...

ข่าวกิจกรรม
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
เพื่อหารือความเป็นไปได้ของโครงการความร่วมมือและสาระที่เกี่ยวข้องกับองค์กรความร่วมมือด้านมรดกวัฒนธรรมอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี
(วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 188
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
ซึ่งเป็นโครงการฝึกอบรมภาษาที่มิใช่ภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 254
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
จัดแสดงนาฏศิลป์ในงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 145
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมเรื่องการอนุรักษ์อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (Preservation of Historical and Cultural Monuments) ซึ่งมีกำหนดเวลาฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๖-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ สาธารณรัฐอินเดีย
(วันจันทร์ที่ 01 พฤษภาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 289