ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 38,373 รายการ#แหล่งตัดหินบ้านกรวด เป็นแหล่งขนาดใหญ่ในการผลิตแท่งหินทราย สำหรับก่อสร้างปราสาท สันนิษฐานว่ามีอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 15-18 เป็นเนินเขาหินทราย บนเนินปรากฎร่องรอยของการสกัดหินทรายธรรมชาติ โดยการเซาะหินทรายเป็นแถวยาวก่อน แล้วจึงตัดแบ่งย่อยออกเป็นก้อนสี่เหลี่ยม เมื่อได้ขนาดที่ต้องการจึงสกัดด้านล่างออกเป็นแท่งสี่เหลี่ยม แล้วขนย้ายออกไปจากแหล่ง แหล่งตัดหินบ้านกรวด ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์


           กรมศิลปากร ตอบรับกระแสเรียกร้องเพิ่มรอบการแสดง ละครเรื่อง เลือดสุพรรณ ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 รอบ 14.00 น. บัตรราคา 80 บาท 60 บาท และ 40 บาท สอบถามรายละเอียดการจองบัตรได้ที่โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี Line OA ID : @840rbrjv หรือกดลิงค์ https://lin.ee/Wz0nlWs โทร. 0 3553 5114 , 0 3553 5116 (วันและเวลาราชการ) เฟสบุ๊ก เพจ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี             นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ตามที่กรมศิลปากร โดยสำนักการสังคีต ได้เปิดจองบัตรเข้าชมการแสดงละครเรื่อง เลือดสุพรรณ บทประพันธ์ของ พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567 ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 800 ที่นั่ง ได้รับการตอบรับจากแฟนละครอย่างมาก จนบัตรเต็มทุกที่นั่งอย่างรวดเร็ว และยังมีผู้ที่ต้องการชมละคร ซึ่งพลาดการจองบัตรในครั้งแรกอีกเป็นจำนวนมาก กรมศิลปากรจึงตัดสินใจเพิ่มรอบการแสดงอีกหนึ่งรอบ ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 น. โดยสามารถจองบัตรได้แล้วที่โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี             ละคร เรื่อง เลือดสุพรรณ เป็นละครที่มีเนื้อหาจูงใจให้ผู้ชมเกิดความสมัครสมานสามัคคี มีไมตรีต่อกัน และเสียสละชีวิตเพื่อชาติ รูปแบบละครเป็นการผสมผสานทั้งการพูดแบบละครพูด การรำแบบละครรำ การบรรเลงและขับร้องเพลงไทย และเพลงไทยสากล โดยเฉพาะเพลงร้องในละคร คือ เพลงเลือดสุพรรณ และเพลงดวงจันทร์ เป็นบทเพลงที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย นำแสดงโดยนาฏศิลปินรุ่นใหม่ของสำนักการสังคีต อาทิ ปริญเมศร์ จูไหล รับบท มังราย นงลักษณ์ กลีบศรี รับบทดวงจันทร์ วัชรวัน ธนะพัฒน์ รับบทมังมหาสุรนาท กำกับการแสดงโดย ปกรณ์  พรพิสุทธิ์ อำนวยการแสดงโดย ลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต  


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ เปิดให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ถึง ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น ๗๒ คน


วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ นางปริญญา สุขใหญ่ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ และนายกรภัทร์ สุขใหญ่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ณ บริเวณโบราณสถานเมืองเสมา ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา


          กรมศิลปากร โดยสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ประจำปี ๒๕๖๗ เรื่อง "ย้อนอดีต : เทคนิคการทำลูกปัดหินและสิ่งทอสมัยโบราณ"  Threads of Time: Unraveling Ancient Techniques in Beads and Textiles Crafting  วันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ครั้งที่ ๑ เป็นการบรรยายทางวิชาการเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.            - การบรรยายพิเศษ เรื่อง“หลักฐานเครื่องแต่งกายของคนยุคก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย” วิทยากรโดย นายสมชาย ณ นครพนม นักโบราณคดีทรงคุณวุฒิ กรมศิลปากร             - การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง"เชือก เส้นใย และเครื่องมือจากพืช : บทบาทและความสำคัญในสังคมมนุษย์สมัยโบราณ“วิทยากรโดย รศ. ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร            - การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “สิ่งทอยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ฮารัปปา ประเทศปากีสถาน (๔๐๐๐ - ๑๙๐๐ ปี ก่อนคริสตกาล) วิทยากรโดย  ศ. ดร.โจนาธาน มาร์ค เคนอยเออร์ คณะมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยวิสคอนซินเมดิสัน สหรัฐอเมริกา            - การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “ลูกปัดหินจากแหล่งโบราณคดีบ้านพรหมทินใต้และคันธาระ“วิทยากรโดย  ผศ. ดร.วรรณพร เรียนแจ้ง คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ เป็นการบรรยายนำชมและสาธิตการทำลูกปัดหินสมัยโบราณ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.การบรรยายนำชมโดย - นายศรัญ กลิ่นสุคนธ์ ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ - นางสาวมุทิตา อร่ามรุ่งทรัพย์ ภัณฑารักษ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  - นายพนมกร นวเสลา ภัณฑารักษ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  บรรยายและสาธิตการทำลูกปัดหินสมัยโบราณ วิทยากรโดย - ศ. ดร.โจนาธาน มาร์ค เคนอยเออร์ คณะมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยวิสคอนซินเมดิสัน สหรัฐอเมริกา - รศ. ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร - ผศ. ดร.วรรณพร เรียนแจ้ง คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หมายเหตุ : • บรรยายด้วยสองภาษา (ไทยและอังกฤษ) • สำรองที่นั่งล่วงหน้าทางโทรศัพท์เท่านั้น โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๔๐๒ (วันพุธ-วันอาทิตย์) • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซื้อบัตรเข้าชมตามปกติ--------------------------------------------------------------------- The Fine Arts Department through the Office of National Museums is so thrilled to invite you to join a talk and demonstration of the topic "Threads of Time: Unraveling Ancient Techniques in Beads and Textiles Crafting" With Keynote Speakers; - Mr Somchai Na Nakhonphanom An Archaeologist (Advisory Level) Fine Arts Department - Assoc.Prof. Thanik Lertcharnrit (Ph.D.) Faculty of Archaeology Silpakorn University - Prof. Jonathan Mark Kenoyer (Ph.D.) Department of Anthropology University of Wisconsin, Madison, USA - Asst.Prof. Wannaporn Rienjaeng (Ph.D.) Material Culture Laboratory Faculty of Sociology and Anthropology Thammasat University   On Saturday, 6th July 2024 08:30 a.m. to 04:00 p.m.   Advance Booking: Tel. 0 2224 1402 (Wednesday to Sunday)  


            พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี เชิญชมนิทรรศการหมุนเวียน "Object of the Month" วัตถุจากคลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี ประจำเดือน "มิถุนายน" เชิญพบกับ "กล้องยาสูบ" พืชพันธ์ุ และ ควันไฟ พาย้อนไปรู้จักกับประวัติศาสตร์การสูบบุหรี่ในอดีต             โบราณวัตถุที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ ได้แก่ "กล้องยาสูบ" แบบศิลปะล้านนา วัสดุทำจากดินเผา ขนาดยาว ๑๐.๕ เซนติเมตร ปากกว้าง ๓ เซนติเมตร มีลักษณะการตกแต่งลวดลายเป็นรูปหัวช้างอ้าปาก ชูงวง ลำตัว/ฐาน และก้านส่วนที่ ๑ เป็นลายขีดเส้นตรง ก้านส่วนที่ ๒ เป็นเส้นขีดแนวขวางและเส้นไข่ปลา มีห่วงสำหรับร้อยเชือก ซึ่งได้มาจากการรับมอบบริจาค เมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๓ นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการสูบ กล้องยาสูบที่พบในพื้นที่ใกล้เคียงประเทศไทย กล้องยาสูบที่พบในประเทศไทย กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีวัฒนธรรมการใช้กล้องยาสูบ และวัฒนธรรมการสูบในปัจจุบัน             ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ กับ "กล้องยาสูบ" พืชพันธ์ุ และ ควันไฟ ได้ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ เปิดวันพุธ - วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ปิดวันจันทร์ - วันอังคาร  ณ ห้องโถงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๕๕๓ ๕๓๓๐ หรือเฟสบุ๊ก: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี Suphanburi National Museum


