...

ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ประติมากรรมดินเผารูปช้าง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ประติมากรรมดินเผารูปบุคคลต่อสู้กัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ตราประทับรูปกระต่าย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

แผ่นอิฐปิดทองคำเปลว : อิฐฤกษ์สมัยทวารวดี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ตราประทับรูปหม้อปูรณฆฏะ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ตราประทับดินเผารูปครุฑ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ตราดินเผารูปเรือ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

กระเบื้องมุงหลังคาแบบลอนสมัยทวารวดี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

แผ่นอิฐจำหลักรูปมกร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

เครื่องประดับทองคำรูปกินรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

พระพิมพ์ดินเผาภาพพระพุทธรูปยืนปางแสดงธรรม จากเจดีย์หมายเลข ๙ เมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

พระพิมพ์ดินเผาภาพพระพุทธรูปปางแสดงธรรม จำนวน ๒ ชิ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ตราดินเผามีจารึก “ศรี” และสัญลักษณ์โอม พบจากเมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

คำช่างโบราณ ตอนที่ ๑ เรื่อง เจดีย์ ที่มาและความหมาย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

แผ่นดินเผารูปเทวดาเหาะ
รายละเอียดเพิ่มเติม