ค้นหา


ฝีมือช่าง :          สมัยอยุธยา ประวัติ :             เดิมอยู่วัดเวฬุราชิน  กรุงเทพมหานคร ลักษณะลาย :    ตู้ลายรดน้ำ กนกเปลวเครือเถาไขว้ นาคคาบ ครุฑคาบ ออกเถาหัวนาค หัวครุฑ หัวราชสีห์ หัวหงส์ หัวสิงห์ ลิงครึ่งตัว ยักษ์ครึ่งตัว เทวดารำครึ่งตัว เทพพนมครึ่งตัวออกเถาช่อเปลวหางโต เคล้าภาพสัตว์ นก กระรอก ภาพสัตว์หิมพานต์ พุ่มข้าวบิณฑ์ ภาพจับและภาพเล่าเรื่อง                          เสาขอบตู้ เสาขาตู้ ขอบบน ขอบล่าง  ลงทองทึบทั้ง ๔ ด้าน                          เชิงตู้  ๔ ด้านทำเป็นรูปปากสิงห์ ด้านหน้าตกแต่งด้วยลายก้านขดผักกูด เคล้าภาพเงือกชายขนาบจมูกสิงห์ ข้างละ ๑ ตัว มีรูปพุ่มข้าวบิณฑ์ครึ่งซีกอยู่ที่ริมชิดขาตู้ข้างละ ๑ ภาพ ด้านข้างขวาตกแต่งด้วยลายก้านขดกนกเปลว ออกเถาหัวครุฑ มีภาพชายนุ่งผ้าไม่สวมเสื้อยืนอยู่ที่ริมชิดขาตู้ข้างละ ๑ คน ด้านข้างซ้ายไม่มีภาพเห็นเป็นรักดำทึบเข้าใจว่าคงซ่อมขึ้นใหม่ ด้านหลังตกแต่งด้วยลายก้านขดกนกเปลว ออกเถาหัวครุฑหัวนาค เคล้าภาพแพะข้างละ ๑ ตัว มีหน้าขบอยู่กึ่งกลางเหนือจมูกสิงห์ ๑ หน้า  


กท.๕๓  ตู้ขาหมู  (เลขที่เดิม ๑๐๕)กท.๕๓  ตู้ขาหมู  (เลขที่เดิม ๑๐๕) ฝีมือช่าง สมัยรัตนโกสินทร์ ประวัติ  เดิมอยู่วัดอัมพวา กรุงเทพมหานคร ลักษณะลาย      ตู้ลายรดน้ำ  ภาพเล่าเรื่อง พุทธประวัติ  มีกนกเปลวเครือเถาไขว้ ครุฑคาบ นาคคาบ ออกเถาหัวนาค หัวครุฑ และเทพนมเคล้าภาพเทวดา วิทยาธร สัตว์หิมพานต์ อมนุษย์ และสัตว์ประเภท นก ลิง กระรอก เป็นต้น   ด้านหลัง ลงรักดำทึบตลอดตั้งแต่ขอบบนถึงเชิงตู้ เสาขอบตู้ ๓ ด้านตกแต่งด้วยลายก้านแย่งพุ่มข้าวบิณฑ์ภายในเส้นขนาบ ที่เส้นขนาบมีลายลูกแก้วสลับดอกประจำยามสี่กลีบ มีลายกรวยเชิงเป็นที่สุดตอนบนและตอนล่างเสาขาตู้ ๓ ด้านเขียนเป็นภาพยักษ์ยืนถือตะบองเหนือสิงหบัลลังก์ขอบบน ตกแต่งด้วยลายประจำยามลูกฟักก้ามปูเหนือลายบัวรวนขอบล่าง ทำเป็นรูปบัวคว่ำ เขียนลายบัวรวนอยู่เหนือขอบล่าง ที่ขอบล่างเขียนลายประจำยามลูกฟักก้ามปูเชิงตู้ ทำเป็นรูปปากสิงห์ ๔ ด้าน แต่ตกแต่งลาย ๓ ด้าน ด้านหน้าเขียนภาพมกรแบบจีน ๒ ตัว ล่อแก้วหันหน้าเข้าหากัน เหนือจมูกสิงห์จำหลักไม้ฉลุโปร่งเป็นรูปคล้ายใบโพธิ์  มีลายกนกเปลวเป็นพื้นหลังด้านข้างขวาซ้ายตกแต่งด้วยลายก้านขด กนกเปลว ครุฑคาบ นาคคาบ ออกเถาครุฑ นาค มีภาพหน้าสิงห์อยู่ตรงจมูกสิงห์หลังตู้ มีเสาหัวเม็ดทรงมันยอดแหลม ลงทองทึบ ๔ เสา ตู้พระธรรม บนฐานแบบขาหมู ภาพเล่าเรื่อง พุทธประวัติ เทพพนม ภาพเทวดา วิทยาธร ครุฑคาบ นาคคาบ ออกเถา อมนุษย์ สัตว์หิมพานต์และลายกนกเปลวเครือเถาไขว้ (กท.๕๓) ศิลปะ รัตนโกสินทร์ ไม้ ลายรดน้ำ ขนาดสูง ๑๔๒ ซม. กว้าง ๙๗.๕ ซม. ประวัติ ได้มาจากวัดอัมพวา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๔๖๔ Manuscript Cabinet on pig-legged stand with scenes from the Life of the Buddha, celestial being with hands in prayer, figures of devata, vidyadhara, flamelike foliage with garuda's heads or naga's heads biting the stems, monsters, mythical creatures and a trellis of flame motifs and scrolling vine patterns interlocking bay. (BK.53, 105] Rattanakosin style Lacquered and giided wood and the decorative technique called Lai Rot Nam (splashed water pattern) H. 142 cm. W. 97.5 cm. From Wat Amphawa, Bangkok to the National Library on 15 August 1921


