...

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานสระมะโนรา ตอนที่ 2 "กรมศิลปากรขอส่งมอบสระมะโนราคืนให้ชาวลพบุรี" สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี ขอนำเสนอสื่อประชาสัมพันธ์งานเสวนา โครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานสระมะโนรา ตอนที่ 2 ..."กรมศิลปากรขอส่งมอบสระมะโนราคืนให้ชาวลพบุรี" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566 มีวิทยากร 4 ท่าน ได้แก่ คุณพนมบุตร จันทรโชติ - อธิบดีกรมศิลปากร คุณจำเริญ สละชีพ - นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ดร.พรธรรม ธรรมวิมล - ภูมิสถาปนิกชำนาญการพิเศษ สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผศ.สุรพงษ์ ปนาทกูล - รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลพบุรี โดยมีคุณนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี เป็นผู้ดำเนินรายการ และคุณกมลาศ เพ็งชะอุ่ม ภัณฑารักษ์ชำนาญการ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี เป็นพิธีกร
(วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 132
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ให้การต้อนรับคณะ ชมรมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมโบราณสถานบ้านหลวงรับราชทูต (บ้านวิชาเยนทร์) และโบราณสถานวัดปืน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี นายจุลเกียรติ ไพบูลย์เกษม ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรนำชม
(วันพฤหัสบดีที่ 02 พฤศจิกายน 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 213
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเสาร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ให้การต้อนรับคณะกองพันบินที่ ๙ กรมบิน ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา เยี่ยมชมโบราณสถานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี และโบราณสถานพระปรางค์สามยอด โดยมี นายจุลเกียรติ ไพบูลย์เกษม ผู้ช่วยนักโบราณคดี ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรนำชม
(วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 170
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี โดยทีมงานภาคสนาม ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดเมืองลพบุรี “สองมือเธอ สองมือฉัน ร่วมด้วยช่วยกันรักษาความสะอาด” ในการแก้ไขปัญหาลิง จังหวัดลพบุรี ณ บริเวณริมทางรถไฟหน้าศาลพระกาฬ และบริเวณพระปรางค์สามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
(วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 147
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๓๐ น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เดินทางมาติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดชัยนาท และเข้าชมวัดมหาธาตุ สรรคบุรี โดยมีนายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท , นางสาวอริศรา คำชารี วัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท , นายเจตน์กมล วงษ์ท้าว นักโบราณคดีชำนาญการ ,นายปริวรรษ เจียมจิตต์ นักโบราณคดีปฏิบัติการ สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี , นางปิยาพร แท่นขำ เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ชำนาญงาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี และข้าราชการจังหวัดชัยนาท ให้การต้อนรับ
(วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 155

Messenger