ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 44
(วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566)

กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2566
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 41
(วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566)

สำรวจและตรวจสอบโบราณวัตถุ วัดเจริญศรีวนาราม บ้านเซินน้อย หมู่ 9 ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 41
(วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566)

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ "งานอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังวิหาร" วัดโพธิ์ชัยนาพึง บ้านนาพึง ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 33
(วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566)

ตรวจรับงานงวดที่ ๒ โครงการอนุรักษ์และพัฒนาวิหารวัดโพธิ์ชัยนาพึง บ้านนาพึง ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 89
(วันศุกร์ที่ 07 เมษายน 2566)

ตรวจรับงานงวดที่ ๒ โครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์อุโบสถ (สิม) วัดบูรณ์ ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 109
(วันศุกร์ที่ 07 เมษายน 2566)

กิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ๒๕๖๖ จังหวัดบึงกาฬ
อ่านต่อ >>