ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 35,967 รายการ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ พิพิธภัณฑสถานวิทยา


องค์ความรู้ เรื่อง แผ่นทองคำ รูปดอกบัว : โบราณวัตถุชิ้นเด่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์จัดทำข้อมูลโดย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์


กฏหมายลักษณะโจร ชบ.ส. ๑๑๑ เจ้าอาวาสวัดเขาคันธมาทน์ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มอบให้หอสมุด ๒๓ ก.ค. ๒๕๓๕ เอกสารโบราณ (สมุดไทย)


สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (สังคิณี-มหาปัฎฐาน) เลขที่ ชบ.บ.33/1-2 เอกสารโบราณ (คัมภีร์ใบลาน)
สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ.  พระราชานุกิจ.  กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2526.         พระราชานุกิจ หมายถึง กิจส่วนน้อยที่พระมหากษัตริย์พึงทรงประพฤติเป็นการส่วนพระองค์ ไม่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน เช่น เสด็จเข้าที่บรรทม เสวย หรือเสด็จประพาส ซึ่งในหนังสือเล่มนี้รวบรวมเนื้อหาของพระราชานุกิจตามมนูธรรมศาสตร์ พระราชานุกิจตามกฎมณเฑียรบาล และพระราชานุกิจกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 8ชื่อเรื่อง                                สังฮอมธาตุ (สังฮอมธาตุ) สพ.บ.                                  204/4ประเภทวัสดุมีเดีย                    คัมภีร์ใบลานหมวดหมู่                               พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ                           56 หน้า กว้าง 5 ซ.ม. ยาว 58.5 ซ.ม. หัวเรื่อง                                 พุทธศาสนา                                           ชาดก                                           เทศน์มหาชาติ                                           คาถาพัน บทคัดย่อ/บันทึก เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน ภาษาบาลี-ไทยอีสาน เส้นจาร ฉบับล่องรัก ได้รับบริจาคมาจากวัดกกม่วง ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี


ชื่อเรื่อง                                มหานิปาตวณฺณนา (เวสฺสนฺตรชาดก)ชาตกฎฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฐกถา (ทานขันธ์-นครกัณฑ์)  สพ.บ.                                  250/11ประเภทวัสดุมีเดีย                    คัมภีร์ใบลานหมวดหมู่                               พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ                           44 หน้า กว้าง 4 ซม. ยาว 58 ซม.หัวเรื่อง                                 พุทธศาสนา--การศึกษาและการสอน                                           ชาดก บทคัดย่อ/บันทึก          เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน ภาษาบาลี-ไทยอีสาน เส้นจาร ฉบับลานดิบ-ล่องรัก  ได้รับบริจาคมาจากวัดทุ่งอุทุมพร ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี