ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 72
(วันพุธที่ 01 มีนาคม 2566)

ตรวจรับงานงวดที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์อุโบสถ (สิม) วัดบูรณ์ ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 105
(วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566)

ประชุมหารือประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 100
(วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566)

ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจระหว่างสำนักศิลปากรทื่ ๘ ขอนแก่น กับ คณะสงฆ์ หน่วยราชการ ผู้นำชุมชน และราษฎร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการที่มีโบราณสถานตั้งอยู่ในพื้นที่
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 165
(วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566)

สำรวจแหล่งภาพเขียนสี ถ้ำช้าง ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 120
(วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566)

สำรวจแหล่งภาพเขียนสีถ้ำสบไถ ๒ ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 139
(วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566)

สำรวจแหล่งภาพเขียนสีถ้ำสบไถ ๑ ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
อ่านต่อ >>