...

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพุธที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี เป็นประธานในการประชุมสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ โดยมีหัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี
(วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 184
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญชวน ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชนปี พ.ศ.2566 ''ทุกความเห็นมีความหมายเพื่อบริการภาครัฐที่ดีกว่า "เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการภาครัฐและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน" โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2566 ได้ที่ลิ้ง https://opdc23.bitco.ltd/ หรือสแกน QR code ที่ปรากฏด้านล่าง
(วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 176
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี เป็นประธานในการประชุมสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ โดยมีหัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี
(วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 222
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพุธที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๖ (กิจกรรมการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม) จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ร่วมกับวิทยาลัยนาฎศิลปลพบุรี และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
(วันพุธที่ 05 เมษายน 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 192
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันจันทร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๖ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณทางเดิน และภายในถ้ำเขาถมอรัตน์ ณ เขาถมอรัตน์ ตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร นายอำเภอศรีเทพ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
(วันจันทร์ที่ 03 เมษายน 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 166

Messenger