          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี ขอร่วมสนุกกับคำถามเปิด #CollabProject “ตึกพี่ - ตึกน้อง” ตึกพี่ตึกน้องของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี คือ ภาพที่ ๑ ตึกอะไร? ภาพที่ ๒ อยู่ที่ไหนเอ่ย? สามารถร่วมสนุกได้ทาง Facebook Fanpage : Ubonratchatani National Museum เพื่อชิงรางวัลผ้าผาแต้มบ้านพี่ ผ้า.…? บ้านน้อง จำนวน ๔ รางวัล หมดเขตตอบคำถาม วันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๒๐.๐๐ น. สุ่มจับรางวัล วันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ และประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook Fanpage : Ubonratchatani National Museum เวลา ๑๖.๐๐ น.          นอกจากนี้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี ยังแจ้งเปิดให้เข้าชมฟรีในวันทำการปกติ ตั้งแต่วันที่ ๗ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ในวันพุธ - อาทิตย์ ปิดวันจันทร์ - อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เนื่องจากกำลังปรับปรุงอาคารจัดแสดง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย  สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๑๐๑๕


           พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี แจ้งเปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรีในวันทำการปกติ ตั้งแต่วันที่ ๗ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ วันพุธ - อาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ปิดวันจันทร์ - อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เนื่องจากกำลังปรับปรุงอาคารจัดแสดง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๑๐๑๕


           กรมธนารักษ์ กรมศิลปากร ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญเข้าร่วมงาน “แลหลัง มองหน้า กำแพงเมืองคอน” ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. ณ กำแพงเมืองเก่า สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และขอเชิญรับฟังการเสวนา หัวข้อ “มาแล มาเล่า มาแหลง เรื่องกำแพงเมืองคอน” วิทยากรโดย ผศ.ฉ้ตรชัย ศุกระกาญจน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช อาจารย์วาที ทรัพย์สิน ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช และนางสาวสิริยุพน ทับเป็นไทย นักโบราณคดีปฏิบัติการ สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 เวลา 18.30-20.30 น. ณ กำแพงเมืองเก่า สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช จังหวัดนครศรีธรรมราช             ภายในงานพบกับกิจกรรมต่าง ๆ เช่น หลาดกำแพงเมืองคอน รถรางชมเมือง นิทรรศการ “กำแพงเมือง-คูเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช” นิทรรศการ “มาแล มาถ่าย กำแพงเมืองคอน” และการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของน้อง ๆ เยาวชน งานนี้มีทั้งสาระและความบันเทิง ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ 


            พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ทุกวันเสาร์ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไป เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาเป็นครอบครัว เด็กและเยาวชน ได้ร่วมทำกิจกรรมศิลปะ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และสานความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว โดยกิจกรรมจะหมุนเวียนเปลี่ยนรูปแบบทุกเดือน             พบกับกิจกรรม D.I.Y. กุหลาบแสนสวยจากแผงไข่ ได้ทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ ตลอดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ณ อาคารจัดแสดงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร เลขที่ ๑๒๐ ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดกำแพงเพชร            ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ได้ทุกวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร ติดตามรายละเอียดกิจกรรมแต่ละเดือนได้ทางเฟซบุ๊ก เพจ “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร : Kamphaeng Phet National Museum” https://www.facebook.com/kamphaengphetnationalmuseum สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๕๕๗๑ ๑๕๗๐


           หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ เรื่อง "มรดกกรมศิลป์ : Fine Arts Collection" วิทยากรโดย นายชินณวุฒิ วิลยาลัย ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่, นางสาวปุณณภา สุขสาคร ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และนางเกษราภรณ์ กุณรักษ์ หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ดำเนินรายการโดย นายวีระยุทธ ไตรสูงเนิน นักจดหมายเหตุชำนาญการ พร้อมจัดแสดงทรัพยากรสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรมด้านภูมิปัญญาทางภาคเหนือของกรมศิลปากร วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ เชียงใหม่ฮอล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่


วิทยากรโดย นายชินณวุฒิ วิลยาลัย ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่, นางสาวปุณณภา สุขสาคร ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และนางเกษราภรณ์ กุณรักษ์ หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่  ดำเนินรายการโดย นายวีระยุทธ ไตรสูงเนิน นักจดหมายเหตุชำนาญการ พร้อมจัดแสดงทรัพยากรสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรมด้านภูมิปัญญาทางภาคเหนือของกรมศิลปากร  วันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ เชียงใหม่ฮอล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่


วันเสาร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวปุณณภา สุขสาคร ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาเชียงใหม่ และในการนี้ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ได้มอบหนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาด้วย


Messenger