ข่าวกิจกรรม
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 51
(วันพฤหัสบดีที่ 02 เมษายน 2563)

สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น จัดกิจกรรมทำความสะอาด เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ๒๕๖๓

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 31
(วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563)

กรมศิลปากรเปิดแหล่งเรียนรู้ในสังกัด อุทยานประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 22 พ.ค.นี้ พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 33
(วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563)

10 มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ COVID-19 สำหรับการเปิดให้บริการแหล่งเรียนรู้ของกรมศิลปากร

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 35
(วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563)

ปิดให้บริการ 15มิถุนายน - 2 ธันวาคม 2563

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 25
(วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563)

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ดำเนินการซักซ้อม เจ้าหน้าที่ ในการเตรียมความพร้อมป้องกันอัคคีภัย

อ่านต่อ >>