ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 2
(วันพฤหัสบดีที่ 02 พฤษภาคม 2567)

กลุ่มโบราณคดีและกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน เข้าหารือกับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคาย
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 4
(วันพฤหัสบดีที่ 02 พฤษภาคม 2567)

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดกู่ประภาชัย
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 4
(วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567)

สำรวจรังวัดทำผังโบราณสถานและเขียนแบบ ออกแบบ หอแจก วัดสุคนธราราม ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 3
(วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567)

อธิบดีกรมศิลปากร เข้าเยี่ยมชมโบราณสถานปราสาทเปือยน้อย
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 3
(วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567)

ร่วมการแถลงข่าว งาน“ศิวะราตรี ปูชนียาลัย ปราสาทเปือยน้อย” ประจำปี 2567
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 3
(วันอังคารที่ 09 เมษายน 2567)

ถากถางกำจัดวัชพืชในเขตพื้นที่ โบราณสถานปราสาทเปือยน้อย
อ่านต่อ >>
Messenger