กท.๗๗  ตู้ขาหมู  (เลขที่เดิม ๑๐๙)กท.๗๘ตู้เท้าสิงห์  (เลขที่เดิม ๑๐๗) ฝีมือช่าง สมัยรัตนโกสินทร์ ประวัติ  เดิมอยู่วัดนาคกลางวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร ลักษณะลาย  ตู้ลายรดน้ำ ตกแต่งภาพเล่าเรื่องอันเกี่ยวเนื่องด้วยองค์พระพุทธเจ้า ๓ ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านข้างขวา ซ้าย ส่วนด้านหลังตกแต่งเป็นภาพสีวิจิตรทิวทัศน์ในป่า   ด้านหลัง ตกแต่งเป็นภาพเขียนสีวิจิตรประกอบด้วยสีแดง เหลือง เขียว น้ำเงิน เทา และสีทอง ด้วยภาพทิวทัศน์ในป่า มีภาพภูเขา ชะง่อนหิน ต้นไม้ ตอนกลางตู้มีพรานป่า ๒ คน บนชะง่อนหิน แต่งกายโพกผ้าคล้ายพวกแขก ถือหน้าไม้ คนหนึ่งกำลังขึ้นหน้าไม้ คนหนึ่งกำลังชี้ลงมาเบื้องล่างให้มองดูกวางฝูงใหญ่ซึ่งอยู่ทางตอนล่าง  ริมซ้าย มีเสือ ๑ ตัวกำลังกัดกินกวางเสาขอบตู้ ๓ ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านข้างขวา ซ้าย ตกแต่งด้วยลายรักร้อยพุ่มข้าวบิณฑ์หน้าขบ มีลายกรวยเชิงเป็นที่สุดตอนบนและตอนล่าง ด้านหลัง ตกแต่งด้วยภาพสีวิจิตรลายดอกพุดตานแบบประดิษฐ์อย่างใหม่คล้ายลายก้านต่อดอกขอบบน ขอบล่าง ๔ ด้าน ด้านหน้าและด้านข้างขวาซ้ายเขียนเป็นภาพลายรดน้ำ ด้านหลังเขียนเป็นภาพสีวิจิตรตกแต่งด้วยลายก้านต่อดอกเครือเถาใบเทศอยู่เหนือลายบัวท้องไม้ใต้ขอบล่าง ๓ ด้านทำเป็นไม้จำหลักนูนต่ำลายประแจจีนบนพื้นรักแดง ตัวลายทองทึบ ด้านหลังลงรักแดงทึบเชิงตู้ ทำเป็นรูปปากสิงห์สืบต่อไปถึงขาตู้ซึ่งทำเป็นรูปปากสิงห์ ตกแต่ง ๓ ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านข้างขวาซ้ายด้วยลายรดน้ำ เป็นลายดอกพุดตานเครือเถา เขียนรูปหน้าสิงห์ที่มุมบนของเท้าสิงห์ทั้ง ๓ ด้าน ที่เท้าสิงห์ทำเป็นนิ้วเล็บสิงห์เหยียบบนลูกแก้ว ตัวลูกแก้วลงรักแดงทึบ ด้านหลังตกแต่งด้วยภาพสีวิจิตรลายดอกพุดตานเครือเถาที่เท้าสิงห์ทำเป็นนิ้วเล็บสิงห์เหยียบบนลูกแก้ว ตู้พระธรรม บนฐานสิงห์ ตกแต่งภาพเล่าเรื่อง วัด ๓ แห่ง คือ วัดพระพุทธบาท วัดพระแท่นดงรัง และวัดพระบาทชัย (กท.๗๘) ศิลปะ รัตนโกสินทร์ ไม้ ลายรดน้ำ ขนาด สูง ๑๕๓.๕ ซม. กว้าง ๙๒ ซม. ประวัติได้มาจากวัดนาคกลางวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๔๖๔    Manuscript Cabinet on lion-legged stand with the picture of three important Buddhist temples, namely, Wat Phra Buddhabat, Wat Phra Thaendongrang and Wat Phra Batchai. (BK.78, 107]     Rattanakosin style     Lacquered and gilded wood and the decorative technique called Lai Rot Nam (splashed water pattern)     H. 153.5 cm. W. 92 cm.     From Wat Nakklang Worawihan,     Bangkok to the National library     on 19 June 1921


