ข่าวกิจกรรม
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 425
(วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563)

นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ระหว่างวันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 543
(วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563)

วันศุกร์ ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นางดวงสมร ชาญกว้าง เครือญาติของจางวางเอกพระยาพฤติคุณธนเชษ (สน) อดีตเจ้าเมืองมัญจาคีรี พร้อมด้วยเสมียนตราจังหวัดขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมเสื้อเจ้าเมืองมัญจาคีรี

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 511
(วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563)

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น เปิดให้บริการเข้าชม และ เปิดให้ใช้พื้นที่เพื่อการออกกำลังกาย ในช่วงเวลาเย็น ได้ตามปกติ

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 517
(วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563)

วันอาทิตย์ ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ร่วมกันทำความสะอาด

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 566
(วันศุกร์ที่ 01 พฤษภาคม 2563)

ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมโหลดแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ”

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 513
(วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563)

วันศุกร์ ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่นร่วมใจทำความสะอาด ตามแนวทางการปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19

อ่านต่อ >>