ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 661

โรงเรียนบ้านหนองซา อ. กระนวน จ. ขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 504

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านซำภูทอง อ. ภูผาม่าน จ. ขอนแก่น เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 596

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม อ. อุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น (2)
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 538

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฝ่ายอนุบาล) อ. เมือง จ. ขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 749

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ อ. เมือง จ. กาฬสินธุ์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 660

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแวงน้อยศึกษา อ. แวงน้อย จ. ขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
อ่านต่อ >>