ฝีมือช่าง :          สมัยอยุธยา ประวัติ :             เดิมอยู่วัดน้อยทองอยู่  กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันวัดน้อยทองอยู่ได้ยุบรวมไปกับวัดดุสิดารามในปี พ.ศ. ๒๔๘๘ ลักษณะลาย :    ตู้ลายรดน้ำ กนกเปลว เครือเถาตรง และกนกเปลวเครือเถาเลื้อยซึ่งเกี่ยวกระหวัดเถาตรง ครุฑคาบ นาคคาบ หน้าขบ ออกเถาหัวครุฑ หัวนาค ช่อเปลวหางโต เทพนมครึ่งตัว เทพรำครึ่งตัว เคล้าภาพสัตว์ ลิง นก กระรอก สัตว์หิมพานต์ และภาพเล่าเรื่องรามเกียรติ์                           ด้านหลัง  ลงรักดำทึบ ตลอดทั้งเสาขอบตู้ เสาขาตู้ ขอบบนและขอบล่าง                           เสาขอบตู้  และเสาขาตู้ ๓ ด้านคือ ด้านหน้า ด้านข้าง ขวา ซ้าย ตกแต่งมุมเสาด้วยลายรักร้อยบัวร้อย            ขอบบน ขอบล่าง  ตกแต่งด้วยลายประจำยามก้ามปูขาเดียวประดิษฐ์อย่างใหม่คล้ายลายเกลียว ขอบบนอยู่เหนือลายบัวรวน ขอบล่างอยู่ใต้ขอบบัวคว่ำทำเป็นลายบัวรวนส่วนใหญ่ลายลบเลือนเห็นเพียงลงรักดำทึบ            เชิงตู้  ทำเป็นขอบไม้ตรง ๆ มีหยักตรงกลาง ลงทองทึบ      


