ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 33,536 รายการ

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 พระธรรมวัชรวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร ให้กองโบราณคดี โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนางานโบราณคดี เข้านมัสการและสำรวจพื้นที่การดำเนินงานศึกษาและขุดค้นทางโบราณคดี เพื่อออกแบบบูรณะโบราณสถานพระวิหาร (อุโบสถเดิม) และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่โบราณสถาน วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร


จิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างเพชรบุรี. กรุงเทพฯ: สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, 2565.           จิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างเพชรบุรี เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านจิตรกรรมสำคัญของเมืองเพชรบุรี ได้แก่ จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดใหญ่สุวรรณาราม จิตรกรรม ฝาผนังอุโบสถและสองศาลาการเปรียญวัดเกาะแก้วสุทธาราม จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดมหาสมณาราม เป็นต้น ภาพจิตรกรรมดังกล่าวบางอารามเขียนในสมัยกรุงศรีอยุธยา บางอารามเขียนขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ นอกจากนี้ยังมีจิตรกรรมภายในวัดต่างๆ อีกหลายวัดที่แสดงให้เห็นการสืบทอดและการปรับเปลี่ยนของสกุลช่างเมืองเพชรบุรีได้อย่างชัดเจน เนื่องจากจิตรกรรมสกุลช่างเมืองเพชรบุรีผ่านกาลเวลามานานนับร้อยปี ทำให้หลายแห่งชำรุดเสียหาย จึงได้มีการบันทึกภาพส่วนที่ยังคงสภาพในปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทาง ในการศึกษาและสืบทอดจิตรกรรมสกุลช่างเมืองเพชรบุรีไว้เป็นแบบแผนสืบต่อไป 294.31875 จ434 ห้องหนังสือทั่วไป 1  


          กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live การแถลงข่าวเมืองโบราณศรีเทพ สู่มรดกโลก  ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Live :  กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ Facebook Live : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร
ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. กรมศิลปากรจัดงานแถลงข่าวการประกาศขึ้นทะเบียนเมืองโบราณศรีเทพ เป็นมรดกโลก ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร      โดยมีพลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นประธานการแถลงข่าว และนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ร่วมแถลงข่าว


วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับ งานงวดที่ ๒โครงการบูรณะพระวิหาร พระเจดีย์มุม ๔ องค์ กำแพงแก้ว ซุ้มประตู และศาลาราชเขตพุทธวาส วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร โดยมี นายสุรชัย จันทร์เงิน นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นผู้ควบคุมงาน