นิทรรศการ
ภาพประกอบ นิทรรศการ

จำนวนผู้เข้าชม 18
(วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558)

นิทรรศการเมืองโบราณโนนเมือง บ้านนาโพธิ์ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ นิทรรศการ

จำนวนผู้เข้าชม 20
(วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558)

backdrop หน่วยงาน

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ นิทรรศการ

จำนวนผู้เข้าชม 16
(วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558)

นิทรรศการโครงการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากมรดกศิลปวัฒนธรรม (เมืองโบราณโนนเมือง)

อ่านต่อ >>