นิทรรศการ
ภาพประกอบ นิทรรศการ

จำนวนผู้เข้าชม 662

นิทรรศการจัดแสดงถาวรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ นิทรรศการ

จำนวนผู้เข้าชม 296

นิทรรศการพิเศษเรื่อง ตามรอยพระบาทสยามบรมราชกุมารีกับงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ไทย วันที่ ๑๒-๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ นิทรรศการ

จำนวนผู้เข้าชม 339
(วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563)

นิทรรศการ "ฟิล์มกระจก : เรื่องราวเหนือกาลเวลา"
อ่านต่อ >>