมขลาเหาะลงมาทางเหนือเส้นแบ่งภาพริมขวา ตอนบนด้านขวามีภาพพระราชาขี่ม้าเหาะมาในอากาศผ่านป่าเขาลำเนาไม้ ตอนกลางด้านซ้ายเป็นภาพเล่าเรื่องปาจิตตกุมารชาดก ในภาพนางอรพิมพ์นั่งชิงช้าซึ่งโยงอยู่กับต้นไม้ พระปาจิตตกุมารยืนอยู่เคียงข้างเหนือขึ้นไปเล็กน้อย พระปาจิตตกุมารถูกอาวุธล้มลง นางอรพิมพ์เข้าประคองอยู่เคียงข้างโจรร้ายกำลังจะฉุดนางไป มีภาพโขดเขา ต้นไม้ สุมทุมพุ่มพฤกษ์ ประกอบเป็นพื้นหลังเสริมส่วนที่ว่าง ช่วยให้เห็นเป็นธรรมชาติป่าโดยแท้จริง กึ่งกลางประตูตู้มีโลหะทำเป็นรูปประจำยามรัดอก             เสาขอบตู้ ขอบบน ขอบล่าง  ๔ ด้าน ลงทองทึบ             เสาขาตู้  ด้านหน้าเป็นรูปท้าวเวสุวัณยืนข้างละ ๑ ตน ด้านข้างขวาซ้ายเป็นภาพบุคคลยืนด้านหลังลงรักแดงทึบ             เชิงตู้  ทำเป็นรูปหูช้าง ๓ ด้าน ด้านหลังไม่มีเชิงตู้ ด้านหน้าเขียนเป็นภาพท้องสมุทร มีภาพเหราพต เงือก ปลา นานาชนิด แหวกว่ายคละเคล้ากัน ด้านข้างขวาซ้ายตกแต่งด้วยลายคล้ายพันธุ์พฤกษา แต่ลบเลือนมากไม่เห็นส่วนละเอียด  


กท.๑๔ ตู้ขาหมู  (เลขที่เดิม ๘๕)กท.๑๔ ตู้ขาหมู  (เลขที่เดิม ๘๕) ฝีมือช่าง  สมัยรัตนโกสินทร์ ประวัติ    เดิมอยู่วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร  กรุงเทพมหานคร ลักษณะลาย       ตู้ลายรดน้ำ  ตกแต่งภาพเล่าเรื่อง ทศชาติ  โดยด้านหน้ามีเรื่อง มโหสถชาดก  ภูริทัตตชาดก  เนมีชาดกและจันทกุมารชาดก  ด้านข้างขวามีเรื่อง เตมิยชาดก  มหาชนกชาดกและ สุวรรณสามชาดก  ด้านข้างซ้ายมีเรื่อง นารทชาดก  วิธูรชาดกและมหาเวสสันดรชาดก ด้านหลัง เป็นการแสดงภาพรอยพระพุทธบาท ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ สถานที่สำคัญ ๕ แห่ง ในภาพเป็นภาพรอยพระพุทธบาทอยู่ในภายในซุ้มมณฑป ๕ ซุ้ม เสาขอบตู้ ๔ ด้านตกแต่งด้วยลายรักร้อยพุ่มข้าวบิณฑ์หน้าขบใบเทศ มีลายกรวยเชิงเป็นที่สุดตอนบนและตอนล่าง     เสาขาตู้ ๔ ด้าน เขียนภาพท้าวเวสวัณยืน ๒ กรถือตะบองอยู่ประจำเสาขาตู้ทั้ง ๔ ด้านขอบบน ขอบล่าง ๔ ด้านตกแต่งด้วยลายก้านต่อดอกเครือเถาใบเทศเหนือลายบัวรวนเชิงตู้    ๔ ด้านทำเป็นรูปปากสิงห์ ตกแต่งด้วยภาพทิวทัศน์ในป่า มีต้นไม้นานาชนิดและนกเกาะบนกิ่งไม้ด้านหน้ามีภาพราชสีห์ ๑ คู่อยู่ที่มุมขวา คชสีห์ ๑ คู่อยู่ที่มุมซ้าย กิเลน ๑ คู่อยู่กึ่งกลางเหนือจมูกสิงห์ ด้านข้างขวามีภาพช้าง ๑ คู่อยู่มุมขวา ม้า ๑ คู่อยู่มุมซ้าย ด้านข้างซ้ายมีภาพควาย ๑ คู่อยู่มุมขวา วัว ๑ คู่อยู่มุมซ้าย มีนกเอี้ยงเกาะอยู่บนหลังควายและวัว ด้านหลังมีภาพคนป่า ๓ คนพ่อแม่ลูกอยู่ทางมุมขวา เสือ ๑ ตัวอยู่ตรงกลางกำลังหมอบจ้องกวาง ๓ ตัว พ่อแม่ลูก ซึ่งยืนอยู่ทางมุมซ้าย มีกระต่าย ๑ คู่อยู่ข้างๆ โคนต้นไม้มุมขวาสุดหลังตู้ มีเสาหัวเม็ดทรงมัน ๔ เสา ตกแต่งด้วยลายรดน้ำเป็นลายเชิงที่ตัวเสา และลายบัวที่ตัวหัวเม็ดและยอดเสา ตู้พระธรรม บนฐานแบบขาหมู ตกแต่งภาพเล่าเรื่อง ทศชาติ (กท.