...

ความรู้ทั่วไป
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

แผ่นอิฐปิดทองคำเปลว : อิฐฤกษ์สมัยทวารวดี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ตราประทับรูปกระต่าย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ประติมากรรมดินเผารูปบุคคลต่อสู้กัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ประติมากรรมดินเผารูปช้าง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

“นาค” ปูนปั้น ประดับศาสนสถานในเมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ตราดินเผารูปสัญลักษณ์ทางศาสนาประกอบอักษรโบราณ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

พระพุทธรูปปางมารวิชัย (ชนะมาร)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

แผ่นดินเผารูปนรสิงห์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

เครื่องประดับโบราณ : ตุ้มหูแบบ "ลิง ลิง โอ" (Ling-Ling-O)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

โบราณวัตถุที่ได้จากการขุดแต่งโบราณสถานพุหางนาคหมายเลข ๒
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ประติมากรรมปูนปั้นศีรษะชาวต่างชาติ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

สถาปัตยกรรมสมัยทวารวดี ตอนที่ ๔ โบราณสถานในเมืองโบราณอู่ทอง : เจดีย์หมายเลข ๒ และ ๓
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

สถาปัตยกรรมสมัยทวารวดี ตอนที่ ๓ สถาปัตยกรรมเนื่องในพุทธศาสนาที่เมืองโบราณอู่ทอง : เจดีย์หมายเลข
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

สถาปัตยกรรมสมัยทวารวดี ตอนที่ ๒ สถาปัตยกรรมในเมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

สถาปัตยกรรมสมัยทวารวดี ตอนที่ ๑
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

พระพิมพ์รูปพระสาวกมีจารึก จากเจดีย์หมายเลข ๑๑ เมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

สถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา ในเมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
-