...

ข่าวกิจกรรม
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
เพื่อเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “ Conservation Practicum for Maritime Archaeology”
(วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567)
จำนวนผู้เข้าชม 70
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
ปฏิบัติภารกิจตรวจประเมินแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม Vat Phou and Associated Ancient Settlements with the Champasak Cultural Landscape ในฐานะผู้เชี่ยวชาญของยูเนสโกด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรม ซึ่งจัดโดยสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (International Council on Monuments and Sites – ICOMOS)
(วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567)
จำนวนผู้เข้าชม 107