ฝีมือช่าง :        สมัยอยุธยา ประวัติ :           เดิมอยู่วัดกาญจนสิงหาศน์วรวิหาร  กรุงเทพมหานคร ลักษณะลาย :  ตู้ลายรดน้ำลายกนกเปลวเครือเถาเคล้าลายก้านขดกนกเปลวและลายกนกเปลวเครือเถา ครุฑคาบ นาคคาบ ออกเถาหัวครุฑ หัวนาค เทพรำครึ่งตัว หัวคชสีห์ หัวราชสีห์ เคล้าภาพเทพเจ้า ภาพจับและภาพเล่าเรื่องรามเกียรติ์ มีหน้าขบ ภาพสัตว์ป่า สัตว์หิมพานต์ และภาพบุคคลยืนโดดเดี่ยว                         เสาขอบตู้  ๔ ด้านตกแต่งด้วยลายรักร้อยบัวร้อยที่มุมเสา มีลายกาบพรหมสิงห์และกาบพรหมศร เป็นที่สุดตอนบนและตอนล่าง กึ่งกลางเสามีลายรูปประจำยามรัดอกและมีลายน่องสิงห์ขนาบข้างของเสาขอบตู้ ๓ ด้านคือด้านหน้า ด้านข้างขวา ซ้าย           เสาขาตู้  ตกแต่งมุมขาตู้ ๔ ด้าน เป็นลายกาบพรหมสิงห์           ขอบบน ขอบล่าง  ลงทองทึบอยู่เหนือลายบัว


กท.๔๗ ตู้ขาหมู (เลขที่เดิม ๙๙)กท.๔๗ ตู้ขาหมู (เลขที่เดิม ๙๙) ฝีมือช่าง  สมัยรัตนโกสินทร์ ประวัติ  เดิมอยู่วัดนางชี  กรุงเทพมหานคร ลักษณะลาย      ตู้ลายรดน้ำ เขียนภาพพุทธประวัติและภาพเล่าเรื่อง ทศชาติ  ด้านหลังเขียนภาพสีวิจิตร ตอนบนเป็นภาพพระพุทธเจ้าเสด็จสรงน้ำและทรงซักผ้าในสระน้ำ ตอนล่างเป็นภาพพระพุทธเจ้าทรงปลงอสุภกรรมฐาน เสาขอบตู้  เขียนลายก้านแย่งพุ่มข้าวบิณฑ์และลายเชิงเฉพาะด้านหน้าและด้างข้างขาวซ้าย  ส่วนด้านหลังเขียนลายรักร้อยพุ่มข้าวบิณฑ์ใบเทศและลายเชิงเสาขาตู้  เขียนลายกรวยเชิง ขอบบน ขอบล่าง ด้านหน้าและด้านข้างขวาซ้ายเขียนลายประจำยามสลับกับลายดอก ๘ กลีบเขียนอยู่เหนือลายบัวกนก ส่วนด้านหลังลงทองทึบเชิงตู้  ทำเป็นรูปปากสิงห์ทั้ง ๔ ด้าน ด้านหน้าเขียนลายก้านขดออกเถาราชสีห์ คชสีห์ เคล้าภาพจับพระรบกับยักษ์ และลิงรบกับเสนายักษ์ ๒ คู่  เขียนภาพยักษ์และลิงยืนโดดเดี่ยวอยู่ที่ด้านข้างของเชิงตู้ และเขียนภาพเทพนมอยู่ในพุ่มทรงข้าวบิณฑ์อยู่เหนือจมูกสิงห์  ด้านข้างซ้ายเขียนภาพลายก้านขดออกเถาเทพนม และเขียนภาพเทพนมครึ่งองค์อยู่เหนือจมูกสิงห์ ด้านข้างขวาเขียนลายช่อกนกเปลวครุฑคาบเคล้าภาพนรปักษาไกรสรชายหญิง ๑ คู่และเขียนภาพหน้าขบอยู่เหนือจมูกสิงห์ ด้านหลังเขียนภาพพุ่มข้าวบิณฑ์อยู่เหนือจมูกสิงห์มีดารารายอยู่ข้างละ ๒ ดวง ตู้พระธรรม บนฐานแบบขาหมู เขียนภาพพุทธประวัติและภาพเล่าเรื่อง ทศชาติ (กท.๔๗) ศิลปะ รัตนโกสินทร์ ไม้ ลายรดน้ำ ขนาด สูง ๑๕๑.๕ ซม. กว้าง ๙๘ ซม. ประวัติ ได้มาจากวัดนางชีโชติการาม เขตธนบุรี กรุงเทพฯ เมื่อพุทธศักราช ๒๔๖๔ Manuscript Cabinet on pig-legged stand with scenes from the Life of the Buddha and scenes from the ten previous lives of the Buddha. [BK.47, 99] Rattanakosin style Lacquered and gilded wood and the decorative technique called Lai Rot Nam (splashed water pattern) H. 151.5 cm. W. 98 Cm. From Wat Nang Chi, Bangkok to the National Library in 1921


