...

ข่าวกิจกรรม
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมการฝึกซ้อมดนตรีและแสดงดนตรีในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๕๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสาธารณรัฐอินโดนีเซียและสาธารณรัฐเกาหลี
(วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 174