ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 431
(วันพุธที่ 14 กันยายน 2565)

ร่วมพิธีบวงสรวงก่อนดำเนินการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานวัดธาตุเมืองพิณ ณ วัดธาตุเมืองพิณ บ้านโนนธาตุ ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 364
(วันพฤหัสบดีที่ 08 กันยายน 2565)

ประมวลภาพโครงการอบรมจัดตั้งและทบทวนความรู้อาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) จังหวัดขอนแก่น

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 358
(วันพฤหัสบดีที่ 01 กันยายน 2565)

ร่วมประชุมกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 424
(วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565)

ร่วมพิธีบวงสรวงก่อนดำเนินการขุดศึกษาทางโบราณคดี ณ วัดกลางศรีเชียงใหม่ ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 392
(วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565)

ร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม (นายชัยพล สุขเอี่ยม) จังหวัดสกลนคร

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 178
(วันศุกร์ที่ 01 กรกฎาคม 2565)

ร่วมพิธีสักการะและบวงสรวง ๑๑ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชุมแพ เนื่องในโอกาสครบรอบการจัดตั้งอำเภอชุมแพ “๗๙ ปี อำเภอชุมแพ”ณ เมืองโบราณโนนเมือง ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 719
(วันพุธที่ 27 มกราคม 2564)

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีโนนเมือง

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 769
(วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563)

การประชุมสัมมนาถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการและฆราวาสผู้สนับสนุนวัด ตามโครงการดูแลทรัพย์สินทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติของพระสังฆาธิการปีงบประมาณ ๒๕๖๓

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 846
(วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563)

ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๓ เรื่อง ศิลปะวิทยาการจากสาส์นสมเด็จ”

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 876
(วันพฤหัสบดีที่ 09 กรกฎาคม 2563)

นิทรรศการ "ฟิล์มกระจก : เรื่องราวเหนือกาลเวลา" (Glass Plate Negatives : Stories That Transcend Time)

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 804
(วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563)

เชิญรับชม ไขความรู้จากครูกรมศิลป์เรื่อง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,อุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริง

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 1181
(วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563)

10 มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ COVID-19 สำหรับการเปิดให้บริการแหล่งเรียนรู้ของกรมศิลปากร

อ่านต่อ >>

for w3c

โบราณวัตถุน่ารู้ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
รายละเอียดเพิ่มเติม >
"ลลิตะ" บนใบเสมา สมัยทวารวดี
รายละเอียดเพิ่มเติม >
แหล่งภาพเขียนสีในเขตวนอุทยาน ภูหัน ภูระงำ บ้านหูลิง ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียดเพิ่มเติม >

ตอนที่ ๗ ภาชนะดินเผาสมัยต้น ในวัฒนธรรมบ้านเชียง