กท.น.๑  นาฬิกาปารีส  (ตู้นาฬิกา)กท.น.๑  นาฬิกาปารีส  (ตู้นาฬิกา) ฝีมือช่าง  สมัยรัตนโกสินทร์ ประวัติ  สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ  ประทานแก่หอพระสมุดวชิรญาณ  ในโอกาสที่ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย  ครบรอบ ๒๕ ปี ลักษณะลาย   ตู้นาฬิกา ทำเป็นเรือนนาฬิการอบนอกอยู่ในทรงสี่เหลี่ยม  ตั้งอยู่บนฐาน ๓ ชั้น คือ ฐานปัทม์ ฐานสิงห์และฐานเขียง เขียนลายรดน้ำ ตกแต่ง ๓ ด้าน คือ ด้านหน้า เขียนภาพรามสูรชี้นิ้วไปที่ดวงแก้วซึ่งนางมณีเมขลาถือล่อไว้ ตอนล่าง เขียนภาพราหูกำลังอมจันทร์  และภาพป่าหิมพานต์  ด้านข้างขวาและด้านข้างซ้าย  เขียนภาพเทวดา นางฟ้าร่ายรำ ตอนล่างเขียนภาพป่าหิมพานต์ เสาขอบตู้นาฬิกา ๓ ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านข้าง ขวา ซ้าย ตกแต่งด้วยลายรักร้อยใบเทศภายในพุ่มข้าวบิณฑ์แบบประดิษฐ์อย่างใหม่ขอบบน ๓ ด้าน ตกแต่งด้วยลายรักร้อยใบเทศภายในพุ่มข้าวบิณฑ์แบบประดิษฐ์อย่างใหม่มีลายเชิงเป็นที่สุด ริมขวาซ้ายหลังคา ๓ ด้าน ทำเป็นซุ้ม ๓ ยอด ตกแต่งด้วยลายก้านขดกนกใบเทศเครือเถาไขว้  ด้านข้างเป็นลายพุ่มข้าวบิณฑ์ใบเทศ นาฬิกา ปารีส ลายภาพเมขลาล่อแก้วและรามสูรขว้างขวานสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประทานแก่หอพระสมุด วชิรญาณในโอกาสที่ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ครบรอบ ๒๕ ปี Paris Clock   The goddess Mokhalā holds a magical gem to lure the Demon Rāmasūra who attempts to take the gem from her with his axe. Presented to the Vajirañāna Library by His late Royal Highness Prince Damrong Rājānubhab to commemorate his 25 year of tenure of the Ministry of Interior, https://heritage.asean.org/view/NLT/NLT_PARISCLOCK#mode=browse


ตู้พระธรรม บนฐานแบบขาหมู ภาพเล่าเรื่องการทำสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ ๒, ๓ [กท.๗๙.๓] ศิลปะ รัตนโกสินทร์ ไม้ ลงรักปิดทอง (ลายรดน้ำ) ขนาด สูง ๒๔๕ ซม. กว้าง ๙๐ ซม. ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแห่งชาติ Manuscript Cabinet on pig-legged stand with the a scene depicting the second and third grand councils of Buddhists held to revise the Tripitaka or the Buddhist canon. [BK.79.3] Rattanakosin style Lacquered and gilded wood and the decorative technique called Lai Rot Nam (splashed water pattern) H. 245 cm. W. 90 cm.   Custodian: National Library, Bangkok


