สัมมนา "เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานมรดกศิลปวัฒนธรรม"
จำนวนผู้เข้าชม 938

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม จัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ "เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานมรดกศิลปวัฒนธรรม" ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงละครเล็ก) ในการนี้นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ให้เกียรติเป็นประธาน โดยมีนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองอธิบดีกรมศิลปากร ในฐานะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กรมศิลปากร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของงานสัมมนาวิชาการในครั้งนี้