...

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางนงคราญ สุขสม (ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี) ประชุมภายในสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมีหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ๑. ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี ๒. ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน ๓. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๔. ผู้อำนวยการพิพิภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ ๕. หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ๖. หัวหน้าพิพิภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนี ณ ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
(วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564)
จำนวนผู้เข้าชม 519
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ!! สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี เปิดให้บริการเข้าชมโบราณสถาน ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด
(วันจันทร์ที่ 04 ตุลาคม 2564)
จำนวนผู้เข้าชม 811
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์​ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม​ วันแม่แห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้ที่ลิงก์ https://bless.m-culture.go.th/6_bless/
(วันพุธที่ 04 สิงหาคม 2564)
จำนวนผู้เข้าชม 637
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี “ปิดการเข้าชมแหล่งเรียนรู้ชั่วคราว” (โบราณสถานพระปรางค์สามยอด, บ้านหลวงรับราชทูต (บ้านวิชาเยนทร์) ,วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ และพระที่นั่งไกรสรสีหราช (พระที่นั่งเย็น) ตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
(วันพุธที่ 04 สิงหาคม 2564)
จำนวนผู้เข้าชม 559

Messenger