กท.๗๙  ตู้ขาหมู  (ตู้แฝด ๔ ใบ)กท.๗๙  ตู้ขาหมู  (ตู้แฝด ๔ ใบ) ฝีมือช่าง  สมัยรัตนโกสินทร์ ประวัติ  สมบัติเดิมของหอสมุดแห่งชาติ ลักษณะลาย   ตู้ลายรดน้ำ ตกแต่งภาพเล่าเรื่องอันเนื่องด้วยพุทธศาสนาเรื่อง ประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาตอนหนึ่ง  ภายหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว คือ การทำสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ ๑ - ๓  จนกระทั่งถึงสมัยพระพุทธโฆษะ ตั้งแต่ พ.ศ. ๑ - พ.ศ.๑๐๐๐ เป็นที่สุด  เขียนภาพเล่าเรื่องเพียง ๒ ด้าน ตู้ กท.๗๙ นี้มีทั้งหมด ๔ ตู้ คือ กท.๗๙ กท.๗๙.๑ กท.๗๙.๒ และกท.๗๙.๓ ตู้ทั้ง ๔ ใบนี้วางเป็นกลุ่มทำนองเดียวกับตู้แฝด ๔ ใบ คือ ด้านข้างและด้านหลังของตู้ทั้ง ๔ ใบนี้อยู่ชิดกัน และตกแต่งภาพเล่าเรื่องสืบเนื่องกันทั้ง ๔ ตู้ เสาขอบตู้ เขียนลายรักร้อยดอกไม้ประดิษฐ์อย่างใหม่และลายกรวยเชิงใบเทศเสาขาตู้ เขียนลายกรวยเชิงใบเทศประดิษฐ์อย่างใหม่ขอบบน ขอบล่าง เขียนลายก้านต่อดอกเครือเถา และลายบัวใบเทศประดิษฐ์อย่างใหม่เชิงตู้ ทำเป็นรูปปากสิงห์ เหนือจมูกสิงห์เขียนเถาของดอกพุดตานคดโค้งแบบลายของชาวยุโรป และเขียนลายดอกพุดตานเต็มเนื้อที่ของปากสิงห์  ตู้พระธรรม บนฐานแบบขาหมู ภาพเล่าเรื่องการทำสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ ๑ [กท.๗๙] ศิลปะ รัตนโกสินทร์ ไม้ ลงรักปิดทอง (ลายรดน้ำ) ขนาด สูง ๒๔๕ ซม. กว้าง ๙๐ ซม.ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแห่งชาติ Manuscript Cabinet on pig-legged stand is painted with scene depicting the first grand council of Buddhists held to revise the Tripitaka or Buddhist canon. [BK.79] Rattanakosin style Lacquered and gilded wood and the decorative technique called Lai Rot Nam (splashed water pattern) H. 245 cm. W. 86 cm. Custodian: National Library, Bangkokhttps://heritage.asean.org/view/NLT/NLT_BK79#mode=browse


ตู้พระธรรม บนฐานแบบขาหมู ภาพเล่าเรื่อง พระพุทธโฆษะไปลังกา ตามคัมภีร์ มหาวงศ์พงศาวดารลังกา [กท.๗๙.๑] ศิลปะ รัตนโกสินทร์ ไม้ ลงรักปิดทอง (ลายรดน้ำ) ขนาด สูง ๒๔๕ ซม. กว้าง ๙๐ ซม. ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแห่งชาติ Manuscript Cabinet on pig-legged stand with the scene of Buddhagosa, an eminent monk visiting Sri Lanka according to Mahavamsa, the Buddhist literature of Sri Lanka (BK.79.1] Rattanakosin style Lacquered and gilded wood and the decorative technique called Lai Rot Nam (splashed water pattern) H. 245 cm. W. 90 cm. Custodian: National Library, Bangkok


ตู้พระธรรม บนฐานแบบขาหมู ภาพเล่าเรื่อง การสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ ๓ [กท.๗๙.๒] ศิลปะ รัตนโกสินทร์ ไม้ ลงรักปิดทอง (ลายรดน้ำ) ขนาด สูง ๒๔๕ ซม. กว้าง ๙๐ ซม. ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแห่งชาติ Manuscript Cabinet on pig-legged stand with a scene depicting the third and grand council of Buddhists held to revise the Tripitaka or the Buddhist canon. [BK.79.2] Rattanakosin style Lacquered and gilded wood and the decorative technique called Lai Rot Nam (splashed water pattern) H. 245 cm. W. 90 cm. Custodian: National Library, Bangkok


ฝีมือช่าง :          สมัยอยุธยา ประวัติ :            เดิมอยู่วัดเทพากร (บางพลู) กรุงเทพมหานคร ลักษณะลาย :    ตู้ลายกำมะลอ ประกอบด้วยสีเทา สีแดงคล้ำ และสีทอง บนพื้นรักดำโดยเฉพาะสีทองใช้เป็นเส้นตัด และใช้เขียนภาพบุคคลในเรื่องรามเกียรติ์ สำหรับสีเทาและสีแดงคล้ำนั้นคงจะเขียนภายหลัง คือเขียนทับไปบนสีทองอีกชั้นหนึ่ง ทั้งนี้จะสังเกตได้จากลายเส้นสีทองนั้นจะเห็นเป็นเงาจาง ๆ อยู่ใต้สีเทาและสีแดงคล้ำ การตกแต่งเขียนเป็นภาพทิวทัศน์ในป่า มีโขดหินลักษณะเป็นเขามอซึ่งตกแต่งชะง่อนหินให้มีรูปลักษณะคล้ายหน้าคนบ้าง หน้าสัตว์ชนิดต่าง ๆ บ้าง กับทั้งประกอบด้วยต้นไม้ดอกไม้อยู่เป็นหย่อม ๆ เคล้าภาพสัตว์มีนกและแมลงนานาชนิดเกาะตามกิ่งไม้ โขดหิน เนินดิน และบ้างก็บินในอากาศ มีกระรอกอยู่ตามโพรงไม้ โขลงช้าง ฝูงวัว และมฤคทั้งหลายอยู่ในราวป่า กระต่ายและบรรดาสัตว์จตุบาท ทวิบาท ปรากฏตามซอกหิน โพรงดิน กอหญ้า และสุมทุมพุ่มพฤกษ์ ทั้งหมดนี้ประกอบกันเป็นภาพธรรมชาติของป่าเขาลำเนาไพร เคล้าภาพบุคคลในเรื่องรามเกียรติ์ ภาพจับ และภาพเล่าเรื่องรามเกียรติ์ สำหรับภาพตัวบุคคลในเรื่องรามเกียรติ์แต่ละตัวนั้นช่างเขียนภาพไว้ด้วยความวิจิตรงดงามยิ่ง สุดที่จะบรรยายเป็นตัวอักษรได้ครบทุกอย่างทุกกระบวนความ สุนทรียภาพดังกล่าวบรรจุความเด่นล้ำทางด้านศิลปะไว้อย่างสมบูรณ์ยิ่ง นับตั้งแต่ส่วนละเอียดของลายผ้าที่ตัวละครสวมใส่ เครื่องประดับกาย อากัปกิริยาของตัวพระ ตัวลิง และตัวยักษ์ ท่วงท่าการสู้รบกัน ช่องไฟ และการจัดลำดับภาพ ซึ่งกำหนดให้มองจากที่สูงลงมาทั้งหมดนี้ศิลปินผู้เขียนภาพ ได้แสดงความสามารถในเชิงศิลปะไว้อย่างเอกอุ สมควรได้รับความยกย่องเป็นจิตรกรรมไทยประเภทลายกำมะลอชิ้นเอกชิ้นหนึ่งได้อย่างเต็มภาคภูมิ  


