ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 113
(วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566)

สำรวจแหล่งภาพเขียนสีถ้ำวีรยุทธ ๑ ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 88
(วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566)

สำรวจแหล่งภาพเขียนสีเพิงหินร่มเย็น ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 1420
(วันพุธที่ 14 กันยายน 2565)

ร่วมพิธีบวงสรวงก่อนดำเนินการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานวัดธาตุเมืองพิณ ณ วัดธาตุเมืองพิณ บ้านโนนธาตุ ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 1221
(วันพฤหัสบดีที่ 08 กันยายน 2565)

ประมวลภาพโครงการอบรมจัดตั้งและทบทวนความรู้อาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) จังหวัดขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 1098
(วันพฤหัสบดีที่ 01 กันยายน 2565)

ร่วมประชุมกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 1172
(วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565)

ร่วมพิธีบวงสรวงก่อนดำเนินการขุดศึกษาทางโบราณคดี ณ วัดกลางศรีเชียงใหม่ ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ >>