ความรู้ทั่วไป


ไม่มีข้อมูล
img_cover

วัดนักบุญยอแซฟ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

องค์ความรู้มรดกศิลปวัฒนธรรม ตอนที่ ๓ "ขอม คือเขมรหรือไม่ใช่เขมร"
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

องค์ความรู้มรดกศิลปวัฒนธรรม ตอนที่ ๒ "จากกัมพุชสู่กัมพูชา ที่มาและความหมายในการรับรู้ของเขมร"
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

องค์ความรู้มรดกศิลปวัฒนธรรม ตอนที่ ๑ "เขมร - ขแมร์ ที่แท้คำเดียวกันแค่ต่างยุค"
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

หอนาฬิกาเมืองตรัง
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

“พระธรรมเทศนาและธรรมบรรยายศราทธพรต” หนังสือแจกในการพระราชกุศลศราทธพรตแลสัปตมวาร ครั้งที่ ๒ รัตนโกสินทร์ ศก ๑๒๙
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ตู้ไทยโบราณของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

มัทนะพาธา หรือ ตำนานแห่งดอกกุหลาบ
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

จดหมายเหตุเล่าเรื่อง ตอน รางวัลแด่คนขยัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

การค้ากับชาวต่างชาติในสมัยกรุงธนบุรี (ตอนที่ ๒)
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

การค้ากับชาวต่างชาติในสมัยกรุงธนบุรี (ตอนที่ ๑)
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

แรงงานคนกับการก่อสร้างเขื่อนอุบลรัตน์ (เขื่อนน้ำพอง)
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

หนังสือคำไหว้พระธาตุนครศรีธรรมราช ปริวรรตมาเป็นอักษรไทยในปัจจุบัน จากเอกสารโบราณคัมภีร์ใบลาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ก้าวแรกของไทยไปงานมหกรรมโลก
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ที่มาของน้ำแข็งในเมืองไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสด็จไปยุโรปครั้งแรก
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

การจัดสร้างตาลปัตร (ตอนที่ 2)
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

เทวดาปูนปั้นวัดเจ็ดยอด
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

คูเมืองโบราณกำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ชิ้นส่วนลูกหินบดยา ทรงกระบอก
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ส่วนฐานของแท่นหินบดยา สภาพชำรุด ด้านบนหักหายไป เหลือแต่ส่วนฐาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ชิ้นส่วนฐานของไหเท้าช้าง สีน้ำตาลเข้ม สภาพช้ำรุด น้ำยาเคลือบเสื่อมสภาพ 49/2553 (2/2549)
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ชิ้นส่วนฐานของไหเท้าช้าง สีน้ำตาลเข้ม สภาพช้ำรุด น้ำยาเคลือบเสื่อมสภาพ
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ภาชนะดินเผา ก้นกลม ปากกว้างผายออก ด้านในเรียบไม่มีลวดลาย ด้านนอกมีลายขูดขีดโดยรอบ สภาพชำรุด ขอบปากหักหายไปส่วนหนึ่ง ก้นทะลุ
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ชิ้นส่วนขวานหินขัด เนื้อสีดำ
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ขวานหินขัด มีบ่า เนื้อสีแดงปนดำ
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

หินลับ เนื้อสีขาว ลักษณะแบน ขัดผิว 4 ด้าน ด้านหนึ่งมีลักษณะเหมือนบ่า
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ขอบปากผายออก ส่วนบนเรียบ ไม่มีลวดลาย ส่วนล่างตกแต่งลายขูดขีด
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ภาชนะดินเผา สีนวล ไม่มีลาย ขอบปากบานผายออกมาก ส่วนล่างสอบตัดตรง
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ลักษณะคล้ายครก เนื้อหนา ด้านในเรียบ ด้านนอกตกแต่งลายขูดขีด
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ขวานหินขัด สีน้ำตาลอ่อน ด้านหนึ่งขัดเรียบ อีกด้านหนึ่งมีรอยกะเทาะ
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ขวานหินขัด มีบ่า ด้านหนึ่งขัดเรียบ อีกด้านหนึ่งมีรอยกะเทาะ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่มีข้อมูล
img_cover

วัตถุชาติพันธุ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

เรือนกระดองเต่า กลุ่มชาติพันธุ์ไทดำ
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

อรุณเทพบุตร...บุรุษผู้มาก่อนองค์สูรยะ
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

วัวในแต่ละความเชื่อทางศาสนา
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

อาคารบอมเบย์เบอร์มาร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ปางเสด็จลงจากดาวดึงส์
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

เจดีย์ช้างล้อม
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ตุลาคมเดือนแห่งความโศกเศร้าของปวงชนชาวไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

สนามบินประจำจังหวัดร้อยเอ็ดและการเดินอากาศไปรษณีย์
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ร้อยเรื่อง(เล่า)เมืองสามอ่าว ตอน ถ้ำพระยานคร (๒) บ่อพระยานคร
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

งานประเพณีทิ้งกระจาด จังหวัดสุพรรณบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ประติมากรรมดินเผารูปหงส์จากโบราณสถานวัดช้างรอบ เมืองกำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ประเภทของเครื่องสังคโลก ตอนที่ ๑
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พระพุทธรูปยืน ปางประทานพร ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระรายณ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ตริปุรานตกะมูรติ (Tripurāntakamūrti)
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พระราชวินิจฉัยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับเขตอรัญญิกเมืองกำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

เรื่องเล่าจากหอสมุดแห่งชาติ “ตุละวิภาคพจนกิจ” หนังสือพิมพ์ของ ต.ว.ส. วัณณาโภ
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

วงปี่พาทย์พิธี ในพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

“วิหารธรรมศาลา” พระวิหารสมัยอยุธยา วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ชุมชนโบราณในภาคใต้
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

จารึกที่แสดงถึงการเข้ามาของชาวอินเดียที่พบในแหล่งโบราณคดีฝั่งอันดามัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

เล่าเรื่องประติมานวิทยา: อปัสมารปุรุษ (Apasmārapuruṣa)
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

การสำรวจเอกสารโบราณ ณ วัดศรีธาตุ จังหวัดยโสธร
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

องค์ความรู้เรื่อง เรือกลไฟใต้แม่น้ำโขง ณ บ้านท่าไคร้ จังหวัดบึงกาฬ
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

เอกสารจดหมายเหตุ กับการสำรวจทางโบราณคดีใต้น้ำ : กรณี"เรือล่มที่เกาะมัน"
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

กลองมโหระทึก จากชุมชนโบราณเขาสามแก้ว
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

จารึกหน้าบันวิหารธรรมศาลา วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช
รายละเอียดเพิ่มเติม