...

ติดต่อเรา
  • กลุ่มแผนงานโครงการและวิเทศสัมพันธ์

  • address ชั้น 4 กรมศิลปากร (เทเวศร์) 81/1 ถ.ศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  • email planning@finearts.go.th
  • phone 0 2164 2501 - 02
  • fax 0 2164 2527

  • ติดตามข่าวสารได้ทาง : https://www.facebook.com/ForeignRelationsFAD
Project Planning and Foreign Relations Group Office of Finearts Department

ส่งข้อความถึงเราMessenger