...

ความรู้ทั่วไป
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ขุดตรวจ วัดกลาง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
“ ไขปริศนาห้องลับ บ้านหลวงรับราชทูต เมืองละโว้ ”
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
"การสำรวจภาพเขียนสี ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ณ เขาผาแรต"
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เทวสถานปรางค์แขก
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วัดโบสถ์ ตำบลโก่งธนู อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วัดอุโปสถาราม ต.สะแกกรัง อ.เมือง จ.อุทัยธานี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณสถานพะเนียดคล้องช้าง เมืองลพบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
การบูรณะ“ศาลา ๑๐๐ ปี” สืบทอดสถาปัตยกรรมความทรงจำเมื่อวันวานของชาวบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
✦ เตาถลุงเหล็กโบราณ : หลักฐานจากการขุดค้นทางโบราณคดีเมืองสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ✦
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
๑ สหัสวรรษ แห่ง “พระนิยม”
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เศษซากความพินาศ โบราณสถานถ้ำเขาถมอรัตน์ โบราณวัตถุในศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณสถานพะเนียดคล้องช้าง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
“เขากะลา” ที่ไม่เกี่ยวกับ UFO
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
“อนุฏฐานไสยา” พุทธปฏิมาบนเพิงผาเขาตะเภา จังหวัดลพบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
การแบ่งยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือ
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
องค์ความรู้ "ภาพเขียนสี ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ถ้ำใหญ่น้ำหนาว "
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เจดีย์วัดเชียงงา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วัดธรรมิการาม (ค้างคาว)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
สถาปัตยกรรมแบบ “ดิวาน (Divan)” ที่พบหลักฐานในเมืองลพบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
-

Messenger