อธิบดีกรมศิลปากร (นายอนันต์ ชูโชติ) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมแหล่งโบราณคดีบ้านดอนธงชัย ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
             วันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมแหล่งโบราณคดีบ้านดอนธงชัย ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยมีนางสาวเบญจพร คล้ายเกตุ นักโบราณคดีปฏิบัติการ เป็นวิทยากรนำชม

(จำนวนผู้เข้าชม 170 ครั้ง)