ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 572

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนดินแดง อ. ภูเขียว จ. ชัยภูมิ จำนวน ๖๐ คน เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 492

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น โดยมีเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น เป็นผู้ให้การต้อนรับ
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 476

รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง และนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน ๑๑ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 323

วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. โรงเรียนมนตรีศึกษา อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น จำนวน ๙๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น โดยมีนางแพรว ธนภัทรพรชัย และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ๖ คน คือ นายเจษฎาภรณ์ บุญสัตย์ นางสาวรมินทร์กร พูนนาม นายสัมฤทธิ์ ภูดวง นางสาวพาทินธิดา สุขเสริม นายวัชรวิทย์ ปัญญะพงษ์ และนางสาวบุศรา ถามณีศรี เป็นวิทยากรนำชม
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 717

โรงเรียนมนตรีศึกษา อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น จำนวน ๙๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 579

คณะครูนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านฝาผนังวังจาน อ. พล จ. ขอนแก่น จำนวน ๕๔ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
อ่านต่อ >>