...

ข่าวกิจกรรม
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
เข้าร่วมการประชุมการฝึกอบรม IAEA Regional Training Course on the Application of Nuclear Techniques for Characterisation and Preservation of Artefacts Obtained from Shipwreck ซึ่งจัดโดยทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency: IAEA)
(วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 147
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
เพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉินและมรดกวัฒนธรรมใต้น้ำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"
(วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 112
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
เพื่อเข้าร่วมโครงการ Everyday Life in Southeast Asia Urban Centres, 1100-1600: Archaeology, Ceramics, and Economy
(วันพฤหัสบดีที่ 02 พฤศจิกายน 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 121