ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 5
(วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564)

ตรวจรับงานโครงการอนุรักษ์และปรับปรุงหลุมขุดค้นทางโบราณคดีแหล่งโบราณโนนเมือง ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 5
(วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564)

ตรวจความก้าวหน้างานบูรณะพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 6
(วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564)

ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยโบราณคดีบ้านเชียง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 5
(วันพฤหัสบดีที่ 02 กันยายน 2564)

ตรวจสอบโบราณสถานสะพานขอม ณ จังหวัดสกลนคร

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 9
(วันพฤหัสบดีที่ 02 กันยายน 2564)

ตรวจสอบการก่อสร้างกำแพงวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 8
(วันพฤหัสบดีที่ 02 กันยายน 2564)

ตรวจสอบความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยโบราณคดีบ้านเชียง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

อ่านต่อ >>