ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 26
(วันพุธที่ 03 กรกฎาคม 2567)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 25
(วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567)

บรรยายและนำชมแหล่งโบราณคดี ในการดำเนินการขับเคลื่อนอุทยานธรณีขอนแก่นสู่อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 30
(วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567)

ตรวจสอบความเรียบร้อยของโบราณสถานกู่ประภาชัย เพื่อจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 27
(วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567)

ตรวจสอบโบราณสถาน ณ วัดโกเสยเขต ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 28
(วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567)

บรรยายให้ความรู้ด้านภาพเขียนสี และแหล่งโบราณสถาน ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบประสบการณ์ การเรียนรู้คู่กับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และชุมชน ณ ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 37
(วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567)

ประมวลภาพ โครงการขุดค้นขุดแต่งโบราณสถานสะพานขอม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 32
(วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567)

ประมวลภาพนักท่องเที่ยวเข้าชมโบราณสถานเมืองโบราณโนนเมือง จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนมิถุนายน 2567

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 35
(วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567)

ประมวลภาพนักท่องเที่ยวเข้าชมโบราณสถานเมืองโบราณโนนเมือง จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 31
(วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567)

ประมวลภาพนักท่องเที่ยวเข้าชมโบราณสถานเมืองโบราณโนนเมือง จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนเมษายน 2567

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 30
(วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567)

ประมวลภาพนักท่องเที่ยวเข้าชมโบราณสถานเมืองโบราณโนนเมือง จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนมีนาคม 2567

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 110
(วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567)

ประมวลภาพนักท่องเที่ยวเข้าชมโบราณสถานเมืองโบราณโนนเมือง จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 142
(วันพุธที่ 31 มกราคม 2567)

ประมวลภาพนักท่องเที่ยวเข้าชมโบราณสถานเมืองโบราณโนนเมือง จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนมกราคม 2567

อ่านต่อ >>

for w3c

ขุดค้นขุดแต่งสะพานขอม
รายละเอียดเพิ่มเติม >
เส้นทางสายบุญ เลาะริมโขงหนองคาย
รายละเอียดเพิ่มเติม >
๗๐ แหล่งศิลปะบนหิน :หลักฐานสะท้อนภาพสังคม ความเชื่อและการดำรงชีวิตของคนยุคก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
รายละเอียดเพิ่มเติม >

ตอนที่ ๗ ภาชนะดินเผาสมัยต้น ในวัฒนธรรมบ้านเชียง

Messenger