๑๔) ศิลปะ รัตนโกสินทร์ ไม้ ลายรดน้ำ ขนาดสูง ๑๗๖ ซม. กว้าง ๑๐๓ ซม. ประวัติ ได้มาจากวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๔๖๔. Manuscript Cabinet on pig-legged stand with scenes  from the Dasajati Jataka. [BK.14, 85] Rattanakosin style Lacquered and gilded wood and the decorative  technique called Lai Rot Nam (splashed water pattern) H. 176 cm. W. 103 cm. From Wat Rakhang Khositaram Woramahawihan, Bangkok, to the National Library on 2 September 1921 


ฝีมือช่าง :          สมัยอยุธยา ประวัติ :             เดิมอยู่วัดจันทารามวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร ลักษณะลาย :    ตู้ลายรดน้ำ กนกเปลวเครือเถา นาคคาบ ครุฑคาบ ออกเถาหัวนาค หัวครุฑ หัวนก หัวคชสีห์ ออกเถาเทพพนมครึ่งตัว เทพรำครึ่งตัว เคล้าภาพคน สัตว์ สัตว์หิมพานต์ ภาพจับ ภาพเทวดายืนโดดเดี่ยวและภาพเล่าเรื่อง                          ด้านหลัง  เป็นประตูตู้ทำด้วยกระจก ซึ่งทำขึ้นใหม่ในสมัยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เพื่อใช้ เปิดปิดแทนด้านหน้าเป็นการป้องกันมิให้ภาพลายทองหมอง             เสาขอบตู้  ๔ ด้าน ตกแต่งลายที่มุมเสาขอบตู้ด้วยลายรักร้อยบัวร้อย มีลายกาบพรหมสิงห์และกาบพรหมศรเป็นที่สุดตอนบนและตอนล่าง             ขอบบน ขอบล่าง  ๓ ด้าน คือด้านหน้า ด้านข้าง ขวา ซ้าย ตกแต่งด้วยลายประจำยามลูกฟักก้ามปู เหนือลายบัวรวน ด้านหลังลงทองทึบ            ท้องไม้  มีเส้นขอบบัวคั่นกลาง ตัวลวดบัวตกแต่งด้วยลายรักร้อยบัวร้อย ท้องไม้ประดับกระจกสีขาว ๔ ด้าน            ฐานสิงห์  ตกแต่งเหมือนกัน  ๔ ด้านคือ บัวหลังสิงห์ลงทองทึบที่ปากสิงห์ และจมูกสิงห์จำหลักไม้นูนต่ำ ลายกนกผักกูด และจำหลักลายน่องสิงห์เป็นขอบนอก ที่มุมเท้าสิงห์ ๔ ด้านจำหลักนูนต่ำเป็นรูปกาบเท้าสิงห์ ลวดลายที่ฐานสิงห์ทั้งหมดลงทองทึบ            ด้านในของบานประตูตู้ขวาซ้าย  ตกแต่งเป็นลายพุ่มข้าวบิณฑ์ดอกลอยบนพื้นรักแดงเรียงเป็นแถวตลอดเนื้อที่  


  ธบ.๑ ตู้ขาหมู (เลขที่เดิม ๒๖) ฝีมือช่าง          สมัยธนบุรี ประวัติ             ได้มาแต่วัดราชบูรณะราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ลักษณะลาย      ตู้ลายรดน้ำ ด้านหน้าตกแต่งด้วยลายก้านขดกนกเปลว นาคคาบ ครุฑคาบ ออกเถาหัวงู หัวนก หัวครุฑ หัวนาค ในระหว่างเถากนก ภายในวงก้านขดมีออกเถาเทพพนมครึ่งตัว ลิงครึ่งตัว ยักษ์ครึ่งตัว เคล้าภาพเทวดา