ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 10
(วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566)

ถากถางกำจัดวัชพืชในเขตพื้นที่โบราณสถานวัดทุ่งป่าผาง ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 8
(วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566)

ถากถางกำจัดวัชพืชในเขตพื้นที่โบราณสถานวัดกู่พันนา บ้านพันนา ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 16
(วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566)

ถากถางกำจัดวัชพืชในเขตพื้นที่โบราณสถานวัดบ้านโคกคอน (พระธาตุมีชัย) บ้านโคกคอน ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 135
(วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566)

ถากถางกำจัดวัชพืช ในเขตพื้นที่โบราณสถานธาตุ (ดอนกู่) บ้านห้าสิบสอง ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 95
(วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566)

ถากถางกำจัดวัชพืช โบราณสถานในเขตบ้านโพธิ์ไชย (เมืองโบราณไชยวาน) บ้านโพธิ์ไชย ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 112
(วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566)

ดำเนินการถากถางกำจัดวัชพืช บริเวณกลุ่มใบเสมา "สิมมะลี" (สิมมะลีศรีไชยวาน) บ้านโพธิ์ไชย ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
อ่านต่อ >>