ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 38,818 รายการ

           สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง "กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์กับละครร้อง"  ภายใต้โครงการเผยแพร่ความรู้ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ฯ ประจำปี 2567 วิทยากรโดย ผศ. ดร.สุรัตน์ จงดา ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30-16.30 น. ณ อาคารดำรงราชานุภาพ 2490 ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08 6891 2548, 08 9545 3194 9 สามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live : National Library of Thailand  https://www.facebook.com/NationalLibraryThailand


สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร จัดกิจกรรม ”พิพิธภัณฑ์บันดาลไทย: การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากคุณค่าวัตถุทางวัฒนธรรมของพิพิธภัณฑ์“ ระหว่างวันที่ 26-30 มิถุนายน 2567 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนระดับมัธยมปลาย และนิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรี รวมจำนวน 109 คน กิจกรรมการตามหาแรงบันดาลใจจากทรัพยากรทางวัฒนธรรมในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และการเรียนรู้กระบวนการงานออกแบบกราฟฟิก เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยมรดกศิลปวัฒธรรมไทยอย่างยั่งยืน โดยมีอธิบดีกรมศิลปากร นายพนมบุตร จันทรโชติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และนางสาวนิตยา กนกมงคล ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ได้รับมอบหมายเป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2567 กิจกรรมในครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรจาก “กลุ่มเซียมไล้” กลุ่มนักออกแบบกราฟฟิกที่โดดเด่นในด้านการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นไทย อาจารย์ไพโรจน์ ธีระประภา ศิลปินศิลปาธร 2557 สาขาเรขศิลป์ รองศาสตราจารย์ อาวิน อินทรังษี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลย์ศิริ อาจารย์ปณต ทองประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ และที่สำคัญที่สุดคือนักเรียน นิสิต นักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนที่ให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมกันมาตลอดระยะเวลา 5 วัน สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมทุกท่านมา ณ ที่นี้#พิพิธภัณฑ์บันดาลไทย #สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ #กรมศิลปากร #กลุ่มเซียมไล้
วันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางสาวปุณณภา สุขสาคร ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ เปิดให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น ๒๘๖ คน


วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๕๐ คน คุณครู ๕ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยมีนายกรภัทร์ สุขใหญ่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม


วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๕๐ คน คุณครู ๕ คน เข้าเยี่ยมชมโบราณสถานปราสาทตาควาย ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายกรภัทร์ สุขใหญ่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม


วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ โรงเรียนบ้านแกใหญ่ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๘๔ คน คุณครู ๑๐ คน เข้าเยี่ยมชมโบราณสถานปราสาทศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนางปริญญา สุขใหญ่ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม


วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๕๐ คน คุณครู ๑๐ คน เข้าเยี่ยมชมโบราณสถานกลุ่มปราสาทตาเมือน ตำบลตาเมียง และโบราณสถานปราสาทตาควาย ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายกรภัทร์ สุขใหญ่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม


นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมเมืองโบราณโนนเมือง ประจำเดือนมิถุนายน 2567 รวมทั้งหมด 271 คน ดังนี้* ชาวไทย                    ชาย 88 คน หญิง 80 คน รวมเป็น  168 คน* ชาวต่างชาติ               ขาย 5 คน หญิง 6 คน รวมเป็น 11 คน* นักเรียน/นักศึกษา        ชาย 22 คน หญิง 18 รวมเป็น 40 คน * นักบวช                     ชาย 12 คน หญิง 0 คน รวมเป็น 12 คน* แขกราชการ                ชาย 8 คน หญิง 0 คน รวมเป็น 8 คน* ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)     ชาย 14 คน หญิง 18 คน รวมเป็น 32 คน


             พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ขอเชิญชมนิทรรศการ "ศิลปะความหวัง" โดยกลุ่ม Hope 6 ซี่งประกอบไปด้วยสมาชิกกลุ่ม 4 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.สกนธ์ ภู่งามดี, นาวาโท กฤศ จินดารัตน์, สงกรานต์ เอี่ยมรอด และสถาพร เครือวัลย์ เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 3 – 31 กรกฎาคม 2567 ณ อาคารนิทรรศการ 6  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ตั้งเเต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ทุกวันพุธ - อาทิตย์ (ปิดให้บริการวันจันทร์ - อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์)              นิทรรศการ "ศิลปะความหวัง" โดย กลุ่ม Hope 6 จะทำให้ผู้เข้าชมผลงานได้สัมผัสถึงความหมายของการมีความหวัง โดยประกอบไปด้วยผลงานประเภทจิตรกรรมและประติมากรรมกว่า 50 ชิ้น ที่แตกต่างกันทั้งในด้านเทคนิค และกระบวนการสร้างสรรค์งาน ทว่าโดดเด่นและสะท้อนเอกลักษณ์ของศิลปินเจ้าของผลงานได้เป็นอย่างดี นิทรรศการ "ศิลปะความหวัง" ถ่ายทอดความคิด จินตนาการ และประสบการณ์ ผ่านผลงานศิลปะในรูปแบบเฉพาะตนของศิลปินทั้ง 4 ท่าน (รศ.ดร.สกนธ์ ภู่งามดี, นาวาโท กฤศ จินดารัตน์, สงกรานต์ เอี่ยมรอด และสถาพร เครือวัลย์) ทั้งนี้ มีพิธีเปิดนิทรรศการวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 16.00 น. โดยได้รับเกียรติจากคุณเยาวณี นิรันดร เป็นประธานในพิธี            อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย 30 บาท ชาวต่างชาติ 200 บาท นักเรียน นักศึกษา ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เข้าชมฟรี “Hope” by Hope 6  Exhibition dates 3rd - 31th July 2024 : 9 AM. - 4 PM. Closed on Monday - Tuesday and National holidays. At Building 6, The National Gallery of Thailand Opening Reception 18th July 2024 : 4 PM.


Messenger