กินรี หน้าขบ พุ่มข้าวบิณฑ์ และเคล้าภาพสัตว์ นก เสือ สิงโต ด้านข้างตกแต่งด้วยลายกนกเปลวเครือเถา ครุฑคาบ นาคคาบ ออกเถาหัวนาค หัวครุฑ หัวงู กินนรรำครึ่งตัว เทพพนมครึ่งตัว เคล้าภาพนก ลิง กระรอก เทวดา ภาพยักษ์ ลิง ในเรื่องรามเกียรติ์ หน้าขบ รัดเกล้าเป็นรูปพุ่มข้าวบิณฑ์ และสัตว์หิมพานต์                       ด้านหลัง  ลงรักแดงทึบ                       เสาขอบตู้  ๔ ตกแต่งด้วยลายก้านแย่งพุ่มข้าวบิณฑ์ ดอกลอย มีลายกรวยเชิงเป็นที่สุดตอนบนและ ตอนล่าง เสาขาตู้  ๓ ด้านตกแต่งมุมขาตู้ด้วยลายกาบพรหมสิงห์ มีลายก้านขดอยู่ในกาบ ด้านหลังลงรักแดง ทึบ ขอบบน ขอบล่าง  ๔ ด้า ตกแต่งด้วยลายประจำยามลูกฟักก้ามปู เหนือลายบัวรวน และขอบล่าง ด้านหลังเป็นรักดำทึบ                     เชิงตู้  ๓ ด้านทำเป็นรูปหูช้าง ปลายหูช้างด้านบนยาวติดต่อเป็นแผ่นเดียวกัน ตกแต่งด้วยลายกนกเปลวเครือเถา นาคคาบ ครุฑคาบ ที่ปลายหูช้างล่างที่ชิดกับเสามีภาพด้านหน้าเป็นภาพยักษ์ยืนจับเถากนกอยู่ข้างละ ๑ ตน ด้านข้างขวามีภาพวิทยาธรถือพระขรรค์เหาะข้างละ ๑ ตน ด้านข้างซ้ายมีภาพลิงกำลังทำท่าจับเถากนกอยู่ข้างละ ๑ ตัว ด้านหลังไม่มีเชิงตู้ ตู้พระธรรม บนฐานแบบขาหมู ภาพยักษ์และภาพลิง จากเรื่อง รามายณะ นาคคาบ ครุฑคาบ ออกเถาหัวงู หัวนก หัวนาค เทพพนม เคล้าภาพเทวดา กินรี หน้าขบ เคล้าภาพสัตว์ พุ่มข้าวบิณฑ์ และลายก้าน ขดกนกเปลว (ธบ.๑) ศิลปะ ธนบุรี ไม้ ลายรดน้ำ สูง ๑๗๒ ซม. กว้าง ๑๑๑ ซม. ได้มาจากวัดราชบูรณะราชวรวิหาร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔. Manuscript Cabinet on pig-legged stand with images of demons and monkeys from the story of Ramayana flamelike foliage with garuda's heads or naga's heads  biting the stems, snake's head, bird's head, naga's head celestial beings with hands in prayer, celestial beings, kinnaras, monster faces hidden within leaf-sharped bunches of foliage, images of animals, styilized lotus bud  motifs and flamelike foliate scrolls.  [Tb.1, 26]          Thonburi style          Lacquered and gilded wood and the          decorative technique called          Lai Rot Nam          (splashed water pattern)          H. 172 cm. W. 111 cm.          From Wat Ratchaburana          Ratchaworawihan,              Bangkok, to the National Library          On 29 September 1921


