...

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗
(วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567)
จำนวนผู้เข้าชม 84
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รับสมัครงาน สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ (ปฎิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัย) จำนวน 1 อัตรา มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 55 ปี อัตราค่าจ้าง : 8,200.- บาท/เดือน สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ในวันเวลาราชการ ** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 036-412510 ต่อ 115
(วันพุธที่ 24 เมษายน 2567)
จำนวนผู้เข้าชม 81
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
เนื่องในงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๖๗ สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "การค้นพบภาพเขียนสีและแหล่งฝังศพยุคก่อนประวัติศาสตร์ครั้งแรกในภาคกลางของประเทศไทย ถ้ำเลียงผา เขาผาแรต อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี" วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร **ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการเสวนา ได้ที่ qr code บนโปสเตอร์ หรือลิงก์ https://shorturl.at/alrNO . . . . . . . . . . ***ลงทะเบียนเพื่อรับของที่ระลึกสุดพิเศษหลังจากเข้าร่วมฟังเสวนา จำนวนจำกัด !! ได้ที่ qr code บนโปสเตอร์ หรือลิงก์ https://docs.google.com/.../1FAIpQLSe.../viewform ดูน้อยลง ความคิดเห็น Pany Louicharoen มีออนไลน์ไหมคะ 1 สัปดาห์ ตอบกลับ
(วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567)
จำนวนผู้เข้าชม 119
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. กรมศิลปากร โดยสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี และกลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม กองโบราณคดี ร่วมกับวัดทัพทันวัฒนาราม จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานอนุรักษ์ศิลปกรรมวัดทัพทันวัฒนาราม ซึ่งมีพระครูพระอุโฆษธรรมวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดทัพทันวัฒนาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส กล่าวเปิดงาน และบรรยายถึงที่มาของโครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานวัดทัพทันวัฒนาราม โดยมีนางสาวพรทิพย์ กำเนิดแจ้ง วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี นายสมัคร ทองสันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม กองโบราณคดี นายพูนวิวัฒน์ พรหมชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน นางปัณรสี รักษา นายช่างศิลปกรรมอาวุโส นายศุภกิจจ์ เสถียรอินทร์ นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ ผู้ควบคุมงาน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ วัดทัพทันวัฒนาราม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
(วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567)
จำนวนผู้เข้าชม 110
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี เรื่อง ประมูลเพื่อสรรหาผู้ประกอบการเช่าอาคารและพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
(วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567)
จำนวนผู้เข้าชม 148
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี เป็นประธานในการประชุมสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ โดยมีหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี
(วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567)
จำนวนผู้เข้าชม 137

Messenger