อย.๒๘ ตู้ขาหมู (เลขที่เดิม ๗๒)ฝีมือช่าง :         สมัยอยุธยา ประวัติ : เดิมอยู่วัดครุฑ  กรุงเทพมหานคร ลักษณะลาย :  ตู้ลายรดน้ำลายก้านขดกนกเปลวและลายกนกเปลวเครือเถาครุฑคาบ นาคคาบ ออกเถาเทวดาครึ่งตัว เทพธิดาครึ่งตัว เทพพนมครึ่งตัว เทพธิดาพนมครึ่งตัว นางรำครึ่งตัว กินนร และกินรีตัวเล็ก ๆ พนมมือครึ่งตัว หัวนาค หัวครุฑ ช่อเปลวมยุราและออกเถา บุคคลในเรื่องรามเกียรติ์ อาทิ พระรามครึ่งตัว ทศกัณฐ์ครึ่งตัว ลิงครึ่งตัวและยักษ์ครึ่งตัว เคล้าภาพเทวดา ภาพสัตว์ นก กระรอกและสัตว์หิมพานต์ในระหว่างเถากนก ด้านหลัง :        ลงทองทึบ ตั้งแต่เสาขอบตู้ ขอบบน ขอบล่าง ขาตู้ ลงรักแดงทึบไม่มีเชิงตู้ เสาขอบตู้ :      ๓ ด้านประดับกระจกสีขาวสลับเขียวเป็นลายดอกไม้กลีบซ้อนมีลายจำหลักรักนูนต่ำ เป็นรูปกาบพรหมสิงห์และกาบพรหมศร ที่สุดตอนบนและตอนล่างของเสาขอบตู้ที่ลายกาบนี้ลงทองทึบ เสาขาตู้ :         ๓ ด้านตกแต่งมุมขาตู้เป็นภาพอสุรวายุภักษ์ นั่งยอง ๆ บนลายเชิง ขอบบน ขอบล่าง ๓ ด้านตกแต่งเป็นลายประดับกระจกสีเขียวสลับขาว ลายเดียวกับเสาขอบตู้คือลายดอกไม้กลีบซ้อนเหนือลายบัวรวนซึ่งทำเป็นลายรดน้ำ เชิงตู้ :             ๓ ด้านทำเป็นรูปหูช้างตกแต่งเป็นภาพนางเงือก มีลายช่อกนกเสริมพื้นหลังส่วนที่ว่าง ด้านหน้านางเงือกพนมมือ ด้านข้างขวา ริมขวา เป็นเงือกชายถือปลาอีกมือหนึ่งชี้มาทางซ้าย ริมซ้าย นางเงือกถือปลา ๒ มือ ด้านข้างขวา ริมซ้ายนางเงือกอยู่ในท่ายกมือข้างหนึ่งบังหน้าในท่าเอียงอาย หลังตู้ :            มีเสาหัวเม็ดทรงมันลงทองทึบ ๔ เสา  


กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “smart museum” เที่ยวทิพย์พิพิธภัณฑ์ วิทยากรโดย นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร, นางวัญญา ประคำทอง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม และนางนิภา สังคนาคินทร์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ดำเนินรายการโดย นางวิรยาร์ ชำนาญพล ผู้อำนวยการกลุ่มระบบสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Live : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม Facebook Live : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร และ Youtube Live : กรมศิลปากร


เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย 19 กันยายน 2564 สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร เชิญร่วมกิจกรรมมหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย 2564 “THAILAND MUSEUM EXPO 2021” ครั้งแรกในรูปแบบออนไลน์บนแพลตฟอร์มของกรมศิลปากร เปิดตัวพร้อมกันวันที่ 19 กันยายน 2564ท่านจะได้พบกับ การนำเสนอเรื่องราว นวัตกรรมที่โดดเด่นของพิพิธภัณฑ์เครือข่าย 27 แห่งจากทั่วประเทศ ในรูปแบบดิจิทัล ติดตามได้ทาง https://www.finearts.go.th/museumexpo2021 "เสวนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์” (Museum Streaming Talk) ระหว่างวันที่ 19 - 21 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป รับชมผ่าน Facebook Live : Office of National Museums, Thailand รับชมคลิปแนะนำกิจกรรม “Thailand Museum Expo 2021” (Teaser)#ThailandMuseumExpo2021 #มหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย2564 #เสวนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ #MuseumStreamingTalk#สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ #OfficeofNationalMuseumsThailand #กรมศิลปากร------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ติดตามกิจกรรมต่างๆ ของสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เพิ่มเติมได้ที่Facebook Page : Office of National Museums, ThailandYouTube : Office of National Museums, Thailand