กท.๖๘  ตู้ขาหมู (เลขที่เดิม ๓๒)กท.๖๘  ตู้ขาหมู (เลขที่เดิม ๓๒) ฝีมือช่าง สมัยรัตนโกสินทร์ ประวัติ เดิมอยู่วัดอินทารามวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร ลักษณะลาย  ตู้ลายรดน้ำ ตกแต่งภาพเล่าเรื่อง พหลวิชัยคาวี (พหลคาวีชาดก)  ด้านหลัง เป็นประตูตู้ทำด้วยกระจกซึ่งทำขึ้นใหม่ในสมัยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เพื่อใช้เปิดปิดแทนด้านหน้าเป็นการป้องกันมิให้ภาพลายทองหมอง เสาขอบตู้ ๓ ด้านทำเป็นเสาย่อมุมตกแต่งด้วยลายรักร้อยพุ่มข้าวบิณฑ์เสาขาตู้ ๓ ด้านทำเป็นรูปกาบพรหมสิงห์ลงทองทึบขอบบน ๓ ด้านตกแต่งด้วยลายประจำยามลูกฟักก้ามปูอยู่เหนือลายบัวซึ่งทำเป็นลายบัวหงายอยู่ตอนบนและลายบัวคว่ำอยู่ตอนล่างมีเส้นลวดคั่นกลางขอบล่าง ตกแต่งด้วยลายประจำยามลูกฟักก้ามปูอยู่ใต้ลายบัว ลายบัวที่อยู่ชิดกับขอบล่างเขียนเป็นลายบัวคว่ำเหนือขึ้นไปเขียนเป็นลายบัวหงายมีเส้นลวดคั่นกลางเชิงตู้ ๓ ด้านทำเป็นรูปปากสิงห์ ตกแต่งด้วยลายก้านขด ด้านหน้ามีภาพลิงอยู่ที่มุมขวาซ้ายและตรงกลาง ที่ละ ๑ ตัว ทั้ง ๓ กำลังอยู่ในท่าดั้นเถากนก ด้านข้างขวาซ้ายมีลิงอยู่ที่มุมขวาซ้ายข้างละ ๑ ตัว กำลังทำท่าดั้นเถากนก ด้านหลังไม่มีเชิงตู้


ฝีมือช่าง :         สมัยอยุธยา ประวัติ :             เดิมอยู่วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร ลักษณะลาย :    ตู้ลายรดน้ำ ภาพเซี่ยวกาง                          เสาขอบตู้  ทั้ง ๔ ด้าน ตกแต่งด้วยลายรักร้อยบัวร้อยครึ่งซีก                           เสาขาตู้  ลงทองทึบถึงระดับเชิงตู้ นอกนั้นลงรักแดงทึบ                           ขอบบน  ลงทองทึบ ทั้ง ๔ ด้าน อยู่เหนือลายบัวรวน                            ขอบล่าง  ลงทองทึบอยู่ใต้ฐานบัวคว่ำที่เขียนด้วยลายบัวรวน                           เชิงตู้  ทำเป็นรูปปากสิงห์ จำหลักฉลุลายโปร่งเป็นลายก้านขด พันธุ์พฤกษา  


ฝีมือช่าง :         สมัยอยุธยา ประวัติ :             เดิมอยู่วัดจันทร์ จังหวัดเพชรบุรี ลักษณะลาย :    ตู้ลายรดน้ำ แต่ละด้านตกแต่งภาพภายในกรอบที่กรอบทั้ง ๔ ด้าน ตกแต่งด้วยลายเครือเถาเลื้อยแบบประดิษฐ์อย่างใหม่ ภายในกรอบตกแต่งด้วยลายกนกเปลวเครือเถาไขว้ นาคคาบ ครุฑคาบ ออกเถาช่อเปลวหางโตซึ่งเกี่ยวกระหวัดรัดพันเถากนก เริ่มต้นต่อออกเป็นกนกเถาใหม่สอดเกี่ยวเลื้อยพันกันขึ้นไปเป็นกนกช่อใหญ่ โดยมิได้เริ่มต้นเถากนกจากส่วนล่างอันเป็นภาพพื้นดินทุก ๆ ต้น ลักษณะเช่นนี้ทำให้กนกแต่ละเถาจะเริ่มต้นเถากนกจากส่วนใดของภาพก็ได้ และมองดูงดงามกลมกลืนกันไปทุกแง่มุมของเส้นลาย เคล้าภาพลิง ภาพจับบุคคลในเรื่องรามเกียรติ์และภาพเล่าเรื่องรามเกียรติ์                          ด้านหลัง  ลงรักดำทึบ ตั้งแต่ขอบบนถึงเชิงตู้ลงรักดำทึบเช่นกัน                          เสาขอบตู้  ๓ ด้าน ตกแต่งด้วยลายรักร้อยบัวร้อย