...

ข่าวกิจกรรม
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
การประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยมรดกวัฒนธรรมใต้น้ำครั้งที่ 5 หรือ THE ASIA-PACIFIC REGIONAL CONFERENCE ON UNDERWATER CULTURAL HERITAGE (APCONF5)
(วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 114
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
เข้าร่วมองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๕ ที่ขยายออกมา
(วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 124
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
ร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ ๖ ปี ในการขึ้นทะเบียนปันหยีเป็นมรดกความ ทรงจำแห่งโลก
(วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 119