ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 831
(วันพฤหัสบดีที่ 01 สิงหาคม 2562)

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อ.เมือง จ.ขอนแก่น จำนวน ๓๕ คน เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 577
(วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562)

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อ.เมือง จ.ขอนแก่น จำนวน ๒๕ คน เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 808
(วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562)

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านตูม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น จำนวน ๓๔ คน เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 862
(วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562)

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ จำนวน ๑๓๔ คน เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 435
(วันเสาร์ที่ 06 กรกฎาคม 2562)

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมือง จ. ขอนแก่น จำนวน ๓๒ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 816

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพัฒนาเด็ก อ. เมือง จ. ขอนแก่น จำนวน ๕๒ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
อ่านต่อ >>