มีลายกรวยเชิงเป็นที่สุดตอนบนและตอนล่าง                          เสาขาตู้  ๓ ด้าน ตกแต่งด้วยลายกรวยเชิง                           ขอบบน ขอบล่าง  ตกแต่งด้วยลายรักร้อยบัวร้อย เหนือลายบัวเฉพาะขอบล่างมีลายบัวคว่ำ                          เชิงตู้  ทำเป็นรูปปากสิงห์ ๔ ด้าน ตกแต่งลายเพียง ๓ ด้าน คือด้านหน้าตกแต่งเป็นภาพจำหลักไม้นูนต่ำบนพื้นรักแดง ตัวลายลงทองทึบ ลวดลายดังกล่าวตรงกึ่งกลาง เหนือจมูกสิงห์จำหลักเป็นรูปลูกแก้ว มีภาพปลา  ๑ คู่ หันหัวหางแก่กัน ๒ ข้างขวาซ้าย มีภาพสัตว์ในเทพนิยายจีนเรียกว่าตัวเลเวน ข้างละ ๑ ตัว นอนทอดตัวหันหัวออกทางขวาและซ้าย มีลายรูปเมฆประกอบทั้งหมดน่าจะเป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ของ ฮก ลก ซิ่ว ด้านข้างขวาซ้าย จำหลักไม้ลายนูนต่ำเป็นลายก้านขด มีลายเมฆประกอบ พื้นหลังลงรักแดงทึบ ตัวลายลงทองทึบ  


กท.๙๔  ตู้เท้าคู้  (เลขที่เดิม ๘๔, ๖)กท.๙๔  ตู้เท้าคู้  (เลขที่เดิม ๘๔, ๖) ฝีมือช่าง  สมัยรัตนโกสินทร์ ประวัติ  เดิมอยู่วัดหิรัญรูจีวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร ลักษณะลาย  ตู้ลายรดน้ำ กนกเปลวเครือเถาไขว้เคล้าภาพสัตว์ ภาพจับและภาพเล่าเรื่องรามเกียรติ์ ด้านหลัง ลงรักแดงทึบเสาขอบตู้ ๓ ด้านตกแต่งด้วยลายรักร้อย ตอนล่างของเสาตกแต่งด้วยลายกาบพรหมศรเสาขาตู้ ลงรักปิดทองทึบใต้เชิงตู้เล็กน้อย นอกนั้นลงรักแดงทึบเชิงตู้ ทำเป็นรูปปากสิงห์หน้าตัด ตกแต่งด้วยลายก้านขดทั้ง ๓ ด้าน แต่ด้านหน้ามีรูปคนไว้ผมยาวอยู่ทางมุมล่างทั้งขวาและซ้ายของปากสิงห์หลังตู้ มีเสาหัวเม็ดสี่เหลี่ยม ๔ เสาลงรักแดงทึบ ตู้พระธรรม บนฐานแบบขาหมู ภาพเล่าเรื่อง รามเกียรติ์ ภาพสัตว์ และลายกนก เปลวเครือเถาไขว้ (กท.๙๔) ศิลปะ รัตนโกสินทร์ ไม้ ลายรดน้ำ ขนาดสูง ๑๖๘ ซม. กว้าง ๑๑๗.๕ ซม. ประวัติได้มาจากวัดหิรัญรูจีวรวิหาร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๔๖๕ Manuscript Cabinet on pig-legged stand with scene from the Ramakien and a trellis of flame motifs and scrolling vine patterns interlocking bay. [BK.94, 84, 6]          Rattanakosin style          Lacquered and gilded wood and the         decorative technique called Lai Rot Nam         (splashed water pattern)         H. 168 cm. W. 117.5 cm.         From Wat Hiran Ruchi Worawihan,         Bangkok to the National Library         on 30 October 1921  


ฝีมือช่าง :          สมัยอยุธยา ประวัติ :             เดิมอยู่วัดชนะสงครามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ลักษณะลาย :    ตู้ลายรดน้ำ ภาพเทพทวารบาลและต้นไม้เต็มเนื้อที่                           เสาขอบตู้  ทั้ง ๔ ด้าน ลงทองทึบ แต่ทองลบเลือนมาก                           เสาขาตู้  ทั้ง ๔ ด้าน ลงรักดำทึบ                           ขอบบน ขอบล่าง  ทั้ง ๔ ด้าน ลงทองทึบแต่ทองลบเลือนเกือบหมด                           เชิงตู้  ทำเป็นรูปหูช้างทั้ง ๔ ด้าน และตกแต่งด้วยลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ใบเทศมีช่อกนกประดับอยู่ ๒ ข้าง ที่ด้านหน้าและด้านหลัง ส่วนด้านข้างขวาซ้ายเขียนภาพกนกใบเทศและช่อกนก  


ฝีมือช่าง :          สมัยอยุธยา ประวัติ :             เดิมอยู่วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร  กรุงเทพมหานคร   ลักษณะลาย :    ตู้ลายรดน้ำกนกเปลวเครือเถาครุฑคาบนาคคาบ ออกเถาหัวนาค หัวครุฑ เคล้าภาพหน้าขบพุ่มข้าวบิณฑ์ภาพบุคคลยืนโดดเดี่ยวเต็มเนื้อที่ ภาพจับ ภาพอมนุษย์ และภาพเล่าเรื่องในชาดก                          เสาขอบตู้ เสาขาตู้ ขอบบน ขอบล่าง  ลงทองทึบ ๔ ด้าน                           เชิงตู้  ๔ ด้านทำเป็นรูปปากสิงห์ตกแต่งลวดลายเพียง ๓ ด้าน โดยเฉพาะที่มุมบนของเชิงตู้ทั้ง ๓ ด้าน เขียนเป็นลายค้างคาว ด้านหน้าตกแต่งด้วยลายก้านขด มีพุ่มข้าวบิณฑ์อยู่กึ่งกลางเหนือจมูกสิงห์ มีรูปราชสีห์ขนาบพุ่มข้าวบิณฑ์ ๒ ข้าง ๆ ละ ๑ ตัว ด้านข้างขวาตกแต่งด้วยลายกนกเปลวมีหน้าขบตรงกลางเหนือจมูกสิงห์ด้านข้างซ้ายตกแต่งด้วยลายก้านขดมีออกเถาเทพบุตรพนมมือครึ่งตัวอยู่ ๒ ข้างพุ่มข้าวบิณฑ์ ตรงกลางซึ่งอยู่เหนือจมูกสิงห์พอดี ด้านหลังลงทองทึบ                           หลังตู้  มีเสาหัวเม็ดทรงมัน ๔ เสา ที่หัวเม็ดจำหลักเป็นริ้วคล้ายกลีบบัว ที่คอเสาใต้หัวเม็ดจำหลักเป็นรูปกระจังรวนโดยรอบ เสาหัวเม็ดทั้งหมดนี้ลงทองทึบ  


กท.๒๙  ตู้เท้าสิงห์ (เลขที่เดิม ๔)กท.๒๙  ตู้เท้าสิงห์ (เลขที่เดิม ๔) ฝีมือช่าง  สมัยรัตนโกสินทร์ ประวัติ    เดิมเป็นของหอพุทธศาสนสังคหะ  ได้มาแต่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร  กรุงเทพมหานคร ลักษณะลาย   ตู้ไม้จำหลักประดับกระจกสี   ด้านหน้า ด้านข้างขวาและด้านข้างซ้ายจำหลักลายนูนต่ำ ลายก้านแย่งพุ่มข้าวบิณฑ์ใบเทศ พื้นลายลงทองทึบและประดับกระจกสีขาว น้ำเงิน และสีเขียว ส่วนพื้นหลังของลายลงรักแดงทึบ กรอบของบานประตูด้านหน้าจำหลักลายบัวและประดับกระจกสีขาวล้วนด้านหลัง ลงรักแดงทึบตลอดจากขอบบนลงมาจนถึงขาตู้เสาขอบตู้ จำหลักลายรักร้อยพุ่มข้าวบิณฑ์ใบเทศและลายกรวยเชิงซึ่งลงทองทึบและประดับกระจกสีขาว ส่วนพื้นหลังของลายลงรักแดงทึบเสาขาตู้ จำหลักลายเป็นรูปหน้าสิงห์ แข้งและเล็บสิงห์ เหยียบอยู่บนลูกแก้วที่ลงรักแดงทึบ ที่ตาสิงห์ประดับกระจกสีดำ ฟันสิงห์ลายลงรักแดงทึบท้องไม้ จำหลักลายประแจจีนลงทองทึบ และประดับกระจกสีเขียว จำหลักบัวหลังสิงห์เป็นลายบัวรวนและประดับกระจกสีขาวที่ใต้ท้องไม้เชิงตู้ ทำเป็นรูปปากสิงห์เฉพาะด้านหน้าและด้านข้างขวาซ้ายจำหลักลายมังกร ๒ ตัว กำลังคาบแก้ว ซึ่งลอยอยู่ในตอนกลางเหนือจมูกสิงห์ บนดวงแก้วประดับกระจกสีขาว ตัวมังกรและพื้นหลังของลายลงรักแดงทึบเชิงตู้ทำต่อกับขาตู้ ตู้พระธรรม บนฐานสิงห์ เป็นตู้ไม้จำหลัก ประดับกระจกสี (กท.๒๙) ศิลปะ รัตนโกสินทร์ ไม้ จำหลัก ประดับกระจกสี ขนาด สูง ๑๗๔ ซม. กว้าง ๙๗.๕ ซม. ประวัติ ได้มาจากวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๔๖๕. Manuscript Cabinet on lion-legged stand is carved and decorated with stained glass. [BK.29, 4] Rattanakosin style Wood carved inlaid with stained glassed H. 174 cm. W. 97.5 cm. From Wat Arun Ratchawararam Ratchamahawihan. Bangkok to the National Library on 4 July 1922


ฝีมือช่าง :         สมัยอยุธยา ประวัติ :             เดิมอยู่วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร ลักษณะลาย :    ตู้ลายรดน้ำกนกเปลวเครือเถาและลายก้านขดกนกเปลวเคล้าภาพนกกระรอก ครุฑคาบ นาคคาบ   ภาพหน้าขบ และออกเถาครุฑนาค เคล้าภาพเทพเจ้า ภาพจับและภาพเล่าเรื่องรามเกียรติ์                          เสาขอบตู้  เขียนลายกรวยเชิงตกแต่งหัวเสาและปลายเสาส่วนช่วงกลางของเสาลงทองทึบ เฉพาะ ๓ ด้านยกเว้นด้านหลังซึ่งเขียนลายรักร้อยบัวร้อย                          เสาขาตู้  ด้านข้างขวาซ้ายเขียนภาพไม้ยืนต้นกำลังผลิดอกออกผลและเคล้าภาพนกด้านหน้า ภาพลบเลือนมากมีปรากฏให้เห็นตอนบนของขาตู้เขียนรูปคล้ายหางเหงือกส่วนอื่นๆ ที่ไม่ได้ลงรักดำหรือเขียนลายตกแต่งจะลงรักแดงทึบตลอดส่วนด้านหลังลงรักดำทึบ         ขอบบนขอบล่าง  ลงทองทึบอยู่เหนือลายบัวรวน                         เชิงตู้  ทำเป็นรูปปากสิงห์ทั้ง ๔ ด้านแต่เขียนลายตกแต่งเฉพาะด้านหน้าและด้านข้างซ้ายขวา  ด้านหน้าเขียนลายก้านขดกนกเปลวออกเถาลิงเคล้าภาพนก และภาพบุรุษ ๓ คน อยู่เหนือจมูกสิงห์ ๑ คนส่วนอีก    ๒ คนอยู่มุมซ้ายและขวาของเชิงตู้ ด้านข้างซ้ายเขียนลายก้านขดกนกเปลวเคล้าภาพบุรุษ ๓ คน ซึ่ง ๒ ใน ๓ ที่อยู่มุมขวาซ้ายของเชิงตู้ ด้านข้างซ้ายนี้ถือกิ่งไม้คนละ ๑ กิ่ง ด้านข้างขวาเขียนลายพันธุ์พฤกษาเคล้าภาพบุรุษ ๓ คน ซึ่ง ๒  ใน ๓ คนที่อยู่มุมขวาซ้ายต่างก็ถือไม้คนละ ๑ กิ่ง ภาพบุคคลที่เขียนตกแต่งบางคนมีใบหน้าทรงผมและสวมหมวกแบบชาวยุโรป  


กท.๕๘  ตู้ขาหมู (เลขที่เดิม ๑๒๐)กท.๕๘  ตู้ขาหมู (เลขที่เดิม ๑๒๐) ฝีมือช่าง สมัยรัตนโกสินทร์ ประวัติ  เดิมอยู่วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร ลักษณะลาย  ตู้ลายรดน้ำ ตกแต่งภาพบุคคลยืนโดดเดี่ยวเต็มเนื้อที่ ขอบบน ทำเป็นฐานบัวคว่ำบัวหงาย ขอบล่างทำเป็นรูปฐานบัวหงาย ลงทองทึบตลอดเสาขอบตู้ ขาตู้ ลงทองทึบเชิงตู้ ทำเป็นรูปปากสิงห์ ลงทองทึบตลอดด้านข้างขวา ซ้าย และด้านหลังผนังตู้ ด้านในบนบานประตูขวาซ้าย ตอนกลางขวาซ้าย เขียนภาพกระถางต้นกนกเปลวทึบ ลายก้านขด สอดเกี่ยวกับลายเถาเลื้อย มีช่อพุ่มข้าวบิณฑ์อยู่ตรงกลาง ตอนล่างของด้านขวาเขียนลายมีลักษณะคล้าย การตัดกระดาษที่พับหลายชั้น ซึ่งเมื่อคลี่กระดาษออกแล้วจะเห็นลายต่างๆ กัน เฉพาะที่นี้เป็นรูปดอกไม้ทรงสี่เหลี่ยมวางมุมต่างกัน ๓ ดอก และรูปวงกลม ๑ ดอก ส่วนด้านซ้ายเขียนลายดอกสี่เหลี่ยม ๔ ดอกอยู่ในลักษณะทรงเดียวกันและวางมุมแบบเดียวกัน อยู่ในแบบลายหน้ากระดาน ตู้พระธรรม บนฐานแบบขาหมู ตกแต่งภาพ บุคคลเต็มเนื้อที่ และจารึกอักษรขอม ภาษาไทย (กท.๕๘) ศิลปะ รัตนโกสินทร์ ไม้ ลายรดน้ำ ขนาด สูง ๑๗๖.๕ ซม. กว้าง ๑๑๒.๕ ซม. ประวัติได้มาจากวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๖๕ Manuscript Cabinet on pig-legged stand with portraits of human and Khmer inscripts in Thai language. [BK.58, 120]           Rattanakosin style           Lacquered and gilded wood and the           decorative technique called Lai Rot Nam           (splashed water pattern)           H. 176.5 cm. W. 112.5 cm.           From Wat                  Pratumkhongkha Ratchaworawihan,           Bangkok to the National Library           on 5 May 1922


ฝีมือช่าง :          สมัยอยุธยา ประวัติ :             เดิมอยู่วัดเกาะ จังหวัดเพชรบุรี ลักษณะลาย :    ตู้ลายรดน้ำ ลายก้านขดกนกเปลวและลายกนกเปลวเครือเถา นาคคาบ ครุฑคาบ ออกเถารูปสัตว์ต่างๆ เทพนม พระรำ ช่อหางโตมีหน้าขบ เคล้าภาพสัตว์ ภาพเทวดา ภาพจับและภาพบุคคลยืนโดดเดี่ยว                           เสาขอบตู้  ๓ ด้านตกแต่งด้วยลายรักร้อยอยู่ในระหว่างลายลูกขนาบ ซึ่งทำเป็นลายลูกแก้วสลับ ดอกประจำยาม มีลายกาบพรหมสิงห์และกาบพรหมศรเป็นที่สุดตอนบนและตอนล่าง             เสาขาตู้  ๓ ด้านตกแต่งด้วยลายกาบพรหมสิงห์ที่มุมบน และต่อด้วยลายเท้าสิงห์ยาวลงไปจดขอบเชิงตู้ ต่อจากนั้นลงไปถึงที่สุดขาตู้ลงรักแดงทึบ                           ขอบบน ขอบล่าง  ๓ ด้านตกแต่งด้วยลายประจำยามลูกฟักก้ามปูเหนือลายบัวรวน                           เชิงตู้  ทำเป็นรูปหูช้างตกแต่งด้วยลายก้านขดผักกูด ของนอกของหูช้างทำเป็นร่องริ้วเว้าเข้าออกตามรูปหูช้าง ลงรักแดงทึบ                           หลังตู้  มีเสาหัวเม็ด เป็นเสาสี่เหลี่ยมลงรักแดงทึบ