ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 32
(วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567)

ชี้แจงทำความเข้าใจโครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์อุโบสถ (สิม) วัดโพธิ์ชัย ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 32
(วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567)

ชี้แจงทำความเข้าใจโครงการบูรณะอุโบสถ (สิม) วัดลัฏฐิวัน ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 27
(วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567)

ตรวจรับงานงวดที่ ๒ โครงการบูรณะซ่อมแซมพะไลกันสาดวัดไชยศรี ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 79
(วันพุธที่ 31 มกราคม 2567)

ตรวจรับงานงวดที่ ๑ โครงการบูรณะซ่อมแซมพะไลกันสาดวัดไชยศรี ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 72
(วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567)

กิจกรรม ”มหา‘ ลัยไทบ้าน ปีที่ ๓: สีชมพูทวีป"

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 56
(วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567)

ถากถางกำจัดวัชพืชในเขตพื้นที่โบราณสถานร้างข้างโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ บ้านคูหาพัฒนา ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 33
(วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567)

ประมวลภาพนักท่องเที่ยวเข้าชมโบราณสถานเมืองโบราณโนนเมือง จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 71
(วันพุธที่ 31 มกราคม 2567)

ประมวลภาพนักท่องเที่ยวเข้าชมโบราณสถานเมืองโบราณโนนเมือง จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนมกราคม 2567

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 64
(วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566)

ประมวลภาพนักท่องเที่ยวเข้าชมโบราณสถานเมืองโบราณโนนเมือง จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนธันวาคม 2566

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 89
(วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566)

ประมวลภาพนักท่องเที่ยวเข้าชมโบราณสถานเมืองโบราณโนนเมือง จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 90
(วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566)

ประมวลภาพนักท่องเที่ยวเข้าชมโบราณสถานเมืองโบราณโนนเมือง จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนตุลาคม 2566

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 1165
(วันพุธที่ 27 มกราคม 2564)

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีโนนเมือง

อ่านต่อ >>

for w3c

ไหว้สิมโบราณ EP.4 วัดท่าคก
รายละเอียดเพิ่มเติม >
ไหว้สิมโบราณ Ep.3 วัดมหาธาตุ
รายละเอียดเพิ่มเติม >
กุมภวาปีเมืองที่ไม่ได้มีดีแค่ทะเลบัวแดง
รายละเอียดเพิ่มเติม >

ตอนที่ ๗ ภาชนะดินเผาสมัยต้น ในวัฒนธรรมบ้านเชียง