ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 511

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนฮักสคูล (Hug School of Creative Arts) อ. เมือง จ.ขอนแก่น จำนวน ๓๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 510

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อ. เมือง จ. สุโขทัย จำนวน ๒๑๕ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 535

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น อ. เมือง จ. ขอนแก่น เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 467

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองแวงประชานุกูล อ. เมือง จ. กาฬสินธุ์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 935

กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๘ ค่ายสีหราชเดโชไชย อ. เมือง จ. ขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 475

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหนองคาย อ. เมือง จ. หนองคาย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
อ่านต่อ >>