...

ความรู้ทั่วไป
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

หนังสือ ธี่หยด...แว่วเสียงครวญคลั่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

หนังสือ รวมบันทึกประวัติศาสตร์อยุธยาของฟาน ฟลีต (วัน วลิต)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

หนังสือ เกร็ดประวัติศาสตร์ 417 ปี อยุธยา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

หนังสือ เกร็ดประวัติศาสตร์บนแผ่นดินอยุธยา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

หนังสือ ราชอาณาจักรแห่งกาสาวพัสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

หนังสือ ตามรอยละครดัง สู่แผ่นดินพระนารายณ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

หนังสือ ชิงบัลลังก์พระนารายณ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

หนังสือ บุพเพสันนิวาสในประวัติศาสตร์อยุธยา
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

แผ่นอิฐปิดทองคำเปลว : อิฐฤกษ์สมัยทวารวดี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ตราประทับรูปกระต่าย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ประติมากรรมดินเผารูปบุคคลต่อสู้กัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ประติมากรรมดินเผารูปช้าง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

“นาค” ปูนปั้น ประดับศาสนสถานในเมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

พระพิมพ์พระสาวกมีจารึก “สาริปุตฺโต” จากเจดีย์หมายเลข ๑๑ เมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ประติมากรรมปูนปั้นรูปศีรษะบุรุษ สมัยทวารวดี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะล้านนา จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ตราดินเผารูปสัญลักษณ์ทางศาสนาประกอบอักษรโบราณ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ชิ้นส่วนพระพิมพ์ดินเผาสมัยทวารวดี แสดงภาพพุทธประวัติ ตอน “มหาปาฏิหาริย์”
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

พระพุทธรูปปางมารวิชัย (ชนะมาร)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

แผ่นดินเผารูปนรสิงห์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

เครื่องประดับโบราณ : ตุ้มหูแบบ "ลิง ลิง โอ" (Ling-Ling-O)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

โบราณวัตถุที่ได้จากการขุดแต่งโบราณสถานพุหางนาคหมายเลข ๒
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ประติมากรรมปูนปั้นศีรษะชาวต่างชาติ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

สถาปัตยกรรมสมัยทวารวดี ตอนที่ ๔ โบราณสถานในเมืองโบราณอู่ทอง : เจดีย์หมายเลข ๒ และ ๓
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

สถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา ในเมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
-