ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 600
(วันอังคารที่ 01 มีนาคม 2565)

กิจกรรมประชาสัมพันธ์งานอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ (สิม) วัดไชยศรี ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 549
(วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565)

ตรวจรับงานงวดที่ ๒ โครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์อุโบสถ (สิม) วัดด่านม่วงคำ ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 801
(วันพุธที่ 09 กุมภาพันธ์ 2565)

ตรวจรับงานงวดที่ ๓ โครงการขุดแต่งและบูรณะเจดีย์วัดชุมพล ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 387
(วันพุธที่ 02 กุมภาพันธ์ 2565)

ตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานงวดที่ ๔ และ ๕ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยโบราณคดีบ้านเชียง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 953
(วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565)

เข้าตรวจสอบความเสียหายกุฏิพระอาจารย์มั่น ที่วัดป่าภูริทัตตถิราวาส ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 608
(วันพุธที่ 26 มกราคม 2565)

ประชุมหารือแนวทางการอนุรักษ์โบราณสถานในเขตจังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ >>