ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 556
(วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561)

อธิบดีกรมศิลปากร (นายอนันต์ ชูโชติ) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมโบราณสถานพระธาตุบังพวน ตำบลบังพวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 649
(วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561)

อธิบดีกรมศิลปากร (นายอนันต์ ชูโชติ) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมแหล่งโบราณคดีบ้านดอนธงชัย ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 505
(วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561)

กิจกรรมโครงการบริการจัดการทรัพย์สินทางศิลปวัฒธรรมตาม พรบ. กำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เรื่อง "ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 606
(วันศุกร์ที่ 03 สิงหาคม 2561)

กิจกรรมอบรมจัดตั้งอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) จังหวัดอุดรธานี
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 522
(วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561)

พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 578
(วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561)

การอนุรักษ์ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่จัดแสดงในหลุมขุดค้น แหล่งโบราณคดีโนนเมือง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
อ่านต่อ >>