นักศึกษาและอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยบูรพา เข้ามาศึกษาดูงานที่ศูนย์เทคโนฯ
จำนวนผู้เข้าชม 365 

 

          นักศึกษาและอาจารย์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กุสลวัฒน์ คงประดิษฐ์ จากภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้ามาศึกษาดูงานการพั?นาระบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากร ในวันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.