ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 3
(วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564)

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบการบูรณะอุโบสถ (สิม) วัดศรีธาตุประมัญชา ตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 129
(วันพุธที่ 27 มกราคม 2564)

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีโนนเมือง

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 248
(วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๓ เรื่อง ศิลปะวิทยาการจากสาส์นสมเด็จ”

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 282
(วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563)

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ปิดให้บริการ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 300
(วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562)

ประมวลภาพกิจกรรมอบรมจัดตั้งอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 278
(วันอังคารที่ 02 เมษายน 2562)

ประมวลภาพกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ๒๕๖๒

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 415
(วันพฤหัสบดีที่ 09 กรกฎาคม 2563)

นิทรรศการ "ฟิล์มกระจก : เรื่องราวเหนือกาลเวลา" (Glass Plate Negatives : Stories That Transcend Time)

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 400
(วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563)

เชิญรับชม ไขความรู้จากครูกรมศิลป์เรื่อง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,อุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริง

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 400
(วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563)

ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๓ เรื่อง ศิลปะวิทยาการจากสาส์นสมเด็จ”

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 466
(วันพฤหัสบดีที่ 02 เมษายน 2563)

สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น จัดกิจกรรมทำความสะอาด เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ๒๕๖๓

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 480
(วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563)

กรมศิลปากรเปิดแหล่งเรียนรู้ในสังกัด อุทยานประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 22 พ.ค.นี้ พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 589
(วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563)

10 มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ COVID-19 สำหรับการเปิดให้บริการแหล่งเรียนรู้ของกรมศิลปากร

อ่านต่อ >>

for w3c

พระธาตุนารายณ์เจงเวง วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง ตำบลนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
รายละเอียดเพิ่มเติม >
หัวล้านชนกัน ตอนที่ ๒ หัวล้านเซียงเหมี้ยง
รายละเอียดเพิ่มเติม >
หัวล้านชนกัน ตอนที่ ๑ ภาพการละเล่นหัวล้านชนกันในเสนาสนะพื้นถิ่นอีสาน
รายละเอียดเพิ่มเติม >