ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 1123
(วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565)

ร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม (นายชัยพล สุขเอี่ยม) จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 596
(วันศุกร์ที่ 01 กรกฎาคม 2565)

ร่วมพิธีสักการะและบวงสรวง ๑๑ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชุมแพ เนื่องในโอกาสครบรอบการจัดตั้งอำเภอชุมแพ “๗๙ ปี อำเภอชุมแพ”ณ เมืองโบราณโนนเมือง ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 594
(วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565)

ตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งมรดกวัฒนธรรมบ้านเชียง แหล่งโบราณคดีบ้านดอนธงชัย ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 601
(วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565)

ตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงบ้านไทพวน(อนุสรณ์สถาน) ณ บ้านไทพวน(อนุสรณ์สถาน) ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 508
(วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565)

กิจกรรมโครงการดูแลทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรมของชาติของพระสังฆาธิการ 2565
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 465
(วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565)

ตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานงวดที่ ๖ งวดที่ ๗ และงวดที่ ๘ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยโบราณคดีบ้านเชียง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง
อ่านต่อ >>